Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken 2016

Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken 2016
Zowel in 2015 als in 2016 lanceerden we een oproep binnen het impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken. Toerisme Vlaanderen investeerde via het impulsprogramma fiets- en wandelnetwerken in projecten die als doel hebben de beleving van de fiets- en wandelnetwerken voor de internationale toerist te verhogen en het toeristisch ondernemerschap op en langs de fiets- en wandelnetwerken te versterken. Voor de wandelnetwerken ging het om projecten die de hiaten in het wandelnetwerk binnen de zoekzones wegwerken.

Op deze pagina vind je:


 

 

Goedgekeurde projecten Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken 2016

Hieronder vind je een overzicht van de ingediende projecten voor het Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken die in 2016 mochten rekenen op een subsidie. Klik in de tabel op de naam van het project voor meer informatie.

ProjectnaamAanvragerSubsidiebedrag
Antwerpen
De Slapende ReusToerisme Provincie Antwerpen vzw316 494 euro
Limburg
Wandelnetwerk BoslandRegionaal Landschap Lae Kempen vzw205 163 euro
Oost-Vlaanderen
Wandelnetwerk Waasland - Wandelen op de GrensToerisme Oost-Vlaanderen vzw112 761 euro
Vlaams-Brabant
Optimaliseren van de wandelnetwerken in Vlaams-BrabantToerisme Vlaams-Brabant vzw257 112 euro
West-Vlaanderen
Expeditie BulskampveldWesttoer apb224 820 euro
Wandelnetwerk Velden en MeersenWesttoer apb60 430 euro
Gans Vlaanderen
Interprovinciaal Fietsproduct: Fietsvakanties VlaanderenToerisme Provincie Antwerpen vzw222 375 euro

De Slapende Reus

De Kempense Heuvelrug is een uniek landschap in de Kempen: een uitgestrekt volume van ijzerzandsteenbanken met paraboolduinen midden in een landbouwgebied. De luchtwortels van de dennenbomen en de mysterieuze eiken op de duinen spreken er tot de verbeelding.  Op basis van een Kastelse legende over kabouters werd de Kabouterberg reeds ontwikkeld tot een sterk toeristisch product. De kwetsbare natuur van dit gebied heeft echter te lijden onder zijn eigen succes. Men wil de druk op dit deelgebied dan ook verminderen en de rest van het gebied toeristisch ontwikkelen. De Kempense Heuvelrug heeft nood aan een overkoepelend verhaal, een verhaal dat nieuwe kansen creëert voor toeristische productontwikkeling. Hiervoor wordt vertrokken vanuit het landschap, vanuit bestaande tradities en de toeristische identiteit die de streek vandaag al heeft. Op die manier krijgen de kabouters dan ook het gezelschap van De Slapende Reus en wordt sterk ingezet op de beleving van het wandelnetwerk ‘Kempense Heuvelrug’. Zo worden nieuwe startpunten met picknickmeubels, speelnatuur en infodragers ingericht en worden familievriendelijke spel- en belevingselementen toegevoegd.

Aanvrager: Toerisme Provincie Antwerpen vzw

Subsidiebedrag: 316 494 euro

Wandelnetwerk Bosland

Bosland is een partnerschap van de Noord-Limburgse gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt, het Agentschap voor Natuur en Bos, Regionaal Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg.

Bosland speelt actief in op alle mogelijkheden die natuur en bos bieden voor de regio. Er werd reeds veel geïnvesteerd in belevingselementen, voornamelijk gericht op families met jonge kinderen. Zo kijk je hoog over de bossen en vijvers vanuit een architecturaal bijzondere toren, verstoppen jong en oud zich in unieke speelbossen volgens concept van wilgenkunstenaar Wil Beckers, vinden kinderen schatten m.b.v. 3 schattochten, zijn er ezeltjestochten etc. Om de wandelaars meer wandelmogelijkheden te bieden en de natuurlijke en belevingstroeven met elkaar te verbinden, wil dit project het eerste (*) Limburgse wandelnetwerk aanleggen (*m.u.v. de Voerstreek).

Het Regionaal landschap Lage Kempen wil daarom een kwaliteits –en belevingsvol wandelnet van voldoende omvang creëren door de aaneenschakeling van de bestaande wandelroutes en uitbreiding naar nieuwe gebieden met behulp van knooppunten. Het project omvat de aanleg conform de richtlijnen van Toerisme Vlaanderen en de promotie.

Aanvrager: Regionaal landschap Lage Kempen vzw

Subsidiebedrag: 205 163 euro

Wandelnetwerk Waasland - Wandelen op de Grens

Met dit project wil Toerisme Oost-Vlaanderen het Waasland positioneren als aantrekkelijke wandelbestemming voor een meerdaagse wandelvakantie. Het netwerk zal de grens tussen België en Nederland overstijgen waardoor een sterk internationaal gedragen product ontstaat. Het project voorziet ook in aspecten om de beleving te verhogen waarbij wordt ingezet op tot de verbeelding sprekende thema’s zoals struikrovers en smokkelroutes. Dit alles wordt op een kind-en gezinsvriendelijke manier uitgedragen en breed gecommuniceerd naar zowel de Vlaamse als Nederlandse markt. Er wordt een samenwerkingsstructuur georganiseerd met als doel een regiogevoel te creëren zodat het netwerk een lokaal en gedragen verhaal wordt.

Aanvrager: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

Subsidiebedrag: 112.761 euro

Optimaliseren van de wandelnetwerken in Vlaams-Brabant

Met dit project wil Toerisme Vlaams-Brabant maximaal inzetten op het optimaliseren van het provinciale wandelaanbod. Enerzijds door het wegwerken van de blinde vlekken voor wandelnetwerken en het maximaal invullen van de zoekzones, anderzijds door het op een hoger niveau tillen van de netwerken met een aantal initiatieven om de wandelbeleving te verhogen. In het project worden 2 nieuwe wandelnetwerken gerealiseerd: wandelnetwerk Brabantse Kouters en wandelnetwerk Noord-Dijleland, met 3 tot 4 startplaatsen per netwerk en realisatie van belevingselementen. Verder wordt een infogids met thematische wandelingen en een wandelkaart met thematische insteek ontwikkeld en worden netwerkcafés voor lokale ondernemers georganiseerd om hen kennis te laten maken met het wandelnetwerk en ideeën uit te wisselen rond commerciële productontwikkeling en beleving.

Aanvrager: Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Subsidiebedrag: 257 112 euro

Expeditie Bulskampveld

Met het project Expeditie Bulskampveld wil Westtoer het wandelnetwerk Bulskampveld versterken, opwaarderen en belevingsvol maken. Er worden enkele nieuwe gebieden in de zoekzones ontsloten, nieuw gerealiseerde verbindingen geïntegreerd en missing links weggewerkt. Daarnaast wil men inzetten op het creëren van extra beleving in dit authentieke groengebied dat zich uitstrekt over West- en Oost-Vlaanderen. Boeiend voor alle wandelaars, maar met bijzondere aandacht voor jonge gezinnen en mensen met een beperking. Dit gebeurt door de ontwikkeling van 5 thematische wandelexpedities op het netwerk: lusvormige wandelroutes verrijkt met spelprikkels en avontuurlijke speelnatuur. De wandelaar wordt ook geprikkeld door erfgoed hotspots en verhalen langs het netwerk creatief te ontsluiten. Als laatste grote pijler wil Westtoer investeren in lokaal ondernemerschap met een opleidings- en inspiratietraject op maat van de ondernemers in het gebied.

Aanvrager: Westtoer apb

Subsidiebedrag: 224 820 euro

Wandelnetwerk Velden en Meersen

Het project omvat de realisatie van een wandelnetwerk met knooppunten van 125 kilometer in het natuurrijk en landschappelijk waardevol gebied ten oosten van de Brugse agglomeratie in (delen van) de gemeenten Brugge, Damme, Beernem en Oostkamp in het Brugse Ommeland. Naast het gedetailleerd uittekenen van het netwerk in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en lokale actoren wordt voorzien in knooppuntenbewegwijzering in twee richtingen conform de richtlijnen van Toerisme Vlaanderen. Op strategische locaties met parkeergelegenheid worden instappunten met infoborden gerealiseerd, waar wandelaars een tocht kunnen starten. Ook wordt een gedetailleerde wandelnetwerkkaart in scheurvrij en waterbestendig papier uitgegeven. Via de applicatie West-Vlinderen wordt het netwerk bovendien digitaal ontsloten. Tenslotte wordt een vormings- en promotietraject opgezet om de lokaal verankerde ondernemers bij het nieuwe wandelproduct te betrekken en om het wandelnetwerk optimaal economisch te valoriseren. Een pers- en mediacampagne zal het nieuwe wandelnetwerk bekendmaken bij het grote publiek.

Aanvrager: Westtoer apb

Subsidiebedrag: 60 430 euro

Interprovinciaal fietsproduct: fietsvakanties Vlaanderen

Het doel van dit provincie-overschrijdende project is het vergroten van het rendement voor de sector via de reeds gedane investeringen in het fietsknooppuntennetwerk. De 5 provinciale toeristische organisaties willen deze effecten bereiken door meer binnen- en buitenlandse vakantiegangers aan te zetten tot meerdaagse fietsvakanties. Om hiertoe te komen zal een antwoord gezocht worden op de bestaande service needs. Hiertoe zal het huidige fiets-gerelateerde aanbod (fietsroutes, logies, recreatie, fietsverhuur,..) samengebracht worden met vakantiespecialisten (nationale en internationale reisoperatoren en inspiratoren), actief op en geïnteresseerd in de markt van de recreatieve fietsvakanties in Vlaanderen. Zo wordt de samenwerking versterkt tussen het toeristische werkveld en deze consumentspecialisten. Dit zal zorgen voor constructieve, marktconforme aanpassingen van het fietsgerelateerde aanbod en tegelijk een interprovinciale productontwikkeling op gang trekken, uitgaande van de sterke interprovinciale thema’s, conform de buitenlandmarketingstrategie van Toerisme Vlaanderen. De vakantiespecialisten kunnen met dit opgewaardeerde fietsproduct hun markt verruimen en hun aanbod verfijnen, met een grotere micro- en macro-economische impact voor Vlaanderen als einddoel. De PTO´s initiëren geen eigen acties naar de consument maar stimuleren een rendabele en duurzame interprovinciale interactie tussen de toeristische actoren en de vakantiespecialisten die het aanbod groeperen en commercialiseren. Ook zullen 3 Vlaamse uithangbord-routes (Vlaamse bierfietsroute, Vlaamse Meesters fietsroute en een Vlaamse highlights biketour) ontwikkeld worden.

Aanvrager: Toerisme Provincie Antwerpen vzw

Subsidiebedrag: 222 375 euro


Goedgekeurde projecten Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken 2015

Een overzicht van de goedgekeurde projecten binnen de oproep 2015 vind je op deze pagina.


Informatie Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken (oproep afgesloten)

Hier vind je meer informatieover het Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken 2016 - dit is louter ter informatie, de laatste oproep van deze legislatuur is afgesloten:

Klik hier voor de andere bijlagen.


 

Heb je nog vragen? oproepfietsenwandelen@toerismevlaanderen.be