Voor lokale en provinciale overheden

afbeelding duurzaam
  • Handleiding integratie

 Deze praktische gids kan de publieke toeristische sector helpen bij de integratie van duurzaamheid in hun toeristische beleid. Raadpleeg hem als een gids om de eigen prestaties op het gebied van duurzaamheid op te sporen en te verbeteren. Of gebruik hem als een inspiratiebron vol voorbeelden van provincies, regio’s en steden die duurzaamheid alvast hebben opgenomen in hun toeristisch beleid. U kunt deze handleiding (pdf) hier downloaden.

  • Duurzaamheidscan van Toerisme Vlaanderen

Om inzicht te verwerven in de duurzaamheidsprestaties van de verschillende diensten bij Toerisme Vlaanderen werd een duurzaamheidscan uitgevoerd.

Op basis van de resultaten van de scan werden actieplannen opgesteld.
Een beknopt verslag van de scan vindt u hier. (pdf)

Overzicht van enkele acties

•Investeringen koppelen aan duurzame criteria
•Criteria van premiebesluiten koppelen aan criteria rond duurzaamheid
•Duurzaamheidscriteria opnemen in de bestekken voor drukwerk
•Vragen over duurzaam vakantiegedrag inlassen in bestaand vakantieonderzoek
•Acties m.b.t. interne milieuzorg (zuinig papierverbruik, duurzaam omspringen met energie en water)
•Sterke nadruk op promotie van zachte recreatie; fietsen en wandelen
•Promoten van bestemmingen binnenland in het laag en tussenseizoen
•Samenstellen van arrangementen: trein + attracties
•Leed-checklist voor duurzaam bouwen voor eigendommen van Toerisme Vlaanderen

  • Leidraad Groene Sleutel

De lokale overheid kan zelf de Groene Sleutel implementeren in de eigen werking en zo een hele reeks initiatieven opzetten ter ondersteuning van de lokale toeristische sector. Hoe dit kan en praktische voorbeelden vind je in deze brochure (pdf).

  • Handleiding Recreatieve draagkracht in verstedelijkte gebieden

Deze publicatie wil beleidsverantwoordelijken helpen in de toepassing van duurzaamheid door de principes van recreatieve draagkracht en indicatoren te verduidelijken.

» Download hier de handleiding (pdf)

  • Invloed van het toerisme op de leefbaarheid van niet-stedelijke gebieden

De methode is bedoeld om na te gaan wat de invloed is van toeristische activiteiten op de leefbaarheid in landelijke gemeenten. U kunt hier de handleiding (pdf) downloaden