Duurzaam toerisme

winkelstraat Vlaanderen
Duurzaam is trendy, maar ook een noodzaak en het loont!

De markt voor duurzame producten en diensten groeit structureel. Onze natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput. Efficiënt handelen binnen de grenzen van het toelaatbare wordt dé uitdaging van de komende decennia. En dit geldt ook voor de toeristische sector.

Kwaliteit, lange termijn denken en innovatie en efficiëntie staat voor duurzaamheid. Kwalitatief toerisme impliceert duurzaam toerisme. Een duurzame ontwikkeling van toerisme is al jaren geen optie meer voor het toerismebeleid in Vlaanderen, maar loopt als een rode draad doorheen de beleidsinitiatieven.

Toerisme Vlaanderen wil een kwalitatief, duurzaam toeristisch beleid waardoor Vlaanderen zich kan profileren als een duurzame toeristische bestemming. Om dit te bereiken steunt Toerisme Vlaanderen de sector bij het nemen van duurzame acties.

Een duurzame ontwikkeling van toerisme in een land, regio of een toeristische bestemming streeft naar een evenwicht in de relatie tussen economische, ecologische en socio-culturele aspecten. Het is een participatieproces dat leidt tot kwaliteitsverbetering waar alle betrokken partijen nu en in de toekomst baat bij hebben (definitie Toerisme Vlaanderen)