Een belangrijke factor in een kwaliteitsvolle dienstverlening is de wijze waarop je als organisatie met een gidsenwerking afstemt op de klant. Deze afstemming is een verantwoordelijkheid van alle niveaus en alle medewerkers van de organisatie en vindt idealiter plaats op verschillende momenten in de bezoekerscyclus. Met bezoekerscyclus bedoelen we de verschillende momenten waarop een klant met een organisatie met gidsenwerking in contact komt.

Om deze momenten beter in beeld te kunnen brengen en hieruit informatie te kunnen putten die je kan gebruiken in het proces van kwaliteitsverbetering, ontwikkelden we een voorbeeld van bezoekerscyclus.

De blanco versie van de bezoekerscyclus kan je als sjabloon gebruiken om de bezoekerscyclus die je klant bij jouw organisatie doormaakt in kaart te brengen.

De ingevulde versie van de bezoekerscyclus geeft je een idee welk soort informatie je uit deze oefening kan verwachten en wat je ermee kan doen.

Je kan hier ook een excel-werkblad met een invulbare versie van de bezoekerscyclus downloaden, waarmee je zelf aan de slag kan.

Deze twee versies van de bezoekerscyclus (blanco en ingevuld) kunnen ook als A0-posters besteld worden via de website met publicaties van de Vlaamse Overheid. De kostprijs bedraagt 13,50 EUR (exclusief verzendkosten).

Poster: blanco Bezoekerscyclus rondleiding
Poster: Voorbeeld bezoekerscyclus rondleiding
Bezoekerscyclus invulbaar
Bezoekerscyclus: Getuigenis Toerisme Sint-Truiden
Bezoekerscyclus: Getuigenis Brukselbinnenstebuiten