Business intelligence buitenlandse markten

In nasleep van 22 maart 2016 volgt Toerisme Vlaanderen de komende maanden alle markten waarop het actief is van nabij op. Toerisme Vlaanderen deelt zijn marktkennis maximaal met de toeristische sector.

Om een beeld te vormen van de impact op en reactie van elke markt na de aanslagen in Brussel wordt er structureel informatie uit verschillende bronnen verzameld en geanalyseerd. Toerisme Vlaanderen kent per onderdeel een score toe op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor ‘verwaarloosbare impact op toerisme’ en 5 voor ‘ernstige impact op toerisme’. Cijfers uit bevragingen buitenlands netwerk, online conversatie en vluchtboekingen vormen de drie basisbronnen. Hieronder vind je meer informatie over deze bronnen en de interpretatie en conclusie van deze gegevens.

Bekijk de 'business intelligence' en indeling van alle actieve markten.
(Australië, Oostenrijk, Brazilië, China, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Rusland, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten)

Je vindt er per markt ook terug welke acties we op korte termijn ondernemen.

Bevraging buitenlands netwerk

Sinds 22 maart organiseert Toerisme Vlaanderen op structurele basis (eerst wekelijks, sinds begin mei tweewekelijks) een bevraging bij zijn buitenlands netwerk. Op basis van dagelijkse contacten met partners en hun marktkennis vullen de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen de bevraging in. Deze werkwijze laat toe om per actieve markt de meest correcte en objectieve conclusies te trekken. De vragen peilen telkens naar:
  • consumentenattitude ten opzichte van België/Brussel/Vlaanderen 
  • impact van het reisgedrag in de markt naar België/Brussel/Vlaanderen 
  • huidig reisadvies vanuit die markt
  • impact op vluchtverbindingen naar Brussel
  • volume en sentiment van vragen van consumenten, trade partners en pers
  • andere additionele informatie
Toerisme Vlaanderen peilt bewust naar de impact of attitude voor zowel België, Brussel als Vlaanderen. Afhankelijk van de markt zal een negatieve perceptie van bijvoorbeeld België of Brussel namelijk ook een impact hebben op de perceptie van (de rest van) Vlaanderen. De rol en kennis van onze buitenlandkantoren is hier erg belangrijk. Het concrete reisadvies uit China over onze bestemming lijkt in eerste instantie niet ernstig maar een kenner weet dat de gebruikte formulering door Chinezen als sterk negatief wordt geïnterpreteerd (en dus een ernstige impact om reisintenties naar onze bestemming inhoudt).

Online conversatie: volume en sentiment

Via een digitale monitor volgt Toerisme Vlaanderen de online conversatie over onze bestemming op de voet, zowel op sociale als op massa mediakanalen. De analyse gebeurt in 11 verschillende talen, in overeenstemming met de talen van de markten waar Toerisme Vlaanderen actief is. Via sleutelwoorden meten we zowel naar het volume (online buzz) als naar het sentiment van de vermeldingen over onze bestemmingen. De monitor geeft voor ieder bericht aan of het om een positief, negatief of neutraal bericht gaat.
Bij het bepalen van de impact voor elke markt houden we niet enkel rekening met het feit of de online conversatie over de aanslagen is gaan liggen maar ook hoe lang dit al het geval is. 

Vluchtboekingen

Toerisme Vlaanderen verzamelt bovendien informatie over internationale vluchtboekingen met als eindbestemming Brussel (ongeacht overstap). Hiermee monitoren we op wekelijkse basis de boekingstroom vanuit die markten die voornamelijk afhankelijk zijn van vliegverkeer om onze bestemming bereiken. We vergelijken daarbij elke week met een standaardweek én met dezelfde week vorig jaar. Hoe kleiner het verschil, hoe kleiner de impact. Door week na week te vergelijken zien we de markten evolueren.
 
 
Om het geheel af te toetsen worden ook nog een aantal andere, eerder ad hoc bronnen geraadpleegd. Zo werden al cijfers van een hotelketen, tax free shopping en bezettingsgraden opgevraagd.  Bovendien verwacht Toerisme Vlaanderen binnenkort nog cijfers over de reisintenties van een aantal lange afstandsmarkten met daarin extra vragen over de invloed van de aanslagen in Brussel (bron: European Travel Commission).
 
Het dashboard en de achterliggende business intelligence verzamelt alle mogelijkheden en troeven die Toerisme Vlaanderen heeft: een sterk buitenlands netwerk, innovatieve kennis en data en een sterk partnernetwerk.

Afhankelijk van de fase waarin een markt zich bevindt, worden actieplannen en campagnes aangepast en bijgestuurd:
  • NURTURE: proactief contacten met reissector en pers onderhouden en objectieve, feitelijke informatie over de bestemming verstrekken
  • COMMUNICATE: potentiële bezoekers en trade opnieuw voeden met positieve verhalen over onze bestemming en toeristische informatie
  • ACTIVATE: opnieuw salesgerichte promoties en call-to-action acties voeren

Bekijk de 'business intelligence' en indeling van alle actieve markten.
(Australië, Oostenrijk, Brazilië, China, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Rusland, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten)