Veelgestelde vragen

Op deze pagina geven we een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent de impact van de veiligheidsmaatregelen op de toeristische sector. Deze lijst wordt telkens wanneer nodig aangevuld en aangepast. Alle hieronder aangekondigde versoepelingen zijn onder voorbehoud van het Ministerieel Besluit.

Deze pagina werd laatst aangepast op 11 mei 2021 om 17:42 uur.

Vind een antwoord op je vraag:

Mondmaskers

Uitbaters cafés en restaurants

Logiesuitbaters

Verantwoordelijken musea en andere toeristische bezienswaardigheden

Toeristische onthaalcentra en bezoekerscentra

Gidsen en reisleiders

Steunmaatregelen en premies

Annulaties

Reizen in en naar België

Evenementensector

Maatregelen heropening


 

Moeten mijn gasten/klanten een mondmasker dragen in mijn toeristische uitbating?

Het dragen van een mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar is verplicht op de volgende toeristische locaties (voor zover zij op dit moment geopend mogen zijn):

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. 
 • Op handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • in cafés en restaurants: zowel zaal- als keukenpersoneel, als klanten (niet aan tafel, maar wel wanneer jouw klant zich verplaatst, bijvoorbeeld bij een toiletbezoek
 • In winkelstraten, de markten met inbegrip van brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is. 
 • In bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken
 • In casino’s en speelautomatenhallen;

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Ook kunnen steden en gemeenten sinds 25 juli beslissen om extra lokale maatregelen in te lassen. 

Het dragen van een mondmasker wordt ook nog steeds sterk aanbevolen op andere drukbevolkte plaatsen.

Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in mijn café of restaurant?

Sinds 8 mei mogen de terrassen van cafés en restaurants opnieuw geopend zijn van 8 tot 22 uur. 

Vanaf 9 juni mag je ook opnieuw binnen klanten in je café of restaurant ontvangen – dit tot 22 uur. De terrassen mogen vanaf dan geopend zijn tot 23.30 uur. Net als op de terrassen zullen er ook binnen maximaal 4 mensen (of de leden van het gezin) aan een tafel mogen zitten. Deze datum voor versoepelingen is wel onder voorbehoud: 80% van de risicopatiënten moet minstens twee weken voor deze datum een tweede prik hebben gekregen en het aantal patiënten op intensieve zorg mag op dat moment niet hoger zijn dan 500.

Meer informatie over de veiligheidsrichtlijnen voor uitbaters vind je terug via de website van Horeca Vlaanderen.


 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in mijn logies?

Alle logiesvormen (hotels, B&B’s, hostels, vakantiewoningen, campings, vakantieparken, camperterreinen, enz.) mogen open.

Ook de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen in of op een logies (zoals bv. de sanitaire blokken op een camping, de gemeenschappelijke badkamer in een B&B, enz.) en hun open terrassen mogen terug gebruikt worden. 

Zwembaden, sportbaden, instructiebaden en kinderbaden mogen open in logies op voorwaarde dat de regels in het protocol dat van toepassing is op zwembaden worden gerespecteerd. De recreatieve en subtropische gedeelten van de zwembaden moeten wel gesloten blijven.

Er gelden wel nog de volgende maatregelen voor alle logies:

 • Het binnengedeelte van de restaurants en bars moet gesloten blijven, net als de ontbijtruimte binnen. Er mag wel ontbijt en eten worden geserveerd op de kamers. Voor de open terrassen van de restaurants en bars gelden de algemene horeca-coronamaatregelen (zie hoger). Vanaf 9 juni mogen ook de binnengedeeltes van eet- en drinkgelegenheden opnieuw openen. Net als op de terrassen zullen er ook binnen maximaal 4 mensen (of de leden van het gezin) aan een tafel mogen zitten. Deze datum voor versoepelingen is wel onder voorbehoud: 80% van de risicopatiënten moet minstens twee weken voor deze datum een tweede prik hebben gekregen en het aantal patiënten op intensieve zorg mag op dat moment niet hoger zijn dan 500.
 • Alle andere gemeenschappelijke faciliteiten moeten gesloten blijven. (vb. fitness, sportzalen, enz.). Ook hier komen vanaf 9 juni – en onder voorbehoud van het aantal gevaccineerde personen en patiënten op intensieve zorg - versoepelingen. Meer informatie volgt. 
 • Het maximum aantal personen per vakantiewoning, gastenkamer, hotelkamer of andere individuele verhuureenheid beperkt zich tot het huishouden en maximum 2 andere personen, op voorwaarde dat deze deel uitmaken van hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

Het is dus bijvoorbeeld toegelaten dat een huishouden, samen met een ander huishouden (bestaande uit maximum 2 personen en de kinderen tot en met 12 jaar) samen een vakantiewoning huren. Het is nog niet duidelijk of gezinnen ook vanaf 9 juni een logieseenheid mogen huren samen met vier extra contacten. Meer informatie volgt.

Naast bovenstaande regels moet je een aantal veiligheidsmaatregelen naleven die zijn opgenomen in het overeenkomstige veiligheidsprotocol. Er werd naast het basisprotocol voor de hele toeristische sector, een specifiek protocol opgesteld per logiesvorm. Al deze protocollen vind je terug op onze protocollenpagina. Je vindt op deze pagina (zie andere veelgestelde vragen) eveneens meer informatie over de verplichting om contactgegevens van jouw gasten/klanten op te vragen en info over het al dan niet verplicht dragen van mondmaskers door jouw gasten.


 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in musea, toeristische attracties, pret- en dierenparken en biscopen?

Musea, de buitengedeeltes van dierenparken en pretparken zijn op dit moment open.

Vanaf 9 juni mogen ook bioscopen en de binnengedeeltes van pret- en dierenparken opnieuw openen. Deze datum is onder voorbehoud: 80% van de risicopatiënten moet minsten twee weken voor deze datum een tweede prik hebben gekregen en het aantal patiënten op intensieve zorg mag op dat moment niet hoger zijn dan 500.  


 

Wat als museum- of attractiebezoekers de regels niet volgen? 

Samen met Riebedebie en de Koepel van Attracties & Musea ontwikkelden we een A3-poster met 4 praktische adviezen waar de medewerkers van jouw museum of attractie op kunnen terugvallen wanneer bezoekers de regels niet naleven. 

Deze poster kun je gratis downloaden en vervolgens ophangen in de personeelskantine, de sanitaire voorzieningen, en alle andere plekken waar jouw medewerkers regelmatig langskomen. Mogen bezoekerscentra en toeristische onthaalcentra openblijven?

Toeristische onthaalpunten van gemeentebesturen worden beschouwd als diensten van de lokale uitvoerende macht en kunnen dus open blijven. Gemeentebesturen werken momenteel soms enkel op afspraak, maar als zij instaan voor het toeristisch onthaal, kunnen ze zelf oordelen over de opportuniteit om effectief open te blijven voor het publiek. De lokale overheid kan gezien de omstandigheden bijvoorbeeld oordelen om de fysieke dienstverlening ter plaatse op te schorten en voorlopig nog alleen dienstverlening op afstand aan te bieden (website, sociale media, telefoon, chat, webshop, ...). Als het toeristisch onthaalcentrum toch toegankelijk blijft, is het meer dan ooit van belang om het toepasselijke veiligheidsprotocol strikt na te leven.

Ook infopunten die deel uitmaken van een museumsetting mogen openen. Maar infopunten die deel uitmaken van reca-zaken of attracties blijven gesloten.

Voor bezoekers- en belevingscentra ligt het enigszins anders. Ze worden niet expliciet genoemd als uitzondering op het verbod om open te gaan dat geldt voor de “inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector”, dus in principe moeten ze momenteel gesloten blijven. Een afwijking van dit algemeen principe lijkt wel gewettigd in volgende gevallen:

 • Het centrum heeft een vergelijkbare functie als een museum (volgens het MB van 28/11/2020 : (i) een structuur erkend als museum of kunsthal door de federale regering en/of een deelstaat; (ii) een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.”
 • Het centrum heeft zeer overwegend een winkelfunctie
 • Het centrum heeft zeer overwegend een onthaal- en informatiefunctie en valt onder de bevoegdheid van de lokale overheid.

Als ervoor gekozen wordt om het bezoekers- of belevingscentrum te openen, is het van groot belang om de COVID-veiligheidsmaatregelen na te leven. Al naargelang het geval dient het centrum dan beroep te doen op de toepasselijke protocollen van musea, detailhandel of toeristisch onthaal.


 

Mogen gidsactiviteiten nog doorgaan?

 

REGELING VANAF ZATERDAG 8 MEI 2021

GIDSACTIVITEITEN BUITEN

 • Gidsactiviteiten buiten met maximum 25 personen van ouder dan 12 jaar zijn toegestaan. Een gidsactiviteit met 1 gids en 24 personen is dus toegestaan. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

 • Kinderen en jongeren in vrijetijdsverband: Gidsactiviteiten in het kader van een georganiseerd vrijetijdsaanbod zijn toegestaan voor maximum 25 personen (tot en met 18 jaar), de begeleiders niet meegeteld. www.ambrassade.be/nl/nieuws/jeugdwerkregels-vanaf-8-mei-wat-werd-er-beslist-doorhet-overlegcomite 

 • Kinderen en jongeren in schoolverband: voor alle leerlingen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs zijn extra muros daguitstappen buiten toegelaten, op voorwaarde dat dat de uitstap en het eigen vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een risicoanalyse van de preventieadviseur van de school (dus geen openbaar vervoer). Ook de voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. Buitenschoolse activiteiten gaan door in de eigen klasgroep. www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#72788c7b1b92-4bbb-9a52-55e307c50d0f

GIDSACTIVITEITEN BINNEN

Algemene hygiëne- en andere maatregelen

 • Alle gidsactiviteiten mogen slechts doorgaan mits inachtneming van de geldende maatregelen (afstand bewaren van 1,5 m, mondmaskers, handhygiëne, …).
 • Wanneer voor de gidsactiviteiten bepaalde vervoersmiddelen (fiets, bus, segway, boot,… ) of attributen (audiofoons,…) worden gebruikt, dienen de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen (o.a. rond ontsmetting) die hierrond gelden gerespecteerd te worden.

 

Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen?

Meer informatie over de steunmaatregelen vind je op onze pagina over de steunmaatregelen.


 

Hoe ga ik om met de annulaties van klanten? Moet ik de gewone annulatievoorwaarden volgen? Moet ik het betaalde voorschot terugbetalen? Mag ik de klanten een tegoedbon voorstellen?

Ben je actief als reisorganisator? Zie dan de vraag hieronder. Zoniet, kijk dan in eerste instantie na wat je annulatievoorwaarden hierover vermelden. Bevatten je annulatievoorwaarden een regeling in het geval van overmacht? Of misschien een andere regeling waarbij je verplicht bent het voorschot terug te betalen, of net niet?

Het is heel moeilijk om hierover een algemeen advies te geven. We zijn ervan overtuigd dat elke logiesuitbater zijn gasten en de situatie het beste zelf kan inschatten.

Toerisme Vlaanderen adviseert je om zo constructief mogelijk samen met je klant naar een oplossing te zoeken. Voor de ene kan dat een tegoedbon zijn, voor de andere een terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten


 

Moet ik als reisorganisator reizigers terugbetalen voor hun geannuleerde pakketreis?

Het begrip 'pakketreis' is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van één van die elementen met andere reisdiensten. Voor bijkomende duiding met voorbeelden, zie onder meer de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Bij het uitbreken van de coronacrisis heeft de Federale minister van economie de verplichte terugbetaling van geannuleerde pakketreizen versoepeld om zo de impact op de reissector te beperken én de belangen van de reiziger te vrijwaren (ministerieel besluit van 19 maart 2020). Tegelijk maakte ze het mogelijk om een tegoedbon (coronavoucher) te verstrekken ter waarde van het bedrag dat de reiziger betaald had voor de geannuleerde pakketreis (onafhankelijk van het feit of de reiziger de pakketreis geheel of gedeeltelijk betaald had). 

Die maatregel was van kracht van 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020. Enkel in die periode konden tegoedbonnen worden uitgegeven die de reiziger verplicht moest aanvaarden. Die vouchers moesten voldoen aan voorwaarden om de reiziger te beschermen. 

Sinds 20 juni 2020 geldt die afwijkende regel niet meer bij de annulering van een pakketreis. De reiziger kan dus opnieuw aanspraak maken op de terugbetaling van de betaalde sommen, uiterlijk binnen 14 dagen na annulering (artikels 29 en volgende van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten). 

Je kan uiteraard de reiziger nog steeds wel een waardebon aanbieden als alternatief voor een geannuleerde reis. Alleen is de reiziger die niet meer verplicht te aanvaarden en mag hij of zij een terugbetaling eisen. Tegelijk ben je als reisorganisator niet langer gebonden aan de voorwaarden die tijdens de coronacrisis werden gesteld. 

Voor meer info: zie https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-...


 

Vanaf wanneer mogen toeristen terug van en naar België reizen?

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie werd opgeheven op 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels wel nog van toepassing.

Reizen naar en vanuit het buitenland is dus mogelijk, maar onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie hierover vind je terug via www.info-coronavirus.be/nl/reizen/


 

Ik ben actief in de evenementen-, MICE- of festivalsector. Welke richtlijnen zijn er en wat moet ik nu doen? 

Sinds 8 mei zijn evenementen toegestaan met maximaal 50 personen buiten. Binnen kunnen enkel testevents worden georganiseerd.

Vanaf 9 juni zijn evenementen met maximaal 200 personen binnen en 400 personen buiten mogelijk. Voor evenementen binnen geldt dat de capaciteit van de zaal nooit voor meer dan 75% bezet mag zijn. Ook moeten aanwezigen nog steeds mondmaskers dragen en blijven de afstandsregels van kracht. 

Vanaf juli zullen evenementen binnen mogelijk zijn met 2.000 personen – 80 procent van de zaal mag dan bezet zijn. Evenementen buiten kunnen doorgaan met 2.500 aanwezigen. Ook in juli gelden nog steeds de mondmaskerplicht en afstandsregels op evenementen – zowel binnen als buiten. 

Vanaf augustus kunnen evenementen doorgaan met 3.000 aanwezigen binnen en 5.000 buiten. In binnenruimtes zullen nog altijd mondmaskers moeten worden gedragen en afstand worden gehouden, buiten zouden die voorwaarden vanaf dan niet langer gelden.

Grote festivals met meer dan 5.000 bezoekers moeten vanaf 13 augustus mogelijk worden. Aanwezigen moeten wel bewijzen dat ze minstens hun eerste vaccinatieprik hebben gekregen. Een negatieve PCR-test kan een alternatief zijn, net als een negatieve sneltest die op het festival wordt afgenomen. Verdere modaliteiten moeten nog worden bepaald.

*Bovenstaande data zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vaccinatiegraad en het aantal personen op intensieve zorg op dat moment:

 • 9 juni: 80% van de risicopatiënten moet minsten twee weken voor deze datum een tweede prik hebben gekregen en het aantal personen op intensieve zorg mag op dat moment niet hoger dan 500 zijn.
 • 1 juli: 60% van de 18-plussers moet een eerste vaccin hebben gekregen. Op intensieve zorg blijft de drempel van 500 patiënten behouden, maar er moet wel een dalende trend zijn in het aantal hospitalisaties.
 • 1 augustus: minstens 70% van de volwassen bevolking moet een eerste vaccin hebben gekregen. De drempel van 500 patiënten op intensieve zorg blijft behouden.

Op de website van koepelorganisatie ACC Belgium vind je:

 • specifiek advies en antwoorden op vlak van HR, wetgeving, preventie en medische bijstand voor de evenementensector
 • een up-to-date roadmap met 3 scenario’s (evenementen die plaatsvinden, uitgestelde evenementen en geannuleerde evenementen) 
 • een overzicht van 5 steunmaatregelen voor de evenementensector die momenteel worden bepleit bij de verschillende overheden

Voor info over de verschillende steunmaatregelen kan je terecht op de website van VLAIO. Daar vind je onder andere uitleg over de hinderpremie, uitstel over vrijstelling van betalingen, overbruggingsrecht, waarborgregelingen en andere maatregelen. 


 

Wat is het COVID Event Risk Model?

Sinds 1 juli is het COVID Event Risk Model (de evenementenmatrix) gratis beschikbaar voor eventorganisatoren. Dit gratis online model helpt je als evenementorganisator bepalen of en onder welke voorwaarden jouw evenement mag plaatsvinden. Meer informatie via www.toerismevlaanderen.be/covideventriskmodel. Pas het COVID Event Risk Model meteen toe op jouw evenement via www.covideventriskmodel.be.

We ontwikkelden ook een leidraad Coronapreventie in meetinglocaties. Deze leidraad bevat een checklist voor uitbaters van meetinglocaties en geeft aan welke preventieve maatregelen je moet nemen om een vergadering of evenement veilig te laten plaatsvinden. De leidraad bevat ook tips en modellen. We verzamelden alle veelgestelde vragen over het gebruik van deze leidraad op een aparte pagina


 

Wat is YouFlanders? Hoe wordt de drukte binnen het toeristisch aanbod in Vlaanderen in kaart gebracht?

Een vlotte heropstart van de toeristische sector vraagt om een goede spreiding in tijd en ruimte van toerisme. En daar helpt de YouFlanders-applicatie bij. Samen met je bezoekers geef je als uitbater info over de real-time drukte van jouw toeristisch aanbod. Je geeft ook aan welke veiligheidsmaatregelen je toepast op jouw locatie. Meer info over de app YouFlanders voor toeristische aanbieders.