Hotelbarometer

hotelbarometer
Via deze online-applicatie kan je de maandelijkse bezettingsgraden van hotels in het Vlaamse Gewest raadplegen en vergelijkingingen maken. Dit kan op verschillende niveaus: ruimtelijk, op basis van comfortclassificatie, op basis van het aantal kamers ... en is kwalitatief zolang er minstens drie participanten zijn. De bezettingsgegevens van alle hotels samen geven een indicatie van de gemiddelde bezettingsgraad per stad, regio of provincie en ook per hotelclassificatie en -grootte.