Over de bezoekersbarometer

Wat is de bezoekersbarometer? En wat is de meerwaarde ervan voor uitbaters en toeristische overheden? Ontdek het hieronder.

Jouw contactpersoon

Wat is de bezoekersbarometer?

De bezoekersbarometer is een online tool voor uitbaters van het toeristisch vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en de toeristische administraties. In de Bezoekersbarometer delen uitbaters maandelijks de bezoekersaantallen, optioneel aangevuld met onder meer de nationaliteit van hun bezoekers.

 

Meerwaarde voor uitbaters

Bij een maandelijkse update van je bezoekersgegevens, krijg je als uitbater toegang tot een marktvergelijking (benchmark). Hiermee kan je je eigen resultaten vergelijken met de rest van de sector. Doe je het zelf goed, beter of misschien wel slechter ten opzichte van een groep gelijkaardige uitbatingen? Of merk je bij je eigen uitbating een trend op en wil je nagaan of deze elders in de stad, regio, provincie of in gans Vlaanderen ook op te merken valt? De bezoekersbarometer is hierbij een geschikt middel om antwoorden te krijgen op deze vragen.

Het spreekt voor zich dat de benchmark nooit gegevens van individuele uitbatingen weergeeft, maar steeds resultaat geeft voor groepen van minstens 3 uitbatingen.

 

Meerwaarde voor toeristische overheden

Enerzijds willen we het toeristische aanbod in Vlaanderen kennen. Daarnaast voeren de toeristische overheden heel wat promotiecampagnes in binnen- en buitenland voor de bestemming Vlaanderen, de kust, de regio's en kunststeden. Om hierbij op de juiste markten in te zetten en er een juiste boodschap te brengen, is er nood aan actueel cijfermateriaal. Hiervoor is de bezoekersbarometer een belangrijke informatiebron voor ons. En ook voor toeristische productontwikkeling is de bezoekersbarometer onontbeerlijk. De bezoekersbarometer is geen controle-instrument!

 

Doelgroep

De bezoekersbarometer is speciaal ontwikkeld voor uitbaters van toeristisch vrijetijdsaanbod in Vlaanderen. Elk museum, attractie, recreatief domein, bezienswaardigheid,... dat toeristisch uitgebaat wordt, heeft toegang tot het portaal.

 

Deelname aan de Bezoekersbarometer

Deelname aan de bezoekersbarometer is ten zeerste aan te bevelen gezien de meerwaarde ervan voor jou als voor 'ons'. Deelname eraan is volledig gratis. De enige kost voor jou is maandelijks 2 minuutjes tijd om jouw gegevens in te voeren.

Concreet

Ben je uitbater van vrijetijdsaanbod in Vlaanderen, dan kan je gratis deel nemen aan bezoekersbarometer.

Registratie of inloggen in Bezoekersbarometer gaat via https://bezoekersbarometer.toerismevlaanderen.be

Nood aan extra informatie of hulp bij registratie of gebruik van Bezoekersbarometer? Neem contact op met het aanspreekpunt uit jouw kunststad of provincie (zie hieronder).

 

Partners

De bezoekersbarometer is een samenwerkingsverband tussen de toeristische overheden van de verschillende beleidsniveaus: Toerisme Vlaanderen, de 5 provinciale toeristische organisaties en 5 Vlaamse Kunststeden.

 

Contact

Voor alle vragen over de bezoekersbarometer, kan je contact opnemen met jouw aanspreekpunt: