Stad Gent lanceert toegankelijke wandeling door historisch centrum

De toeristische dienst van Stad Gent heeft een nieuwe wandeling in het stadscentrum gelanceerd. Die is vooral bedoeld voor rolstoelgebruikers en mensen met een visuele handicap. Toerisme Vlaanderen ondersteunde het project op financieel en organisatievlak, in samenwerking met Inter. Initiatiefnemer Rudy Van der Ween vertelt hoe het project verlopen is.

Jouw contactpersoon

‘Ik werk voor de toeristische dienst van Gent. Wij houden contact met onze collega’s van de andere Vlaamse kunststeden, en daardoor waren we te weten gekomen dat er in Brugge al zo’n toegankelijke wandeling bestond. Dat moet in Gent ook kunnen, dachten we, en we hebben samen met Toerisme Vlaanderen en de collega’s van Brugge bekeken hoe de wandeling daar tot stand was gekomen.’

‘Vervolgens hebben we twee werkgroepen opgericht. De eerste hield zich bezig met het traject zelf. Onder meer de toegankelijkheidsambtenaar van Stad Gent was daarbij betrokken. We hebben met ons tweeën een traject vastgelegd en verkend – de toegankelijkheidsambtenaar eerst in zijn eentje in een rolstoel. Onderweg keek hij waar er obstakels waren. Daarna gingen we samenzitten met de dienst wegenwerken: hier zou de bestrating bijgewerkt moeten worden, die boordsteen is te hoog… Achteraf, toen dat allemaal was aangepast, hebben we het traject nog eens overgedaan met rolstoelgebruikers en mensen met een visuele handicap. Die hebben ons heel positieve feedback gegeven.’

‘Met de tweede werkgroep hebben we daarna een begeleidende brochure gemaakt. Die ziet eruit als een kleine reisgids: een boekje met een wandelkaart. Op de kaart zie je de route. Icoontjes geven aan welke mooie plekken je onderweg passeert. We verwijzen ook naar horeca en toiletten, en telkens vermelden we hoe het met de toegankelijkheid zit. De Vlaamse toegankelijkheidsorganisatie Inter heeft ons daarbij geholpen. In het boekje zelf vind je meer uitleg over wat je op de kaart ziet.’

‘De route is 2,3 kilometer lang en komt langs de meeste high-lights van de oude binnenstad. We hebben de wandeling heel bewust niet te lang gemaakt. Als je het hele traject doet en onderweg nog iets gaat drinken, ben je er toch snel een middag mee bezig. We hebben nog overwogen om het Kunstenkwartier met onder meer het S.M.A.K. en het Museum voor Schone Kunsten op te nemen, maar dat was niet haalbaar. Misschien wordt dat wel iets voor een volgend project.’

‘We willen nu eerst deze wandeling grondig evalueren. We gaan mensen uit de doelgroep eropuit sturen met de brochure en vragen naar hun ervaringen, zowel met het boekje als met het terrein. Als er nog dingen verbeterd kunnen worden, dan passen we die aan tegen de volgende druk. En natuurlijk gaan we na de lancering de reacties op sociale media volgen. Er komt ook snel een Engelstalige versie, en over een jaar evalueren we of er genoeg interesse is om ook een Duitse en Franse versie uit te brengen.’

‘Wie de wandeling zelf eens wil uitproberen: je vindt de brochure in het toeristisch infokantoor van Gent, of je kan ze via mail aanvragen. Op de site van Stad Gent is ook een printvriendelijke versie beschikbaar.’

Goed voor iedereen

Bram Van Braeckevelt is de Gentse schepen van Toerisme. Hij legt uit wat initiatieven als deze toegankelijke wandeling betekenen voor de stad.

‘We vinden het in Gent belangrijk om iedereen zo inclusief mogelijk te benaderen. We zien dat heel ruim: mensen met een beperking, maar bijvoorbeeld ook gezinnen die het wat minder breed hebben. Die inclusiviteit komt terug bij alles wat we doen: verbouwingen, investeringen...’

‘Toerisme kan daarin een hefboom zijn. Want investeringen die je doet vanuit een toeristische invalshoek, verhogen ook de toegankelijkheid voor je eigen inwoners. Deze wandelbrochure is daar een goed voorbeeld van: de obstakels die rolstoelgebruikers en mensen met een visuele handicap vroeger tegenkwamen, zijn nu verdwenen. We hebben op die manier al heel wat gerealiseerd in Gent, en we gaan verder op dat pad.’