Veelgestelde vragen

Op deze pagina geven we een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent de impact van de veiligheidsmaatregelen op de toeristische sector. Deze lijst wordt telkens wanneer nodig aangevuld en aangepast. Alle hieronder aangekondigde versoepelingen zijn onder voorbehoud van het Ministerieel Besluit.

Deze pagina werd laatst aangepast op 22 januari 2022 om 10:02 uur

Vind een antwoord op je vraag:

Coronabarometer

COVID Safe Ticket

Uitbaters cafés en restaurants

Logiesuitbaters

Verantwoordelijken musea en andere toeristische bezienswaardigheden

Toeristische onthaalcentra en bezoekerscentra

Gidsen en reisleiders

Steunmaatregelen en premies

Annulaties

Reizen in en naar België

Evenementensector

Maatregelen heropening


 

Hoe werkt de coronabarometer?

Op vrijdag 21 januari 2022 keurde het Overlegcomité de coronabarometer goed. Die zal in werking treden vanaf 28 januari 2022. De barometer werkt met drie kleuren - rood, oranje en geel - die afhankelijk zijn van het aantal ziekenhuisopnames en de bezetting op intensieve zorgen. Per kleur zijn een aantal maatregelen vastgelegd. Het Overlegcomité beslist in welke code België zich bevindt en zal hierover communiceren. Indien de code wijzigt, zal je hieronder alle maatregelen die specifiek voor die code van toepassing zijn terugvinden.

Op 28 januari 2022 verkeert België in kleurcode rood.


Doelstelling
De coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en moet aan de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid geven, de beslissingen van het Overlegcomité structureren en meer transparant maken.

Code geel, oranje en rood
De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

 • Code geel: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle
 • Code oranje: toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren
 • Code rood: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem

Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast met de druk op de zorg ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

Betrokken sectoren
De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Voor het bepalen van maatregelen wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen activiteiten die binnen/buiten plaatsvinden en die niet-dynamisch/dynamisch zijn. Andere sectoren kunnen eventueel later worden toegevoegd. Onderwijs en sociale contacten worden niet opgenomen.


 

Wat zijn de regels met betrekking tot het Covid Safe Ticket als toegangsvoorwaarde?

Alle regels rond het Covid Safe Ticket (CST) als toegangsvoorwaarde vind je terug op de website van de Vlaamse overheid

Op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, is ook het mondmasker verplicht. 


 
Moeten mijn gasten/klanten een mondmasker dragen in mijn toeristische uitbating?

Personen vanaf 6 jaar moeten verplicht een mondmasker dragen op deze toeristische locaties:

 • op het openbaar en collectief georganiseerd vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.;
 • op handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 • in cafés en restaurants. Sinds 1 november 2021 moet in heel het land het COVID Safe Ticket voorgelegd worden bij een horecabezoek; 
 • in winkels, winkelcentra en andere publiek toegankelijke  plaatsen zoals bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen en bibliotheken;  
 • in casino’s en speelautomatenhallen;
 • op alle evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht het aantal deelnemers.

Het mondmasker geldt op bepaalde plaatsen als bijkomende maatregel naast het Covid Safe Ticket. Steden en gemeenten kunnen beslissen om extra lokale maatregelen te nemen. Het dragen van een mondmasker wordt ook nog steeds sterk aanbevolen op andere drukbevolkte plaatsen. 

Als het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. 


 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in mijn café of restaurant?

 • Zowel het Covid Safe Ticket als het dragen van een mondmasker zijn verplicht in de horeca. Dat geldt ook voor privé-bijeenkomsten die er plaats vinden.
 • Klanten mogen maximaal met 6 aan een tafel zitten, tenzij het gezin meer mensen telt.
 • Vanaf 28 januari 2022 moeten café’s en restaurants de deuren sluiten van middernacht tot 5.00 uur.
 • Rechtstaand consumeren is niet toegestaan.

Lees meer over het Covid Safe Ticket als toegangsvoorwaarde voor je café of restaurant.

Lees meer over de veiligheidsrichtlijnen voor uitbaters via de website van Horeca Vlaanderen.


 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in mijn logies?

 • Alle logiesvormen (hotels, B&B’s, hostels, vakantiewoningen, campings, vakantieparken, camperterreinen, ...) zijn open, inclusief logies met een capaciteit van meer dan 15 personen. 
 • Wie met meer dan 15 personen verblijft in een toeristisch logies, mag binnen geen extra gasten ontvangen, tenzij voor een huwelijk of een uitvaart.
 • Tot 27 januari 2022 zijn overnachtingen in het kader van jeugd- en sportkampen niet toegelaten. Vanaf 28 januari 2022 zijn deze overnachtingen opnieuw toegelaten.
 • De gemeenschappelijke faciliteiten en de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen in of op een logies (zoals de sanitaire blokken op een camping, de gemeenschappelijke badkamer in een B&B, ...), de terrassen en de binnenruimtes van restaurants en bars in een logies mogen open. Een uitzondering geldt voor discotheken en dancings die sinds zaterdag 27 november 2021 opnieuw moeten sluiten. 
 • Zwembaden, sportbaden, instructiebaden en kinderbaden mogen open in een logies op voorwaarde dat de regels in het protocol dat van toepassing is op zwembaden worden gerespecteerd. 
 • Voor de reca-voorzieningen in je logies gelden de algemene regels voor cafés of restaurants.
 • Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht in elke ruimte van het logies die bestemd is voor de consumptie van dranken of maaltijden verplicht, behalve op een open terras. De meter moet geïnstalleerd worden op een plaats die voor de gast duidelijk zichtbaar is.

Daarnaast moet je nog een aantal veiligheidsmaatregelen naleven die zijn opgenomen in het basisprotocol voor de toeristische sector


 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in musea, toeristische attracties, pret- en dierenparken en bioscopen?

 • Musea zijn open. Dat is ook het geval voor dierenparken en pretparken. Het dragen van een mondmasker is hier verplicht.
 • Bioscopen, theater- en concertzalen mogen open blijven. Er mogen wel maar maximaal 200 mensen in de zaal zitten, mét mondmasker en met Covid Safe Ticket vanaf 50 mensen. Als de capaciteit van de binnenruimte groter is geldt een maximale bezetting van 70%, of 100% bij een luchtkwaliteit onder de 900 ppm.
 • Binnenspeeltuinen mogen opnieuw open vanaf 28 januari 2022.

 


 

Wat als museum- of attractiebezoekers de regels niet volgen? 

Download gratis de poster ‘Samen & Gezond de Zomer Rond’ met praktische adviezen waar je medewerkers op kunnen terugvallen als bezoekers de geldende coronaregels niet naleven. Hang de A3-poster op plekken waar je medewerkers regelmatig langskomen. Welke veiligheidsmaatregelen gelden in bezoekerscentra en toeristische onthaalcentra?

Alle vormen van bezoekerscentra en toeristische onthaalcentra of infopunten zijn open voor het publiek. Ook hier geldt een mondmaskerplicht.

Het respecteren van de afstandsregel blijft een belangrijk principe om de verspreiding van het virus te beheersen. De exploitant of het lokaal bestuur kan specifieke voorwaarden opleggen. Als het toeristisch onthaal gekoppeld is aan een andere voorziening (bijvoorbeeld museum, attractie, horecazaak, detailhandel, cultuurhuis), dan gelden ook de voorwaarden van het daarop toepasselijke veiligheidsprotocol.   


 

 Welke maatregelen gelden er voor gidsactiviteiten?

 • Alle gidsactiviteiten buiten mogen doorgaan mits inachtneming van de geldende hygiëne- en andere maatregelen.
 • Alle gidsactiviteiten binnen mogen doorgaan mits inachtneming van de geldende maatregelen omtrent de beschikbare ruimte en een goede verluchting en/of ventilatie. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de sectorgids van Faro en de blog van Faro. De sectorgids Musea wordt telkens in nauw overleg samengesteld met de leden van de ‘klankbordgroep sectorgids musea’ m.n directeurs uit verschillende musea en FARO: Peter Bary (M Leuven), Sarah Bastien (AGB Kunsten en Design Gent), Lies Buyse (Musea en Erfgoed Antwerpen), Dirk Vanclooster (Abdijmuseum Ter Duinen) en Monique Verelst (FARO).
 • De organisatie neemt preventieve maatregelen om samenscholingen of wachtrijen aan de inkom te vermijden.

 

Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen?

Meer informatie over de steunmaatregelen vind je op onze pagina over de steunmaatregelen.


 

Hoe ga ik om met de annulaties van klanten? Moet ik de gewone annulatievoorwaarden volgen? Moet ik het betaalde voorschot terugbetalen? Mag ik de klanten een tegoedbon voorstellen?

Ben je actief als reisorganisator? Zie dan de vraag hieronder. Zoniet, kijk dan in eerste instantie na wat je annulatievoorwaarden hierover vermelden. Bevatten je annulatievoorwaarden een regeling in het geval van overmacht? Of misschien een andere regeling waarbij je verplicht bent het voorschot terug te betalen, of net niet?

Je zoekt het best samen met je klant naar een oplossing. Elke logiesuitbater kan zijn gasten en de situatie immers het beste zelf kan inschatten. Voor de ene gast kan dat een tegoedbon zijn, voor de andere een terugbetaling van de betaalde voorschotten.


 

Moet ik als reisorganisator reizigers terugbetalen voor hun geannuleerde pakketreis?

Het begrip 'pakketreis' is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van één van die elementen met andere reisdiensten. Voor bijkomende duiding met voorbeelden, zie onder meer de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Bij het uitbreken van de coronacrisis heeft de Federale minister van economie de verplichte terugbetaling van geannuleerde pakketreizen versoepeld om zo de impact op de reissector te beperken én de belangen van de reiziger te vrijwaren (ministerieel besluit van 19 maart 2020). Tegelijk maakte ze het mogelijk om een tegoedbon (coronavoucher) te verstrekken ter waarde van het bedrag dat de reiziger betaald had voor de geannuleerde pakketreis (onafhankelijk van het feit of de reiziger de pakketreis geheel of gedeeltelijk betaald had). 

Die maatregel was van kracht van 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020. Enkel in die periode konden tegoedbonnen worden uitgegeven die de reiziger verplicht moest aanvaarden. Die vouchers moesten voldoen aan voorwaarden om de reiziger te beschermen. 

Sinds 20 juni 2020 geldt die afwijkende regel niet meer bij de annulering van een pakketreis. De reiziger kan dus opnieuw aanspraak maken op de terugbetaling van de betaalde sommen, uiterlijk binnen 14 dagen na annulering (artikels 29 en volgende van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten). 

Je kan uiteraard de reiziger nog steeds wel een waardebon aanbieden als alternatief voor een geannuleerde reis. Alleen is de reiziger die niet meer verplicht te aanvaarden en mag hij of zij een terugbetaling eisen. Tegelijk ben je als reisorganisator niet langer gebonden aan de voorwaarden die tijdens de coronacrisis werden gesteld. 

Voor meer info: zie https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-...


 

Vanaf wanneer mogen toeristen terug van en naar België reizen?

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie werd opgeheven op 19 april 2021. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels wel nog van toepassing.

Op het overlegcomité van 19 juli 2021 werd aangekondigd dat er een verstrengde procedure komt voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode voor het land geldt. Bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisicozone dienen personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, naast een PCR-test op dag 1 (met quarantaine tot resultaat) ook een PCR-test op dag 7 af te leggen. De test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds PCR-getest werd tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied. Een positieve PCR-test heeft een isolatieplicht van 10 dagen tot gevolg, die niet onderbroken kan worden.

Daarnaast worden ook de controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat aangescherpt.

Meer informatie vind je terug via www.info-coronavirus.be/nl/reizen/


 

Ik ben actief in de evenementen-, MICE- of festivalsector. Welke richtlijnen zijn er en wat moet ik nu doen? 

 • Binnenevenementen mogen weer plaatsvinden vanaf 28 januari 2022. Ook sportevenementen (weer met publiek vanaf 28 januari 2022), huwelijken en begrafenissen zijn toegestaan. Dynamische evenementen binnen zoals dansfeesten zijn niet toegestaan. Er geldt een mondmaskerplicht en het Covid Safe Ticket is verplicht vanaf 50 deelnemers binnen. Een capaciteit tot 200 personen is steeds toegelaten. Grotere zalen mogen verder aanvullen tot een bezettingsgraad van 70% of tot 100% indien ze de luchtkwaliteit onder de 900 ppm houden. 
 • Buitenevenementen mogen plaatsvinden, maar bij meer dan 100 aanwezigen moet het Covid Safe Ticket voorgelegd worden. Dat geldt zowel bij publieke als private bijeenkomsten met meer dan 100 personen. 
  • Ook voor evenementen onder die drempelwaarden mag je als organisator het Covid Safe Ticket vragen aan de bezoekers. 
  • Er geldt een mondmaskerplicht ongeacht de grootte van het evenement. 
  • Tenten zijn momenteel niet toegestaan. 

Deze maatregelen gelden vanaf 28 januari 2022 en kaderen binnen de code rood van de coronabarometer.

Op de website van koepelorganisatie ACC Belgium vind je:

 • specifiek advies en antwoorden op vlak van HR, wetgeving, preventie en medische bijstand voor de evenementensector
 • een up-to-date roadmap met 3 scenario’s (evenementen die plaatsvinden, uitgestelde evenementen en geannuleerde evenementen) 
 • een overzicht van 5 steunmaatregelen voor de evenementensector die momenteel worden bepleit bij de verschillende overheden

Voor info over de verschillende steunmaatregelen kan je terecht op de website van VLAIO. Daar vind je onder andere uitleg over de hinderpremie, uitstel over vrijstelling van betalingen, overbruggingsrecht, waarborgregelingen en andere maatregelen. 


 

Wat is het COVID Event Risk Model?

Sinds 1 juli 2020 is het COVID Event Risk Model (de evenementenmatrix) gratis beschikbaar voor eventorganisatoren. Dit gratis online model helpt je als evenementorganisator bepalen of en onder welke voorwaarden jouw evenement mag plaatsvinden. Pas het COVID Event Risk Model meteen toe op jouw evenement via www.covideventriskmodel.be.

We ontwikkelden ook een leidraad Coronapreventie in meetinglocaties. Die leidraad bevat een checklist voor uitbaters van meetinglocaties en geeft aan welke preventieve maatregelen je moet nemen om een vergadering of evenement veilig te laten plaatsvinden. De leidraad bevat ook tips en modellen. We verzamelden alle veelgestelde vragen over het gebruik van deze leidraad op www.toerismevlaanderen.be/faqleidraadcoronapreventiemeetinglocaties.


 

Wat is YouFlanders? Hoe wordt de drukte binnen het toeristisch aanbod in Vlaanderen in kaart gebracht?

Een vlotte heropstart van de toeristische sector vraagt om een goede spreiding in tijd en ruimte van toerisme. En daar helpt de YouFlanders-applicatie bij. Samen met je bezoekers geef je als uitbater info over de real-time drukte van jouw toeristisch aanbod. Je geeft ook aan welke veiligheidsmaatregelen je toepast op jouw locatie. Meer info over de app YouFlanders voor toeristische aanbieders.