Basisprotocol toerisme

Coronavirus: maatregelen en informatie gebundeld

Jouw contactpersoon

Op 1 september 2021 zijn er een heel aantal nieuwe versoepelingen doorgevoerd. Ook voor de toeristische sector in Vlaanderen is sinds dan het gros van de eerder ingevoerde veiligheidsmaatregelen vervallen. Toch blijft er nog steeds waakzaamheid geboden en gelden er voorlopig nog een aantal algemene voorwaarden en maatregelen. Omdat het gaat om maatregelen die gelden voor de volledige sector in Vlaanderen, werken we niet langer met deelprotocollen maar wel met één algemeen basisprotocol met richtlijnen voor zowel attracties, attractieparken, musea, recreatiedomeinen, erfgoedsites, logies, onthaal- en bezoekerscentra. Dit protocol vind je terug op deze pagina.

Algemene richtlijnen (Nationale Veiligheidsraad)

Op de website van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) vind je steevast de meest actuele info over de algemene coronarichtlijnen, uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad.

Generieke richtlijnen heropbouw economische activiteiten (Federale Overheidsdienst Werk)

Om ondernemingen in België bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten werkte de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid een generieke gids uit. Deze gids is een instrument dat een aantal noodzakelijke bouwstenen bevat om werknemers zo veilig mogelijk (terug) te kunnen laten werken in de post-lockdown periode.

Lees in deze generieke gids hoe je het besmettingsrisico tijdens het uitoefenen van jouw economische activiteit zo laag mogelijk houdt.

Basisprotocol toeristische sector

Omdat sinds 1 september 2021 een groot aantal van de veiligheidsmaatregelen binnen de toeristische sector is vervallen, werken we niet langer met protocollen per deelsector. Wel gelden er nog steeds bepaalde voorwaarden en maatregelen voor de volledige toeristische sector (voor zowel attracties, attractieparken, musea, recreatiedomeinen, erfgoedsites, logies en onthaal- en bezoekerscentra). Een overzicht van de richtlijnen voor Vlaanderen vind je terug in het basisprotocol toerisme.

Lees het basisprotocol voor toerisme (PDF).

Let wel: Toerisme Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de hier voorgestelde informatie, sectorgidsen of protocollen. De informatie en documenten, die hier ter beschikking worden gesteld, hebben enkel de waarde van een richtlijn of aanbeveling. Ze kunnen niet worden beschouwd als een document of informatie waarbij de aansprakelijkheid van Toerisme Vlaanderen kan worden ingeroepen wegens de niet-nakoming van de erin opgenomen aanbevelingen op het terrein. Deze informatie en documenten laten de wettelijke en reglementaire voorschriften in de materies die in deze informatie en documenten worden behandeld en aangeraakt, onverkort.