Andere aanvragers

Indien je nog een andere rechtspersoonlijheid hebt dan de reeds genoemde, kan je een subsidie aanvragen voor:

Meer informatie vind je op de verschillende subsidiepagina's. 

 


 

Als grensoverschrijdend samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid waaraan een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een provincie of een Vlaamse overheid deelneemt, kan je subsidie aanvragen voor:

Meer informatie vind je op de betreffende subsidiepagina.

 


 

Indien je geen rechtspersoonlijkheid hebt (bv. een feitelijke vereniging, natuurlijke persoon of plaatselijke jeugdgroep), kan je een subsidie aanvragen voor:

  • een Toerisme voor Allen-verblijf indien je uitbater of eigenaar bent van een (principieel) erkend jeugdverblijf of volwassenencentrum
  • een logiessubsidie indien je uitbater of eigenaar bent van een vergund toeristisch logies

Meer informatie vind je op de verschillende subsidiepagina's.