Erkenning als verblijf Toerisme voor Allen

Je logies officieel laten erkennen als ‘Toerisme voor Allen-verblijf’? Ontdek de voorwaarden van een aanvraag voor je accommodatie.

Jouw contactpersoon

Jeugdverblijven en vakantiecentra kunnen een erkenning aanvragen als ‘Toerisme voor Allen’-verblijf. Die erkenning is speciaal in het leven geroepen voor accommodaties die voldoen aan enkele specifieke vereisten op het gebied van veiligheid, comfort en hygiëne. Zo krijgen alle groepen in de samenleving maximaal de kans om op vakantie te gaan in een aangepaste omgeving.

Wie kan een aanvraag indienen?

Elk centrum of verblijf dat logies (overnachtingen) aanbiedt, kan erkend worden als een verblijf Toerisme voor Allen. Dat geldt zowel voor plekken die worden uitgebaat door een privépersoon, een vennootschap, een feitelijke vereniging, een plaatselijke (jeugd)groep of een vzw. Er is geen verplichte minimumcapaciteit van de accommodatie.

Vrijgesteld zijn:

  • tijdelijke kampeerterreinen voor georganiseerde groepen waarop maximum 75 dagen per jaar wordt gekampeerd.
  • jeugdlokalen die maximum 60 dagen per jaar verhuurd worden, en dat enkel aan georganiseerde jeugdgroepen. Op het moment dat er verhuur plaatsvindt, moet dit wel gemeld worden aan de burgemeester van de gemeente waar het verblijf gelegen is.

Voor deze verblijven kan wel vrijwillig een erkenning worden behaald. Deze erkenning is nodig om in aanmerking te komen voor de financiële ondersteuning van het decreet Toerisme voor Allen.

Aan welke erkenningscriteria moet een verblijf voldoen?

Het Toerisme voor Allen-decreet bevat enkele minimumnormen voor erkenning. De belangrijkste:

Voor verblijven in Vlaanderen en Brussel

Het Toerisme voor Allen-decreet is een Vlaamse richtlijn. Wil je in aanmerking komen voor een erkenning, dan moet je verblijf of centrum zich dus in het Vlaamse Gewest bevinden. Een verblijf in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan ook, als het wordt uitgebaat door personen die vanwege hun activiteiten uitsluitend behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Erkenning aanvragen

Vraag je erkenning als verblijf Toerisme voor Allen aan via dit aanvraagformulier:

Aanvraag tot erkenning als sociaal-toeristisch verblijf

Baat je een hostel of vakantiecentrum uit en heb je nog geen algemene erkenning aangevraagd volgens het Vlaamse Logiesdecreet? Doe dat dan eerst. Een erkenning aanvragen volgens het Logiesdecreet kan eenvoudig via het online uitbatersportaal. Zodra die aanvraag is verwerkt, kun je de erkenning als Toerisme voor Allen-verblijf aanvragen via het papieren aanvraagformulier hieronder.

Geldigheidsduur van de erkenning

Een definitieve erkenning Toerisme voor Allen is voor onbepaalde duur geldig, zolang het verblijf voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden. Belangrijk is dat het brandveiligheidsattest van het verblijf om de 5 jaar wordt vernieuwd. Anders verliest het verblijf sowieso zijn erkenning.

De erkenning kan worden ingetrokken wanneer het verblijf niet meer voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden (bijvoorbeeld n.a.v. klachten van bezoekende groepen).

Bijkomend label jeugdtoerisme

Verblijfscentra die zich voornamelijk op jongeren richten - zoals jeugdherbergen - kunnen een bijkomend label ‘jeugdtoerisme’ aanvragen bij Toerisme Vlaanderen. Dat kan als het verblijf in kwestie:

  • minimaal 70% van de overnachtingen per kalenderjaar voor rekening van personen tot en met 30 jaar heeft, of;
  • als jeugdherberg is aangesloten bij de International Youth Hostel Federation of bij de Federation of International Youth Travel Organisations.
  • voldoet aan de classificatienormen jeugdverblijf type A, B of C.

Een verblijf dat voornamelijk individuele reizende jongeren ontvangt, kan op zijn beurt een label voor jeugdtoerisme verkrijgen in de categorie ‘hostel’. De voorwaarden daarvoor zijn de volgende:

  • Per kalenderjaar komt minimaal 50% van de overnachtingen voor rekening  van personen tot en met 30 jaar.
  • Het verblijf voldoet aan de classificatienormen voor hostels. 

Veranderen van categorie? Dat kan. Een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen zal dan langskomen om de veranderingen vast te stellen en je nieuwe classificatie te bevestigen.

Geldigheidsduur van een label jeugdtoerisme

Het label is voor onbepaalde duur geldig, zolang het verblijf voldoet aan de classificatie- en erkenningsvoorwaarden. Belangrijk is dat het verblijf jaarlijks zijn overnachtingscijfers doorgeeft aan Toerisme Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen bezoekt ook driejaarlijks ieder erkend jeugdverblijf. 

labels Jeugdverblijfcentrum A B C