Toerisme voor allen verblijven subsidieoproep 2017

Familie rent op gras ©Stefan Jacobs
Toerisme Vlaanderen blijft investeren in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven dat zo goed mogelijk inspeelt op de behoeften en wensen van de (potentiële) gasten. In 2017 organiseren we voor de dertiende keer een subsidieoproep voor uitbaters van Toerisme voor Allen verblijven. We voorzien hiervoor een totaal subsidiebedrag van 1 500 000 euro.

Klik op het onderwerp om meer te lezen:

Wie kan een subsidie krijgen?Een must: toegankelijkheidsadvies inwinnen en samenwerken met het Steunpunt Vakantieparticipatie
Waarvoor kan je een subsidie krijgen?Hoe dien je een subsidieaanvraag in?

Waarvoor kan je geen subsidie krijgen?

Is er een subsidielogo?

En wat gebeurt er na de aanvraag?


 

 


Wie kan een subsidie krijgen?

Alle uitbaters of eigenaars van jeugdverblijven type A, B of C met een definitieve of een principiële erkenning kunnen een subsidie aanvragen. De capaciteit van het verblijf of de vorm van exploitatie (vzw, feitelijke vereniging, privé-persoon, vennootschap of plaatselijke jeugdgroep) zijn niet van belang om een subsidie te kunnen krijgen. 

Wijziging: Vanaf 2017 komen hostels en Toerisme voor Allen volwassenenverbijven niet meer in aanmerking voor deze subsidie. Deze types verblijven vallen vanaf 1 april 2017 onder het nieuwe logiesdecreet en komen vanaf dan in aanmerking voor de logiessubsidies die gekoppeld zijn aan dat logiesdecreet.

Voor projecten die de voorgaande jaren een subsidie kregen toegewezen, maar waarvan de uitvoering nog niet startte, kan nu geen nieuwe aanvraag worden ingediend.

Naar boven


Waarvoor kan je een subsidie krijgen?

Definitief en principieel erkende jeugdverblijven komen in aanmerking voor subsidies van maximaal 40 % van de kosten voor volgende infrastructuurprojecten:

  • Kosten in het kader van brandveiligheidswerken
  • Kosten voor toegankelijkheidsaanpassingen aan bestaande gebouwen en extern toegankelijkheidsadvies
  • Kosten voor kwaliteitsverbetering: moderniseringswerken en kosten voor infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen

Ons budget is uiteraard ook beperkt. Om zoveel mogelijk ingediende projecten een subsidie toe te kunnen kennen, is het mogelijk dat het percentage van 40 % nog wordt verlaagd. 

Naar boven


Waarvoor kan je geen subsidie krijgen?

  • Investeringen in nieuwbouw of in vernieuwbouw (van een bestaand verouderd gebouw door een nieuw gebouw) met het oog op het instandhouden van het bestaande aanbod, komen niet in aanmerking in 2017.
  • Voor onderhoudswerkzaamheden, werkzaamheden aan het privé-gedeelte van het verblijf of voor de aankoop van gebouwen of gronden kan geen subsidie worden verleend.
  • Aanvragen met een investeringskost minder dan 7 500 euro zijn niet ontvankelijk in 2017. De toegekende subsidie kan dus niet lager zijn dan 3 000 euro. 

Een must: toegankelijkheidsadvies inwinnen en samenwerken met het Steunpunt Vakantieparticipatie

Bij elke subsidieaanvraag dien je ook in 2017 een toegankelijkheidsadvies op de bouwplannen in te winnen via gespecialiseerde toegankelijkheidsadviesbureaus. Zij passen de principes van de infofiches toegankelijkheid toe. Dit toegankelijkheidsadvies moet deel uitmaken van het dossier.
Als de werken die je wil uitvoeren van beperkte aard zijn, neem dan zeker eerst contact op met onze dienst projectfinanciering - cel Toerisme voor Allen (via ingrid.vanhoorebeke@toerismevlaanderen.be of lutgard.hellinckx@toerismevlaanderen.be) om te weten of de inschakeling van een extern adviesbureau noodzakelijk is.
Subsidiedossiers voor instandhoudingswerken, werken aan technische installaties en werken aan niet-publieksgerichte ruimtes zijn vrijgesteld van toegankelijkheidsadvies.
Klik hier voor meer informatie, nuttige adressen en praktische infofiches in verband met de toegankelijkheidsnormen voor personen met een handicap.

Alle definitief erkende verblijven dienen een aanbod ter beschikking te stellen van het Steunpunt Vakantieparticipatie. Een ambassadeur van het Steunpunt komt hierrond onderhandelen. Dit geldt niet voor jeugdverblijven type A. Klik hier voor meer informatie over het Steunpunt Vakantieparticipatie.

Naar boven


Hoe dien je een subsidieaanvraag in?

De oproep voor 2017 (eerste ronde) werd op 1 maart 2017 afgesloten. Bekijk de lijst van verblijven die een subsidie kregen.

Naar boven


En wat gebeurt er na de aanvraag?

Een inspecteur van Toerisme Vlaanderen komt langs om samen met jou de aanvraag te overlopen. Voor meer info over de behandeling van je dossier, kun je dan ook steeds bij die inspecteur terecht. Dossiers die op 31 augustus 2017 nog niet volledig zijn, worden afgesloten.


 

Info voor begunstigden

- Begunstigden dienen de naam en het relevante subsidielogo te vermelden in alle communicatie (kaarten, brochures, artikels, website, uitnodigingen, speeches, werfinrichting, infoborden ...) tijdens en na de realisatie van het project.
Bekijk de visuele samenvatting met alle richtlijnen bij het gebruik van subsidielogo's

- Bij communicatiedragers (zowel on- als offline) die gericht zijn op (internationale) bezoekers dienen begunstigden het internationale merklogo van Vlaanderen te gebruiken (leeuw \ Flanders State of the Art).

  • Bij infrastructuur die verbonden is met het gesubsidieerde product dienen begunstigden het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo te gebruiken (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN). Dit geldt voor info- en werfborden en de subsidievlaggen van Toerisme Vlaanderen. Als je een (extra) vlag nodig hebt, kan je die opvragen bij de dienst Impulsprogramma's.
  • Bij corporate communicatie naar Vlamingen (bijvoorbeeld persbericht, uitnodiging, gemeenschappelijke beleidspublicatie, ...) wordt ook het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN) gebruikt.
  • Indien de begunstigde samenwerkt met ​meerdere agentschappen/entiteiten binnen de Vlaamse overheid wordt enkel het overkoepelend merklogo gebruikt.
  • Open en download de subsidielogo's in hoge resolutie: 

Klik hier voor meer informatie over de volledige procedure rond subsidies.
Vragen? Ingrid Van Hoorebeke (ingrid.vanhoorebeke@toerismevlaanderen.be) en Lutgard Hellinckx (lutgard.hellinckx@toerismevlaanderen.be) helpen je graag verder. 

Naar boven