Veelgestelde vragen

Op deze pagina maken we een selectie van de meest gestelde vragen (en het antwoord erop) omtrent de impact van de veiligheidsmaatregelen op de toeristische sector. Deze lijst wordt telkens wanneer nodig aangevuld en bijgestuurd.

Deze pagina werd laatst aangepast op 10 februari 2021 om 14:03 uur.

Vind een antwoord op je vraag:

Mondmaskers

Uitbaters cafés en restaurants

Registratieplicht

Logiesuitbaters

Verantwoordelijken musea en andere toeristische bezienswaardigheden

Toeristische onthaalcentra en bezoekerscentra

Gidsen en reisleiders

Steunmaatregelen en premies

Annulaties

Reizen in en naar België

Evenementensector

Maatregelen heropening


 

Moeten mijn gasten/klanten een mondmasker dragen in mijn toeristische uitbating?

Het dragen van een mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar is verplicht op de volgende toeristische locaties (voor zover zij op dit moment geopend mogen zijn):

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. 
 • Op handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • in cafés en restaurants: zowel zaal- als keukenpersoneel, als klanten (niet aan tafel, maar wel wanneer jouw klant zich verplaatst, bijvoorbeeld bij een toiletbezoek
 • In winkelstraten, de markten met inbegrip van brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is. 
 • In bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken
 • In casino’s en speelautomatenhallen;

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Ook kunnen steden en gemeenten sinds 25 juli beslissen om extra lokale maatregelen in te lassen. 

Het dragen van een mondmasker wordt ook nog steeds sterk aanbevolen op andere drukbevolkte plaatsen.

Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in mijn café?

Sinds maandag 19 oktober 2020 zijn alle cafés verplicht gesloten.

Op het overlegcomité van 26 februari 2021 zal de situatie van de horeca verder bekeken worden. 

Via de website van Horeca Vlaanderen vind je een overzicht van de steunmaatregelen waar je recht op kan hebben.


 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in mijn restaurant?

Sinds maandag 19 oktober 2020 zijn alle restaurants verplicht gesloten.

Op het overlegcomité van 26 februari 2021 zal de situatie van de horeca verder bekeken worden. 

Via de website van Horeca Vlaanderen vind je een overzicht van de steunmaatregelen waar je recht op kan hebben.


 

Waar vind ik het formulier terug waarop klanten hun contactgegevens moeten invullen?

Via de website van de FOD Economie kan je een standaardformulier downloaden om aan jouw gasten voor te leggen. 


 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in mijn logies?

Alle logiesvormen (hotels, B&B’s, hostels, vakantiewoningen, campings, vakantieparken, camperterreinen, enz.) mogen open.

Ook de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen in of op een logies, zoals bv. de sanitaire blokken op een camping, de gemeenschappelijke badkamer in een B&B, enz. mogen terug gebruikt worden.

Zwembaden, sportbaden, instructiebaden en kinderbaden mogen open in logies op voorwaarde dat de regels in het protocol dat van toepassing is op zwembaden worden gerespecteerd. De recreatieve en subtropische  gedeelten van de zwembaden moeten wel gesloten blijven.

Er gelden wel nog de volgende maatregelen voor alle logies:

 • Restaurants en bars moeten gesloten blijven. Er mag wel eten worden geserveerd op de kamers.
 • Alle andere gemeenschappelijke faciliteiten moeten gesloten blijven. (vb. fitness, sportzalen, enz.). 
 • Het maximum aantal personen per vakantiewoning, gastenkamer, hotelkamer of andere individuele verhuureenheid beperkt zich tot de gezinsleden en één nauw contact van het gezin. 

Naast bovenstaande regels moet je een aantal veiligheidsmaatregelen naleven die zijn opgenomen in het overeenkomstige veiligheidsprotocol. Er werd naast het basisprotocol voor de hele toeristische sector, een specifiek protocol opgesteld per logiesvorm. Al deze protocollen vind je terug op onze protocollenpagina. Je vindt op deze pagina (zie andere veelgestelde vragen) eveneens meer informatie over de verplichting om contactgegevens van jouw gasten/klanten op te vragen en info over het al dan niet verplicht dragen van mondmaskers door jouw gasten.


 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in musea, toeristische attracties, pret- en dierenparken?

Vanaf 13 februari 2021 mogen de buitengedeeltes van de dierenparken opnieuw open. Musea waren al open sinds 1 december 2020. Pretparken en andere toeristische attracties (belevingscentra, erfgoedsites, aquaparken, toeristische busjes en bootjes,…) moeten verplicht gesloten blijven.


 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in bioscopen? 

Bioscopen moeten verplicht gesloten blijven.


 

Wat als museum- of attractiebezoekers de regels niet volgen? 

Samen met Riebedebie en de Koepel van Attracties & Musea ontwikkelden we een A3-poster met 4 praktische adviezen waar de medewerkers van jouw museum of attractie op kunnen terugvallen wanneer bezoekers de regels niet naleven. 

Deze poster kun je gratis downloaden en vervolgens ophangen in de personeelskantine, de sanitaire voorzieningen, en alle andere plekken waar jouw medewerkers regelmatig langskomen. Mogen bezoekerscentra en toeristische onthaalcentra openblijven?

Toeristische onthaalpunten van gemeentebesturen worden beschouwd als diensten van de lokale uitvoerende macht en kunnen dus open blijven. Gemeentebesturen werken momenteel soms enkel op afspraak, maar als zij instaan voor het toeristisch onthaal, kunnen ze zelf oordelen over de opportuniteit om effectief open te blijven voor het publiek. De lokale overheid kan gezien de omstandigheden bijvoorbeeld oordelen om de fysieke dienstverlening ter plaatse op te schorten en voorlopig nog alleen dienstverlening op afstand aan te bieden (website, sociale media, telefoon, chat, webshop, ...). Als het toeristisch onthaalcentrum toch toegankelijk blijft, is het meer dan ooit van belang om het toepasselijke veiligheidsprotocol strikt na te leven.

Ook infopunten die deel uitmaken van een museumsetting mogen openen. Maar infopunten die deel uitmaken van reca-zaken of attracties blijven gesloten.

Voor bezoekers- en belevingscentra ligt het enigszins anders. Ze worden niet expliciet genoemd als uitzondering op het verbod om open te gaan dat geldt voor de “inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector”, dus in principe moeten ze momenteel gesloten blijven. Een afwijking van dit algemeen principe lijkt wel gewettigd in volgende gevallen:

 • Het centrum heeft een vergelijkbare functie als een museum (volgens het MB van 28/11/2020 : (i) een structuur erkend als museum of kunsthal door de federale regering en/of een deelstaat; (ii) een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.”
 • Het centrum heeft zeer overwegend een winkelfunctie
 • Het centrum heeft zeer overwegend een onthaal- en informatiefunctie en valt onder de bevoegdheid van de lokale overheid.

Als ervoor gekozen wordt om het bezoekers- of belevingscentrum te openen, is het van groot belang om de COVID-veiligheidsmaatregelen na te leven. Al naargelang het geval dient het centrum dan beroep te doen op de toepasselijke protocollen van musea, detailhandel of toeristisch onthaal.


 

Mogen gidsactiviteiten, georganiseerde tours, rondvaarten, enz. nog plaatsvinden ?

 Aangezien georganiseerde vrijetijdsbestedingen niet langer mogen plaatsvinden sinds 29 oktober,  zijn gidsenactiviteiten, georganiseerde tours, rondvaarten, enz. niet toegestaan. 


 

Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen?

Op onze pagina over de steunmaatregelen vind je een overzicht van alle steunmaatregelen:

- voor de sociaal-toeristische sector

- voor (toeristische) ondernemers

- voor de evenementen- en congressector


 

Hoe ga ik om met de annulaties van klanten? Moet ik de gewone annulatievoorwaarden volgen? Moet ik het betaalde voorschot terugbetalen? Mag ik de klanten een tegoedbon voorstellen?

Ben je actief als reisorganisator? Zie dan de vraag hieronder. Zoniet, kijk dan in eerste instantie na wat je annulatievoorwaarden hierover vermelden. Bevatten je annulatievoorwaarden een regeling in het geval van overmacht? Of misschien een andere regeling waarbij je verplicht bent het voorschot terug te betalen, of net niet?

Het is heel moeilijk om hierover een algemeen advies te geven. We zijn ervan overtuigd dat elke logiesuitbater zijn gasten en de situatie het beste zelf kan inschatten.

Toerisme Vlaanderen adviseert je om zo constructief mogelijk samen met je klant naar een oplossing te zoeken. Voor de ene kan dat een tegoedbon zijn, voor de andere een terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten


 

Moet ik als reisorganisator reizigers terugbetalen voor hun geannuleerde pakketreis?

Het begrip 'pakketreis' is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van één van die elementen met andere reisdiensten. Voor bijkomende duiding met voorbeelden, zie onder meer de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Bij het uitbreken van de coronacrisis heeft de Federale minister van economie de verplichte terugbetaling van geannuleerde pakketreizen versoepeld om zo de impact op de reissector te beperken én de belangen van de reiziger te vrijwaren (ministerieel besluit van 19 maart 2020). Tegelijk maakte ze het mogelijk om een tegoedbon (coronavoucher) te verstrekken ter waarde van het bedrag dat de reiziger betaald had voor de geannuleerde pakketreis (onafhankelijk van het feit of de reiziger de pakketreis geheel of gedeeltelijk betaald had). 

Die maatregel was van kracht van 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020. Enkel in die periode konden tegoedbonnen worden uitgegeven die de reiziger verplicht moest aanvaarden. Die vouchers moesten voldoen aan voorwaarden om de reiziger te beschermen. 

Sinds 20 juni 2020 geldt die afwijkende regel niet meer bij de annulering van een pakketreis. De reiziger kan dus opnieuw aanspraak maken op de terugbetaling van de betaalde sommen, uiterlijk binnen 14 dagen na annulering (artikels 29 en volgende van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten). 

Je kan uiteraard de reiziger nog steeds wel een waardebon aanbieden als alternatief voor een geannuleerde reis. Alleen is de reiziger die niet meer verplicht te aanvaarden en mag hij of zij een terugbetaling eisen. Tegelijk ben je als reisorganisator niet langer gebonden aan de voorwaarden die tijdens de coronacrisis werden gesteld. 

Voor meer info: zie https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-...


 

Vanaf wanneer mogen toeristen terug van en naar België reizen?

Tot 1 april is er een verbod op reizen met een recreatief-toeristisch karakter, zowel vanuit België als naar België.

Dit (in)reisverbod geldt dus niet voor reizen in het kader van:

 • dwingende gezinsredenen (bijvoorbeeld co-ouderschap);
 • bezoek aan partner binnen een duurzame relatie; 
 • begrafenissen en huwelijken van verwanten;
 • studies en stages;
 • medische redenen;
 • grensarbeid en andere professionele redenen.

Ook voor inwoners van grensregio’s geldt een uitzondering. Zij mogen nog steeds de grens over voor dagdagelijkse activiteiten. 

Al wie toch naar het buitenland reist moet een verklaring op eer kunnen voorleggen.

Vanaf maandag 25 januari moeten reizigers die ons land binnenkomen uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika (bv. omwille van professionele redenen) tien dagen verplicht in quarantaine. Zij moeten ook een negatieve PCR-test afleggen op dag 1 en 7 van hun verblijf hier. Ook andere reizigers (niet-residenten) die vanuit het buitenland naar België reizen, moeten voortaan zowel voor hun vertrek, als bij aankomst in ons land een negatieve test afleggen. 

Recreatieve-toeristische reizen binnen de eigen landsgrenzen zijn wel nog steeds toegelaten. 


 

Ik ben actief in de evenementen-, MICE- of festivalsector. Welke richtlijnen zijn er en wat moet ik nu doen? 

Sinds donderdag 29 oktober 2020 mogen er geen evenementen meer doorgaan. 

Op de website van koepelorganisatie ACC Belgium vind je:

 • specifiek advies en antwoorden op vlak van HR, wetgeving, preventie en medische bijstand voor de evenementensector
 • een up-to-date roadmap met 3 scenario’s (evenementen die plaatsvinden, uitgestelde evenementen en geannuleerde evenementen) 
 • een overzicht van 5 steunmaatregelen voor de evenementensector die momenteel worden bepleit bij de verschillende overheden

Voor info over de verschillende steunmaatregelen kan je terecht op de website van VLAIO. Daar vind je onder andere uitleg over de hinderpremie, uitstel over vrijstelling van betalingen, overbruggingsrecht, waarborgregelingen en andere maatregelen. 


 

Wat is het COVID Event Risk Model?

Sinds 1 juli is het COVID Event Risk Model (de evenementenmatrix) gratis beschikbaar voor eventorganisatoren. Dit gratis online model helpt je als evenementorganisator bepalen of en onder welke voorwaarden jouw evenement mag plaatsvinden. Meer informatie via www.toerismevlaanderen.be/covideventriskmodel. Pas het COVID Event Risk Model meteen toe op jouw evenement via www.covideventriskmodel.be.

We ontwikkelden ook een leidraad Coronapreventie in meetinglocaties. Deze leidraad bevat een checklist voor uitbaters van meetinglocaties en geeft aan welke preventieve maatregelen je moet nemen om een vergadering of evenement veilig te laten plaatsvinden. De leidraad bevat ook tips en modellen. We verzamelden alle veelgestelde vragen over het gebruik van deze leidraad op een aparte pagina


 

Wat is YouFlanders? Hoe wordt de drukte binnen het toeristisch aanbod in Vlaanderen in kaart gebracht?

Een vlotte heropstart van de toeristische sector vraagt om een goede spreiding in tijd en ruimte van toerisme. En daar helpt de YouFlanders-applicatie bij. Samen met je bezoekers geef je als uitbater info over de real-time drukte van jouw toeristisch aanbod. Je geeft ook aan welke veiligheidsmaatregelen je toepast op jouw locatie. Meer info over de app YouFlanders voor toeristische aanbieders.