Klaprozen in een veld

Evenementenbeleid

Vlaanderen profileerde zich de laatste jaren als kwaliteitsvolle bestemming aan de hand van een reeks (culturele) evenementen van internationaal belang. In lijn met de marketingstrategie, vervult Toerisme Vlaanderen een adviserende en ondersteunende rol voor evenementen in Vlaanderen en Brussel die onze productlijnen benadrukken. Daarnaast zette EventFlanders in het voorjaar van 2016 zijn eerste stapjes. Opgericht in de schoot van Toerisme Vlaanderen en versterkt vanuit verschillende andere departementen, bundelt EvenFlanders alle expertise rond grote 'events' en maakt deze cel jacht op internationale topevenementen.

Topevenementen in Vlaanderen en Brussel

Toerisme Vlaanderen adviseert en ondersteunt evenementen in Vlaanderen en Brussel met het oog op buitenlandse promotie. Volledig in lijn met onze marketingstrategie, moedigen we evenementen aan die onze vier productlijnen benadrukken:

 • onze rijke eet-, drink- en tafelcultuur
 • erfgoed en kunst
 • mode 
 • wieler- en fietscultuur

Wanneer ondersteunen we een evenement?

De prioriteit ligt bij topevenementen die een belangrijke autonome aantrekkingskracht hebben en meestal de voornaamste ‘reason to visit’ blijken. De selectie gebeurt naargelang de potentiële toeristische en economische impact van de evenementen en hun mogelijke bijdrage tot de internationale bekendheid, het imago en de uitstraling van Vlaanderen en Brussel. Daarnaast ondersteunen wij ook andere evenementen in het kader van de bestemmingspromotie. Meer info over samenwerken vind je hier.

Hoe ondersteunen we een topevenement? Welke criteria hanteren we?

Wij ondersteunen hoogkwalitatieve evenementen met internationaal potentieel zowel financieel als promotioneel. Financieel riep Toerisme Vlaanderen impulsprogramma's en hefboomprojecten in het leven. De promotie van een topevenement door Toerisme Vlaanderen gebeurt in de eerste plaats in het buitenland en stoelt op drie pijlers: een tradebewerking, specifieke persacties en een promotie naar het grote publiek toe, zowel offline als online. De buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen spelen hier telkens een belangrijke rol in. Door een jarenlange standvastige relatie met de tradesector (touroperators, culturele reisorganisatoren, carriers en reisbureaus) en de pers (toeristisch en cultureel), plaatsen zij de topevenementen op een efficiënte wijze op de agenda van de reisindustrie en buitenlandse journalisten. In de laatste fase van de promotiecampagne richt Toerisme Vlaanderen zich rechtstreeks tot het publiek, eveneens zowel offline als online.

Toerisme Vlaanderen ondersteunt zowel grote als kleine evenementen:

 • de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog (2012 - 2014)
 • de opening van het MAS in Antwerpen (2011)
 • Brugge Centraal (2010)
 • de opening van het Musée Magritte Museum in Brussel (2009)
 • de opening van Museum M in Leuven
 • de tentoonstelling Rogier van der Weyden in Leuven
 • de tentoonstelling Karel De Stoute in Brugge
 • de triënnale Beaufort 03 aan de Vlaamse Kust (alle in 2009)
 • en vele andere

Topevenementen naar Vlaanderen en Brussel

In het voorjaar van 2016 werd EventFlanders gelanceerd, een gespecialiseerde cel die Vlaamse evenementen naar een hoger niveau tilt, maar ook jacht maakt op internationale evenementen zoals wereldtentoonstellingen, grote kampioenschappen en culturele hoofdsteden.

Op dit ogenblik wordt gewerkt aan een proactief beleid dat uiteindelijk moet leiden tot méér topevenementen in Vlaanderen en Brussel. Daarvoor scant EventFlanders proactief het nationale en internationale evenementenveld en brengt in kaart welke evenementen potentieel hebben. Aan de hand van die internationale potentieelinschatting en een financiële haalbaarheidsanalyse, adviseren we de Vlaamse Regering over kandidaat-evenementen om er middelen aan toe te kennen. Evenementen die op basis van deze screening door de Vlaamse Regering worden gekwalificeerd, kunnen rekenen op verdere ondersteuning door EventFlanders. Daarnaast stelt (of begeleidt) EventFlanders ook biddossiers op voor internationale evenementen om ze naar Vlaanderen te halen.

EventFlanders werd opgericht in de schoot van Toerisme Vlaanderen en wordt versterkt met inbreng vanuit de Departementen Internationaal Vlaanderen, Cultuur, Jeugd en Media, Sport en Kanselarij en Bestuur. 

Contacteer Greet Gosseye voor meer informatie over EventFlanders:
Tel. 02 504 03 09
mail: greet.gosseye@toerismevlaanderen.be 


Naar boven