Buitenlandse toeristen vinden stilaan de weg terug naar Vlaanderen

Vlaanderen
mensen komen toe of vertrekken op een luchthaven
Voor de komende paasvakantie verwacht Toerisme Vlaanderen 40% buitenlandse overnachtingen en 60% overnachtingen door Belgische bezoekers. Het aantal  buitenlandse overnachtingen ligt daarmee nog altijd 16% lager dan in de paasvakantie van het pre-coronajaar 2019, maar de kloof wordt wel almaar kleiner. De binnenlandse overnachtingen doen het tijdens de paasvakantie 20% beter dan in 2019.

Toerisme Vlaanderen heeft op basis van boekingsgegevens in hotels en B&B’s een inschatting gemaakt van het aantal overnachtingen in deze logiesvormen voor de komende paasvakantie. Nu de impact van corona nog amper aanwezig is in het dagelijkse leven, zien we dat het toerisme zich verder herstelt.
 
Het totaal aantal overnachtingen in Vlaanderen in de paasvakantie wordt 3% lager verwacht dan in de paasvakantie van het pre-coronajaar 2019. De binnenlandse overnachtingen doen het 20% beter terwijl de buitenlandse nog 16% lager liggen dan in 2019.  Maar vergeleken met de krokusvakantie van dit jaar is de balans binnenland / buitenland zich duidelijk aan het herstellen. Toen waren er nog 40% meer binnenlandse overnachtingen dan in 2019 en 25% minder buitenlandse.

“We evolueren stilaan opnieuw richting een normale verhouding tussen binnenlandse- en buitenlandse overnachtingen, en dat is iets waar heel wat van onze toeristische ondernemers zaten op te wachten. Zeker voor onze kunststeden, die het voor een groot stuk moeten hebben van onze buitenlandse gasten, is dit hoopgevend nieuws.”

Voor de paasvakantie verwacht Toerisme Vlaanderen 40% bezoekers uit het buitenland en 60% uit eigen land. De normale verhouding buitenland/binnenland is 55%/45%.

De kust blijft de sterkhouder met 10% meer overnachtingen dan tijdens de paasvakantie van 2019. In de kunststeden en in de rest van Vlaanderen verwachten we 9% minder overnachtingen dan in de paasvakantie 2019.  In elk van de 3 deelbestemmingen bedraagt de toename van de binnenlandse overnachtingen ongeveer 20%. Op het vlak van de buitenlandse overnachtingen bedraagt het verlies in vergelijking met 2019 -11% voor de kust, -13% voor de kunststeden en -27% voor de rest van Vlaanderen. De beperktere achteruitgang van de buitenlandse overnachtingen aan de kust komt vooral omdat daar traditioneel minder buitenlandse toeristen verblijven.