Flanders Food Faculty

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts heeft samen met Toerisme Vlaanderen en 15 ‘Captains of Gastronomy’ de Flanders Food Faculty gelanceerd. Dat is een nieuwe professionele netwerkorganisatie die de link tussen Vlaanderen en lekker eten internationaal nog meer in de verf moet zetten. De Flanders Food Faculty moet ervoor zorgen dat private en publieke spelers die van Vlaanderen een échte genietbestemming moeten maken hun krachten bundelen. De aanpak en ambities werden opgenomen in een samenwerkingscharter.

Jouw contactpersoon

cover charter flanders food faculty


Nergens ter wereld is de kloof tussen sterrenrestaurants en de ‘gewone’ keuken zo klein als in Vlaanderen. Desondanks staat Vlaanderen nauwelijks of niet in de internationale lijstjes van culinaire topbestemmingen. Om die associatie tussen lekker eten en de toeristische bestemming Vlaanderen internationaal te versterken is er nu de Flanders Food Faculty, een netwerkorganisatie die private en publieke spelers die rond onze gastronomie werken bundelt.

Missie

Tegen 2020 staat Vlaanderen als culinaire bestemming internationaal op de kaart.

Visie

Flanders Food Faculty is een netwerkorganisatie waarin alle relevante actoren worden samengebracht: topchefs, investeerders, toeleveringsbedrijven, sectororganisaties en de overheid. Het fundament van de Flanders Food Faculty is één uniforme strategie, uitgebouwd en gedragen door publieke en private partners.

Strategie

De Flanders Food Faculty werkt op 3 sporen:

  • meer, betere en slimmere promotie van onze gastronomie;
  • stimuleren van culinaire innovatie en talenten en
  • ons culinair vakmanschap en het toeristisch en economisch potentieel ervan ook in eigen land de erkenning geven die het verdient.

6 projecten

1. Referentiekader omtrent de culinaire positie van Vlaanderen

De ‘culinaire positie van Vlaanderen’ is internationaal onvoldoende bekend. We hebben nood aan één duidelijk referentiekader zodat onze Vlaamse gastronomie een sterkere omschrijving krijgt. Daartoe wordt een manifest geschreven dat de culinaire positie omvat die Vlaanderen internationaal wenst uit te stralen.

2. Informatie centraliseren

Heel wat vakmannen en organisaties nemen initiatieven om de culinaire reputatie van onze regio te promoten of te versterken. De versnippering van organisaties en initiatieven creëert chaos in de communicatie over onze eetcultuur, laat staan dat we een beeld kunnen neerzetten van een sterke, samenhangende culinaire regio. De Flanders Food Faculty zal zorgen voor één aanspreek- en informatiepunt voor de pers, de horecasector en organisaties op zoek naar informatie rond de internationale promotie van de Vlaamse gastronomie.

3. Culinary talents

Om onze concurrentiepositie te verbeteren willen we een traject uitwerken waarbij de culinaire talenten uit Vlaanderen worden opgespoord en begeleid tijdens hun voorbereiding op culinaire missies of internationale wedstrijden. Het uiteindelijke doel is dat Vlaamse culinaire vakmannen beter scoren op culinaire wedstrijden en een sterke indruk nalaten tijdens culinaire missies. ‘Haute Cuisine’ is topsport, we dienen ons talent dan ook als topsporters te benaderen.

4. Flanders Kitchen Lab

We creëren een structureel en creatief kader waarin culinaire trendsetters zich veilig voelen en worden ondersteund. De nodige omstandigheden om een boost te geven aan de Vlaamse culinaire innovatie.

5. Culinair uitwisselingsprogramma

We laten internationale culinaire chefs proeven van het succesvol Vlaams culinair ondernemerschap. De buitenlandse chefs brengen expertise naar Vlaanderen en vertrekken terug naar hun keuken als getuigen van het Vlaams baanbrekend vakmanschap. Anderzijds worden ook Vlaamse chefs gestimuleerd om expertise op te doen in het buitenland om deze vervolgens in te zetten in hun eigen restaurant.

6. Lokale ambassadeurs

Er wordt gewerkt aan meer erkenning in eigen land voor het culinair vakmanschap door enerzijds in te zetten op publiekscampagnes en anderzijds ondersteuning te bieden aan lokale initiatieven die de culinaire beweging mee vorm geven.