Vlaamse Meesters

Een Rubensjaar in Antwerpen, Bruegel die 450 jaar overleden is en de restauratie en terugkeer van het Lam Gods naar de Sint-Baafskathedraal. 2018 - 2020 is hét ideale moment voor toeristen om onze Vlaamse Meesters te komen ontdekken.

Jouw contactpersoon

Vlaanderen is de bakermat van heel wat Europese kunst en cultuur. Daar mogen we best fier op zijn! Al sinds de Middeleeuwen dwingen de Vlaamse Meesters internationaal bewondering af met hun vakmanschap, creativiteit en technische innovaties. Zij trokken de wijde wereld in als de beste ambassadeurs van onze Vlaamse cultuur en zijn dat vandaag nog steeds.

2018 - 2020 biedt heel wat unieke kansen om de internationale bekendheid en reputatie van onze 'Vlaamse Meesters' toeristisch te verzilveren. Daarom werd door Toerisme Vlaanderen in 2015 het project Vlaamse Meesters opgezet. Hierbij werd ingezet op de ontwikkeling van een breed programma van evenementen, tentoonstellingen en de opening van een aantal nieuwe musea en toeristische belevingen. Vanaf 2016 werd ook een grootschalige internationale communicatiecampagne opgestart.

Lees op deze pagina meer over...

... binnen dit project. We krijgen strategische input uit de brede culturele en toeristische sector.

 

Projectdoelstellingen

Volgende projectdoelstellingen werden vooropgesteld. Deze doelstellingen worden nauwkeurig gemonitord en opgevolgd.

  1. Het Vlaamse Meesters aanbod biedt binnen- en buitenlandse bezoekers een hoogstaande kwalitatieve beleving.
  2. De bekendheid van Vlaamse meesters bij internationale toeristen neemt toe.
  3. Vlaanderen trekt meer internationale culturele meerwaardezoekers met interesse in de Vlaamse Meesters aan.
  4. De fierheid van Vlaming over de Vlaamse Meesters neemt toe.

Naar boven

Marktonderzoek

Toerisme Vlaanderen zet sterk in op het thema ‘Vlaamse Meesters’. Meer bepaald gaat het om Rubens, Bruegel en de Vlaamse Primitieven, waaronder van Eyck. Om een degelijk en onderbouwd internationaal marketingplan voor het thema Vlaamse Meesters te kunnen opstellen, is het belangrijk om het internationaal marktpotentieel van dit thema per markt in te schatten.

Drie factoren bepalen het marktpotentieel van het thema Vlaamse Meesters:

  1. de interesse in kunst en cultuur als men op vakantie is;
  2. de bekendheid van de Vlaamse Meesters in een markt;
  3. de omvang van de markt.

Om de eerste twee factoren te meten werd een online marktonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is in de verschillende markten waar Toerisme Vlaanderen op werkt, gepeild naar de interesse in kunst en cultuur en naar de bekendheid van de Vlaamse Meesters (Rubens, van Eyck en Bruegel).

Naar het marktonderzoek Vlaamse Meesters

Ook in Vlaanderen werd een onderzoek gedaan voor het project Vlaamse Meesters. Via een bevraging zijn we nagegaan of Vlamingen en Brusselaars de Vlaamse Meesters kennen en in hoeverre ze hier fier op zijn. Hoe goed kennen de Vlamingen en Brusselaars onze Vlaamse Meesters? Kennen ze de bezienswaardigheden gerelateerd aan deze Meesters en denken ze dat de Vlaamse Meesters buitenlandse toeristen kunnen overtuigen om naar Vlaanderen te komen?

 

Naar boven

Aanbod

1. Impulsprogramma's toeristische hefboomprojecten

Via de impulsprogramma's toeristische hefboomprojecten investeert Toerisme Vlaanderen in infrastructuurprojecten en een internationaal wervend evenementenprogramma rond het thema Vlaamse Meesters. Dit laatste moet in 2018, 2019 en 2020 alle hefboomprojecten met elkaar verbinden. We investeerden in tentoonstellingen en festivals, maar ook in projecten die de link leggen tussen de oude Vlaamse Meesters en de hedendaagse disciplines waarin we uitblinken: hedendaagse kunst, stripverhaal, street art, urban innovation, architectuur, mode en design.

2. Programma Vlaamse Meesters

Je kan het programma Vlaamse Meesters evenals heel wat inspiratie over de Vlaamse Meesters terugvinden op de website van het project: https://www.vlaamsemeesters.be/nl/programma

 

Naar boven

Promotie

1. Internationale promotie

Toerisme Vlaanderen promoot de Vlaamse Meesters in de eerste plaats in het buitenland. De promotie stoelt op drie pijlers: tradewerking, specifieke persacties en promotie naar het grote publiek, zowel online als offline. Onze buitenlandse kantoren spelen hier telkens een belangrijke rol in. Door een jarenlange standvastige relatie met de tradesector (touroperators, culturele reisorganisatoren, carriers en reisbureaus) en de pers (toeristisch en cultureel), plaatsen zij het Vlaamse Meesters-programma op een efficiënte wijze op de agenda van de reisindustrie en buitenlandse journalisten. In de laatste fase van de promotiecampagne richt Toerisme Vlaanderen zich rechtstreeks tot het publiek, ook zowel online als offline.

Ga zeker eens een kijkje nemen op de website nemen op de website en facebookpagina:
www.vlaamsemeesters.be
www.facebook.com/flemishmasters

 

2. Binnenlandse promotie

De binnenlandse markt, waarvan het verwachte bezoekersaantal het grootste is, heeft de hoogste prioriteit. Hiervoor stellen individuele projecteigenaars samen met hun lokale toeristische diensten een meer gedetailleerd marketing- en promotieplan op. Zij nemen de binnenlandse promotie op zich. Deze plannen zijn idealiter afgestemd op deze globale marketingstrategie. Dit wil echter niet zeggen dat Toerisme Vlaanderen geen acties in het binnenland onderneemt.

Door ook in te zetten op communicatie in Vlaanderen en Brussel wil Toerisme Vlaanderen de kennis en de fierheid van de Vlaming en Brusselaar over de Vlaamse Meesters verhogen. Een betere kennis van de Vlaamse Meesters en het Vlaamse Meester-product moet de inwoners stimuleren om ambassadeurs te worden voor de Vlaamse Meesters.

 

Naar boven

Resultaten

Het Vlaamse Meesters-project werd gelanceerd begin 2018. Dit wil zeggen dat we intussen al heel wat resultaten hebben om te delen. Via onderstaande link kan je heel wat interessante cijfers terugvinden, maar ook een overzicht van de hoogtepunten in het programma en de promotiecampagne.