Nieuw logiesdecreet in de steigers

jongeren aan de incheckbalie
Op 1 april 2017 treedt het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Het nieuwe decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten, maar veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. De basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne blijven voor elk logies gelden. Net als de verplichte aanmelding. De huidige verplichte toeristische vergunning wordt vervangen door een vrijwillige erkenning, al dan niet met een comfortclassificatie.

Enkel de tekst van het nieuwe logiesdecreet is op dit moment definitief. Als de uitvoeringsbesluiten, die alle concrete normen en procedures vastleggen, definief zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering (waarschijnlijk begin maart 2017), vind je deze informatie hier overzichtelijk terug, samen met modeldocumenten en standaardformulieren.

Wat kan je als logiesuitbater in aanloop naar het nieuwe decreet doen?

 • Je logies is vergund: je hoeft momenteel niets te doen. Je logies zal op 1 april 2017 automatisch aangemeld zijn voor het nieuwe logiesdecreet. In de loop van 2017 zal Toerisme Vlaanderen je zelf contacteren om je vergunning om te zetten in een erkenning. Het bijhorende schildje toont de buitenwereld dat jouw logies voldoet aan normen. Bij een bezoek ter plaatse zullen we voor hotels, B&B’s, vakantiewoningen, campings en vakantieparken meteen een nieuwe berekening maken van de comfortclassificatie.
 • Je logies is aangemeld: het zal op 1 april 2017 automatisch aangemeld zijn voor het nieuwe logiesdecreet. Je kan eventueel al stappen ondernemen in verband met het verplichte brandveiligheidsattest. Lees meer over het logiesdecreet en brandveiligheid.
 • Je logies is niet aangemeld: meld jouw logies dan zo snel mogelijk aan. Het is dan op 1 april 2017 ook automatisch aangemeld voor het nieuwe logiesdecreet. Lees hier hoe je jouw logies kan aanmelden

Naar bovenNaar het huidige logiesdecreet

(website Departement internationaal Vlaanderen)

Lees de integrale tekst van het nieuwe logiesdecreet op de website van het Vlaams Parlement 

Bekijk hier de principieel goedgekeurde brandveiligheidsnormen voor toeristische logies

Bekijk hier de principieel goedgekeurde exploitatienormen voor toeristische logies

Bekijk hier de principieel goedgekeurde logiessubsidies

Naar boven


Volgende stappen

 • De principieel goedgekeurde uitvoeringsbesluiten liggen momenteel bij de Raad van State voor advies.   
 • Na dit advies en eventuele aanpassingen keurt de Vlaamse Regering de uitvoeringsbesluiten definitief goed.  
 • Het nieuwe logiesdecreet treedt in werking op 1 april. 

Algemene principes

Het nieuwe logiesdecreet maakt de regels voor het uitbaten van logies eenvoudiger. De snelle evoluties in het toerisme maken ook meer flexibiliteit nodig.  

Het nieuwe logiesdecreet vereenvoudigt de indeling van het logiesaanbod tot twee categorieën: ‘kamergebonden logies’ en ‘terreingebonden logies’; elk met een beperkt aantal minimale exploitatienormen. Voldoet jouw logies aan één van die twee reeksen dan mag je het uitbaten als ‘logies’.   

Wil je het logies hotel of B&B of camping noemen, dan moet het voldoen aan bijkomende exploitatienormen die de verwachtingen van de bezoekers helpen inlossen. In het nieuwe logiesdecreet bestaan er nog zeven beschermde benamingen: hotel, B&B, vakantiewoning en hostel (kamergebonden); en camping, camperterrein en vakantiepark (terreingebonden).  

Per beschermde benaming is een (vrijwillige) erkenning mogelijk maar je kan ook een erkenning vragen als gewoon logies zonder dat je een beschermede benaming gebruikt.  

Met uitzondering van hostel en camperterrein kan je bij iedere erkenning ook een comfortclassificatie verkrijgen. Ook voor logies zonder beschermde benaming is er geen comfortclassificatie. Deze normen zijn momenteel nog niet beschikbaar. Nieuw is dat een uitbater zijn logies met meer dan één benaming kan laten erkennen als het voldoet aan de overeenkomstige normen.  

Het logiesdecreet geldt niet voor jeugdverblijven, bivakplaatsen, festivalcampings, enzomeer.  

Het decreet komt er op initiatief van enkele parlementsleden. Zij vertrokken van deze principes: 

 • Veiligheid en kwaliteit vormen de essentie en gelden voor iedereen 
 • Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven  
 • Administratieve vereenvoudiging: overheid als coach  
 • De overheid controleert gericht  
 • Ruimte voor innovatie, creativiteit en eigenheid  
 • Tussenpersonen gaan mee in het bad  

Klik hier om meer te lezen over deze basisprincipes van het logiesdecreet.


Naar boven