Kwaliteit

We werken aan een op kennis gebaseerd kwaliteitskader op maat van de bedrijven en organisaties die binnen de bestemming Vlaanderen actief zijn in toerisme.

  • Kwaliteitsradar hotel
    Toerisme Vlaanderen voert een gestroomlijnd kwaliteitsbeleid om vakantiemakers te helpen bij het optimaliseren van hun toeristische dienstverlening. Op die manier zetten we in op een hogere klantentevredenheid en betere reputatie van Vlaanderen als kwaliteitsvolle bestemming.
  • Elk logies dat door het Departement internationaal Vlaanderen is erkend en vergund, komt in aanmerking om één of meerdere labels te bemachtigen via Toerisme Vlaanderen. Hieronder een overzicht van alle labels die Toerisme Vlaanderen uitreikt.
  • Iedereen fietst
    Een goede toegankelijkheid maakt onze regio aantrekkelijker voor wie een tijdelijke of permanente beperking ondervindt, maar ook andere bezoekers en de toeristische medewerkers zelf hebben voordeel bij een toegankelijk aanbod. De Vlaamse en Brusselse vakantiemakers leverden al heel wat inspanningen om fysieke, psychologische of financiële drempels weg te werken of te verminderen.