Forum Vlaamse Regio's

afbeelding forum
Het Eerste Forum Vlaamse Regio's vond plaats op 5 juni in Bokrijk. Tijdens dit Forum kaartten we een aantal belangrijke thema's met betrekking tot toerisme in de Vlaamse regio's. Het doel van dit Forum is – naast het delen van kennis en informatie - om de mening te kennen uit de sector hoe we de Vlaamse regio’s verder kunnen ontwikkelen tot attractieve bestemmingen voor de toerist in de 21e eeuw (input structurering impulsprogramma’s Vlaamse overheid). Hieronder vind je de presentaties en conclusies van de verschillende workshops.

Plenaire sessie

Toerisme in de Vlaamse regio’s in cijfers (Vincent Nijs – Toerisme Vlaanderen) 

Impulsprogramma voor de Vlaamse regio’s (Els Lowyck – Toerisme Vlaanderen)
Vanaf 2012 maakt Toerisme Vlaanderen voor de projecten en subsidieaanvragen een onderscheid tussen vijf impulsprogramma's op basis van een geografische en een thematische indeling.

Promotiebeleid in de Vlaamse Regio’s - buitenlandwerking (Dirk Mertens - Toerisme Vlaanderen)

Workshops

Samen werkt!
Publiek private interactie via een digitaal netwerk. Hoe via digitale interactie maximale online en offline voordelen voor mijn toeristische onderneming? Praktijkvoorbeelden zetten je op weg!

 

Samenwerking tussen toeristische ondernemers
Over het opzetten en begeleiden van netwerken van kleinschalige toeristische ondernemers, naar een model voor regionale toeristische ontwikkeling.

 

Toeristisch onthaal in en voor de regio
Een overzicht van de onthaalplannen in Vlaanderen en enkele interessante cases brengen ons tot goede praktijken en innovatie rond regionaal onthaal.

 

Toerisme en erfgoed: een geslaagd huwelijk?
Voor de ontsluiting van erfgoed wordt vaak een beroep gedaan op middelen van toerisme. Is dit de juiste manier van werken? Inleiding tot deze workshop is het verhaal van de toeristische valorisatie van het WOI-erfgoed met het oog op ‘100 jaar Grote Oorlog' (2014-2018).

 

Onderweg in de Vlaamse regio's
Hoe ontsluiten we ons toeristisch-recreatief aanbod via routestructuren?

 foto forum Vlaamse regio