Impulsprogramma's toeristische hefboomprojecten

Impulsprogramma's toeristische hefboomprojecten
Het aanbod van een toeristische bestemming moet voortdurend vernieuwen om zich te onderscheiden van andere bestemmingen en ‘top of mind’ te blijven voor buitenlandse toeristen. Sinds 2015 investeert Toerisme Vlaanderen via de impulsprogramma’s in hefboomprojecten. Het gaat om projecten met een groot rendement voor de maatschappij, de economie en onze ondernemers.

Met deze impulsprogramma's investeren we in projecten die een ingrijpend verschil kunnen betekenen in de beleving van het toeristisch product en onze bestemming 'top of mind' maken ten opzichte van concurrerende producten en bestemmingen. Het gaat om projecten met een sterk internationaal toeristisch potentieel die de troeven van Vlaanderen en de deelbestemmingen nog beter in de kijker te zetten. Deze projecten moeten passen binnen één van deze thema's:

 • de 'Vlaamse Meesters' als internationaal sterk merk
 • de kernattracties in de deelbestemmingen als internationale iconen
 • meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties voor de internationale meetingindustrie

én ze moeten voldoende hefboomwaarde hebben:

 • een grote economische return genereren
 • voldoende schaalgrootte hebben
 • kwaliteitsvol zijn
 • het merk Vlaanderen versterken
 • internationale aantrekkingskracht hebben

Zo kunnen we tegen 2020 het toerisme in en naar Vlaanderen en Brussel op een duurzame manier ontwikkelen tot economische groeimotor.


Op deze pagina vind je meer informatie over:


Naar boven

Procedure

 • In een eerste fase gingen we op zoek naar sterke, innovatieve projectideeën. Voor elk project / idee moest een aanmelding ingediend worden. Hiervoor waren er verschillende deadlines in 2015 en 2016.
 • Vervolgens boog een (internationale) jury zich over de ingediende voorstellen en stelde een shortlist op.
 • Voor de indieners van de projecten die op de shortlist stonden, zorgden we voor een intensieve ondersteuning bij de opmaak van een businessplan, met onder meer werksessies, coachingsessies en lezingen.
 • Vervolgens vertaalden de indieners hun project naar een waardevol businessplan. Na indiening van deze businessplannen adviseerde de jury de administrateur-generaal over het al dan niet betoelagen van elk ingediend hefboomproject en nam de administrateur-generaal een beslissing.
 • Ook na de goedkeuring en de toekenning van de subsidies zorgt Toerisme Vlaanderen voor een intensieve coaching en opvolging van de hefboomprojecten.

Naar boven

Shortlist hefboomprojecten

Na de aanmeldingsperiode voor 2015 maakte minister van Toerisme Ben Weyts eind 2015 een eerste selectie bekend van toeristische hefboomprojecten binnen het impulsprogramma Vlaamse Meesters (10), het impulsprogramma Kernattracties (9) en het impulsprogramma Meetinginfrastructuur (2). Na de aanmeldingsperiode voor 2016 maakte Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts in oktober 2016 bekend welke hefboomprojecten voor de drie impulsprogramma's aan de shortlist werden toegevoegd. De shortlist is nu volledig; binnen de huidige legislatuur komt er geen nieuwe aameldingsperiode.

Een overzicht van alle projectaanmeldingen voor hefboomprojecten die opgenomen zijn op de shortlist.


Naar boven

Goedgekeurde hefboomprojecten

Voor de laatste groep van toeristische hefboomprojecten die op de shortlist stonden, was de deadline voor het indienen van een businessplan 28 april 2017. De minister maakte eind augustus - begin september 2017 de goedgekeurde projecten bekend binnen deze derde ronde. 

Een overzicht van alle goedgekeurde hefboomprojecten.


Naar boven

Informatie voor begunstigden van een goedgekeurd hefboomproject

 • Alle informatie die je nodig hebt als begunstigde van een subsidie in het kader van de Impulsprogramma's Toeristische Hefboomprojecten, vind je terug in de brochure 'Handleiding voor begunstigden' (pdf).
 • Bij een betalingsaanvraag moet een model voor de uitgavenstaat (Excel) ingevuld worden.
 • Bij de laatste betalingsaanvraag moet een inhoudelijke eindrapportage (Word) gevoegd worden.
 • Begunstigden moeten de naam en het relevante subsidielogo vermelden in alle communicatie (kaarten, brochures, artikels, website, uitnodigingen, speeches, werfinrichting, infoborden ...) tijdens en na de realisatie van het project.
  Bekijk de visuele samenvatting met alle richtlijnen bij het gebruik van subsidielogo's
  • Bij communicatiedragers (zowel on- als offline) die gericht zijn op (internationale) bezoekers gebruik je het internationale merklogo van Vlaanderen (leeuw\Flanders State of the Art).
  • Bij infrastructuur die verbonden is met het gesubsidieerde product, gebruik je het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo (leeuw\TOERISMEVLAANDEREN). Dit geldt voor info- en werfborden en de subsidievlaggen van Toerisme Vlaanderen. Als je een (extra) vlag nodig hebt, kan je die opvragen bij de dienst Projectfinanciering.
  • Bij corporate communicatie naar Vlamingen (bijvoorbeeld binnenlands persbericht, uitnodiging, gemeenschappelijke beleidspublicatie ...) gebruik je ook het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo (leeuw\TOERISMEVLAANDEREN).
  • Indien je samenwerkt met ​meerdere agentschappen/entiteiten binnen de Vlaamse overheid, gebruik je enkel het overkoepelende merklogo.
 • Open en download de subsidielogo's in hoge resolutie: 

Naar boven

Aanmelden (louter ter info, de laatste oproep is afgesloten)

Opgelet:

 • De aanmeldingen moeten zowel schriftelijk als digitaal ingediend worden. 
 • Omdat er internationale experten in de jury zetelen, moet het aanmeldingsformulier zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingediend.

Hier vind je de nodige informatie en formulieren voor het indienen van een aanmelding:

Klik hier voor de andere bijlagen met betrekking tot de procedure voor de thematische impulsprogramma's hefboomprojecten.


Naar boven

Indienen van een businessplan (louter ter info, de laatste beoordelingsronde is afgesloten)

Opgelet, deze informatie is enkel bestemd voor indieners van wie het project reeds opgenomen is op de shortlist van potentiële hefboomprojecten.

Hoe?

 • Omdat er internationale experten in de jury zetelen, moet je je businessplan zowel in het Nederlands als in het Engels (m.u.v. het impulsprogramma Kernattracties, waarvoor enkel Nederlands is vereist) indienen.
 • De businessplannen moeten zowel schriftelijk als digitaal ingediend worden.
  • De sjablonen voor het businessplan en het financieel plan waren gevoegd bij de brief met de kennisgeving van de opname van het project op de shortlist.
  • Minstens één (max. 3) papieren exemplaar van het Nederlandstalig businessplan moet je opsturen naar Toerisme Vlaanderen - dienst Projectfinanciering of afgeven tegen ontvangstbewijs.
  • De digitale versie, zowel van de Nederlandstalige als de Engelstalige versie, moet je ons in Word (businessplan) en Excel (financieel plan - enkel Nederlandstalig) bezorgen. Heb je ook een (gelay-oute) pdf-versie, stuur deze dan gerust mee.

Naar boven

Inspiratie- en infosessies

Toerisme Vlaanderen organiseerde verschillende inspiratie- en infosessies over de nieuwe thematische impulsprogramma’s Hefboomprojecten in alle provincies. De volledige presentatie van de inspiratie- en infosessies kan je hier downloaden.

Ook nu alle hefboomprojecten uit de startblokken geschoten zijn, blijft Toerisme Vlaanderen zich 100% inzetten voor de verdere actieve begeleiding van de goedgekeurde projecten, in de vorm van coaching, workshops en netwerken. Om nog een extra boost te geven brachten we iedereen samen op een ‘boostcamp' op 13 juni 2019 in BOZAR in Brussel.  


Naar boven

FAQ (veelgestelde vragen)

Op basis van de vragen die ons tijdens de inspiratie- en infosessies en via e-mail of telefoon werden gesteld, hebben we een lijstje van veel gestelde vragen gemaakt. Heb je een vraag voor ons over de regelgeving, de procedure, de beoordeling ..., kijk dan eerst even op de FAQ-pagina en de kans is groot dat je het antwoord al vindt.


Naar boven

Advies nodig?

Vind je het antwoord op je vraag niet bij de FAQ of wens je advies over je project, dan kan je ons steeds contacteren.