Algemene beleidsinitiatieven

beeld_duurzaamheid_park_brussel

Mondiaal Ethische Code van UNWTO

Vlaams minister van Toerisme, Geert Bourgeois, heeft de Code of Ethics officieel ondertekend. Hiermee engageert hij zich om de principes van deze code kenbaar te maken bij de toeristische ondernemingen. Een Nederlandstalige versie van de code vind je hier.

Duurzaam recreatief toeristisch verkeer

De brochure "Duurzaam recreatief toeristisch verkeer" geeft inzicht in recreatief verkeer in Vlaanderen (pdf)  en geeft aanbevelingen om dit te verduurzamen. 
Vlaanderen telt tal van goede praktijkvoorbeelden uitgaande van zowel de publieke als private toeristische sector. Klik hier voor een overzicht (pdf).

Toerisme en Klimaatswijziging

Informatiecampagne Toerisme en Klimaatswijziging.
Vormingsbrochure over de wederzijdse impact van toerisme en klimaatwijziging. De digitale brochure is on line beschikbaar op:
» Download infobrochure "Toerisme en Klimaatwijziging" (pdf)

Duurzame evenementen

 Handleiding voor een duurzame organisatie van evenementen met toeristisch belang en/of internationale uitstraling;
In de handleiding staan enkele tips en maatregelen die u helpen effectief en duurzaam om te gaan met sociale, economische en ecologische uitdagingen die evenementen met zich meebrengen. Tegelijkertijd verhogen die maatregelen de kwaliteit van het evenement, zowel voor bezoekers als voor omwonenden. De handleiding kan je hier downloaden.

Leidraad voor duurzame studiedagen

Als een bedrijf een evenement organiseert, houden ze ook hierbij meer en meer rekening met duurzaamheid. Het evenement is immers een verlengstuk van de organisatie, haar normen en waarden.
Er werd een checklist ontwikkeld met aanbevelingen om kleine en middelgrote ‘meetings’ duurzamer te maken. Deze checklist is een leidraad en wordt gehanteerd bij Toerisme Vlaanderen die een vorming of een evenement organiseert.
De lijst is opgesteld op basis van de verschillende stappen die genomen worden bij de organisatie van evenementen. De leidraad kan je hier downloaden