Toerisme voor Allen- decreet

Ontdek hoe het Toerisme voor Allen-decreet de vakantiedrempel verlaagt en hoe je je officiële erkenning aanvraagt als sociaal-toeristische vereniging.
Vrouw en kind met syndroom van Down genieten in het zwembad.

Jouw contactpersoon

Toerisme is er voor iedereen. Daarom willen we bij Toerisme Vlaanderen zoveel mogelijk mensen de kans geven om met vakantie te gaan. Met subsidies en andere gerichte inspanningen verlagen we de vakantiedrempel. Dat doen we in het bijzonder voor jongeren, personen met een beperking en kansarmen.

Erkenning van verenigingen 

Om zoveel mogelijk mensen op vakantie te kunnen laten gaan, werkt Toerisme Vlaanderen doelgericht en ondersteunend. 

Het Toerisme voor Allen Decreet erkent daarom sociaal-toeristische verenigingen die financieel ondersteund worden voor hun werking en de vakanties die ze organiseren.

Toerisme Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens en de gegevens van de logies die in een aanvraag tot erkenning en subsidiëring in het kader van het Toerisme voor Allen Decreet verzameld worden. Lees meer over de verwerking van de persoonsgegevens.

De werking Toerisme voor Allen vindt zijn oorsprong in:

  • het Decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van « Toerisme voor Allen »
  • het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verenigingen in het kader van « Toerisme voor Allen » van 28 mei 2004, gewijzigd bij besluit van 18 april 2008.
     

Jeugdverblijven en vakantiecentra

Vanaf 1 januari 2023 vallen ook de jeugdverblijven onder het Logiesdecreet. Het is vanaf dan ook niet meer mogelijkheid om voor je verblijf nog een erkenning te krijgen als sociaal-toeristisch verblijf op basis van het Toerisme voor Allen Decreet.

Er wordt vanaf 2023 wel in een overgang voorzien voor de jeugdverblijven:

Is je jeugdverblijf op 31 december 2022 erkend volgens het Toerisme voor Allen Decreet? Dan wordt het door Toerisme Vlaanderen op 1 januari 2023 automatisch aangemeld volgens het Logiesdecreet. Je moet je verblijf dus niet opnieuw aanmelden. Je Toerisme voor Allen-erkenning en -comfortclassificatie blijft geldig tot eind 2025.
In deze tussentijd zal Toerisme Vlaanderen je contacteren met de vraag om jouw Toerisme voor Allen-erkenning om te zetten in een nieuwe erkenning volgens het Logiesdecreet, al dan niet met comfortclassificatie.
Je krijgt tot eind 2025 de tijd om hierover te beslissen. Daarna vervalt je Toerisme voor Allen-erkenning en -comfortclassificatie. Uiteraard kan je ook al eerder een nieuwe erkenning en comfortclassificatie aanvragen.
Tot eind 2025 kan je met je deze Toerisme voor Allen-erkenning ook een logiessubsidie aanvragen. Daarna kan dit alleen nog met een erkenning volgens het Logiesdecreet.

Hostels en vakantiecentra vallen al sinds 2017 onder het Logiesdecreet.