Eerste van acht nieuwe Vlaamse icoonfietsroutes uitgerold

27 October 2020
Brussel

Jouw contactpersoon

Op 26 oktober 2020 werd de eerste van acht nieuwe Vlaamse icoonfietsroutes uitgerold. Het gaat om de Kustroute van 93 kilometer die de oude ‘Kustfietsroute’ van Westtour vervangt en er komt in de plaats van de LF1 Noordzeefietsroute. De realisatie van de acht icoonroutes kadert in het project ‘Toeristisch en recreatief fietsen in Vlaanderen 2020-2025’, dat wordt gedragen door Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Limburg en Toerisme Vlaanderen. Samen met de provinciaal toeristische organisaties investeren we de komende vijf jaar bijna één miljoen euro in de ontwikkeling en de promotie van het fietstoerisme in Vlaanderen.

De Kustfietsroute die gisteren, 26 oktober 2020, werd uitgerold, is de pionier van de in totaal acht icoonfietsroutes die Toerisme Vlaanderen de komende maanden uitrolt in samenwerking met Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Limburg. Het project waarin de uitrol kadert, ‘Toeristisch en recreatief fietsen in Vlaanderen 2020-2025’ zet naast de ontwikkeling van de icoonfietsroutes ook in op gestructureerd overleg tussen alle Vlaamse fietspartners, de uitwisseling van kennis en data, de ontwikkeling van een portaalwebsite rond fietsen in Vlaanderen, de uitgave van uniforme fietsgidsen en communicatie naar de sector en de vakantiefietser. In totaal investeert Toerisme Vlaanderen samen met de vijf Vlaamse provinciaal toeristische organisaties bijna één miljoen euro in de ontwikkeling en de promotie van het fietstoerisme in Vlaanderen de komende vijf jaar.

De nieuwe Vlaamse icoonfietsroutes vervangen de LF-routes, die bijna 30 jaar geleden gerealiseerd werden op initiatief van de fietsersgemeenschap. Alle acht zullen ze integraal op het fietsknooppuntennetwerk liggen en hun start- en eindpunt zal te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Ook gaat er aandacht naar aansluitingen met routes in Wallonië, Nederland en Frankrijk. Zo sluit de nieuwe Kustroute perfect aan op de Kustroute in Nederland en ‘La Vélomaritime’ in Frankrijk. Toeristisch fietsen over de grenzen heen was nog nooit zo eenvoudig.

De bewegwijzering van de oude LF-routes wordt geleidelijk ontmanteld vanaf de herfstvakantie 2020 en zal helemaal verdwenen zijn tegen het begin van de lente 2021. Gebruikers die in deze periode de oude routes wensen te fietsen, zullen aangewezen zijn op gps-routes die zolang nog aangeboden worden via de website van Grote Routepaden. Grote Routepaden blijft in de toekomst partner om de connectie met de fietsersgemeenschap te maken

Fietsen zit stevig in de lift in Vlaanderen, zowel bij de buitenlandse toeristen als bij de Vlamingen zelf. Met de uitrol van de icoonfietsroutes wil Vlaanderen zich dan ook nog meer profileren als een ideale (internationale) bestemming voor fietsvakanties.

De realisatie van de Kustroute werd mogelijk gemaakt dankzij het Interreg-project Eurocyclo, met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie West-Vlaanderen.

De uitrolplanning van de icoonfietsroutes ziet er als volgt uit:

  • Kustroute: 26 oktober 2020
  • Maasroute (reeds geopend als EuroVelo 19 route en internationale Maasfietsroute): bewegwijzering in deze uniforme reeks tegen januari 2021
  • Frontroute ’14-’18: maart 2021
  • Kempenroute: maart 2021
  • Schelderoute: april 2021
  • Kunststedenroute: mei 2021
  • Groene Gordelroute: mei 2021
  • Heuvelroute: juni 2021
  • Vlaanderenroute: juni/juli 2021