Evenementensector krijgt gedragscode en veiligheidsmatrix voor veilige heropstart

11 May 2020
Vlaanderen

Jouw contactpersoon

De Alliantie van Belgische Eventfederaties, EventFlanders, Expertisecentrum Publieke Impact van Karel De Grote Hogeschool en Toerisme Vlaanderen hebben een instrument opgesteld om de evenementensector op een veilige manier terug op te starten. Het opzet: ervoor zorgen dat organisatoren en lokale besturen een zo goed mogelijke inschatting kunnen maken of en onder welke voorwaarden evenementen kunnen doorgaan.

Nu we stilaan stappen zetten uit de lockdown, is iedereen op zoek naar richtlijnen en instrumenten om die exit te begeleiden. Dat is niet anders in de evenementensector, die zwaar getroffen is door de coronacrisis. Om grote en kleine evenementen op een gecontroleerde en gefaseerde wijze terug veilig op te starten, sloegen de Alliantie van Belgische Eventfederaties, EventFlanders en Toerisme Vlaanderen de handen in elkaar. Expertisecentrum Publieke Impact van Karel De Grote Hogeschool zorgde voor de nodige begeleiding.

Samen stelden we een veiligheidsmatrix en gedragscode voor evenementen op. De veiligheidsmatrix heeft de vorm van een Event Risk Model (ERM) dat het veiligheidsrisico van het evenement in kaart brengt. De gedragscode geeft de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen aan die kunnen en/of moeten genomen worden voor elk type evenement.

Na groen licht van GEES, de groep van experten die verantwoordelijk is voor de exit strategie, wordt het instrument gratis ter beschikking gesteld. Zo krijgen alle organisatoren en lokale besturen in ons land een houvast om de juiste keuzes te maken, op een uniforme manier en met veiligheid en volksgezondheid als prioriteit.

De evenementensector, die het tijdens de coronacrisis zwaar te verduren krijgt, kent niet alleen een grote economische maar ook maatschappelijke waarde. Met de gedragscode en veiligheidsmatrix zetten we in op een veilige heropstart van deze belangrijke sector.

Toerisme Vlaanderen bundelt alle relevante info, trends, inzichten en antwoorden op de meest gestelde vragen en antwoorden voor de brede toeristische sector op www.toerismevlaanderen.be/corona.