Impulsprogramma Vlaamse Kust 2013

golfbreker
Na drie Kustactieplannen stemde de Vlaamse regering in 2010 in met een Toeristisch Impulsprogramma voor de Vlaamse Kust. De betoelaagde projecten moesten de toeristische meerwaarde van de Vlaamse kust vergroten en bijdragen tot de realisatie van het strategische beleidsplan voor toerisme aan de kust 2009-2014.

Goedgekeurde projecten Impulsprogramma Vlaamse Kust 2013 

ProjectnaamAanvragerSubsidiebedrag
Bouw nieuw sanitair complex en havenkantoorRoyal Scarphout Yachtclub Blankenberge98 593 euro
Bouw nieuw clubhuis VVW BlankenbergeVVW Blankenberge vzw200 000 euro
Plopsa TheaterPlopsaland nv200 000 euro
Koksijde Golf ter Hille: bouwen van een clubhuis en omgevingAGB Koksijde200 000 euro
Recreatieve ontsluiting van het Directeur Generaal WillemsparkGemeente Knokke-Heist112 907 euro
Anemos PasserelleVVW-Heist Anemos63 749 euro
Een kwalitatief bezoekersonthaal en ticketverkooppunt voor tochten op zee en maritieme activiteiten/eventsRederij Franlis nv96 824 euro
Nieuwe jachthaven te ZeebruggeBrugse Zeil en Yachtclub200 000 euro
Toeristische ontsluiting Raversijde. Fase 1: aanleg centraal fietspad en avontuurlijk speelpleinProvincie West-Vlaanderen200 000 euro
Marketingmanager en monitoringsinstrumenten: instrumenten voor een actief marketingbeleid Fase 1CIB Federatie Toeristisch Vastgoed, Huurvakantiewoningen en Tweede Verblijven vzw100 000 euro
Kustambassadeurs (fase 3) - upgrading shoppingapparaatUNIZO West-Vlaanderen vzw72 150 euro
De Q-factor: kwaliteitsvol ondernemen in toerismeWesttoer apb100 000 euro
3D World Koksijde, Magic & FunBeaufort Koksijde bvba13 963 euro
Bundeling van dagattracties aan de Vlaamse Kust tot een sterk toeristisch-recreatief netwerkKustattracties vzw88 160 euro
Uitbouw Ostend Convention Bureau met internationale focusToerisme Oostende vzw200 000 euro
Digitale reisgids op maatWesttoer apb75 000 euro
Beach 2014Westtoer apb118 439 euro
Kampeertoerisme aan de Kust in de kijkerWesttoer apb100 000 euro
Wereldkampioenschappen skeeleren 2013Zwaantjes Roller Club Zandvoorde vzw30 215 euro

Bouw nieuw sanitair complex en havenkantoor

Momenteel bevinden de sanitaire voorzieningen zich in het clubhuisgebouw en bevindt het havenmeesterkantoor zich op de parking aan de rand van de haven. Gezien het havenkantoor dient te verdwijnen van de huidige locatie plant de RSYB een nieuwe aanbouw aan het clubhuis. In deze aanbouw zullen onder meer de huidige maar ook extra sanitaire voorzieningen en douches worden in ondergebracht. Ook het havenmeesterkantoor met onthaal zal hier deel van uitmaken. Dit gebouw ligt naast een parking waar heel wat dagjestoeristen gebruik van maken (uitbating niet door RSYB). Met de nieuwbouw van een gescheiden sanitaire blok wordt het aantal herentoiletten opgetrokken tot 6 (in plaats van 2 nu), alsook 5 urinoirs (in plaats van 3 nu) en 7 douches (in plaats van 4). Er komen in totaal ook 7 damestoiletten (in plaats van 3), een extra grote douchecel met toilet voor mindervaliden of families, alsook wastafels, wasmachines en luiertafels. De toegang tot de nieuwe sanitaire voorzieningen staat los van het clubgebouw. Er zal een aparte ingang zijn naar de sanitaire voorzieningen. Tijdens het toeristische seizoen zal de toegang gegarandeerd zijn tijdens de openingsuren (van 8 tot 20 uur) en voor de havenbezoekers zal er een toegangscode zijn waardoor zij permanent toegang hebben.

Aanvrager: Royal Scarphout Yachtclub Blankenberge
Subsidiebedrag: 98 593 euro

 

Naar overzicht


Bouw nieuw clubhuis VVW Blankenberge
Het project betreft de bouw van een nieuw clubhuis voor jachthaven VVW Blankenberge. De constructie van het huidige clubhuis, nu in concessie, is volledig verouderd en voldoet niet meer aan de huidige normen. Het nieuwe clubhuis wordt gebouwd op de oude sasbrug/sluizen in de achterhaven. Er loopt een wandelroute rond de jachthaven. Deze werd vroeger onderbroken door de sasbrug. Door de bijzondere omgevingsaanleg rond het gebouw zal de wandelroute aansluiten. Ze zal één geheel vormen tussen Wenduine, de jachthaven en Blankenberge. Het nieuwe gebouw omhelst : sanitaire ruimtes, restaurant en tea-room. Door middel van een loophelling biedt een uitkijkplatform een panoramisch zicht over de gehele jachthaven en de havengeul. Er komen kantoren, werkplaats, stockage voor lesboten, leslokalen en multi-functionele ruimtes voor publiek toegankelijke exposities en evenementen. De verfraaiing van de west-zijde en de uitbouw van de jachthaven, het doortrekken van de dijkwandelweg, het panoramisch zicht, maakt de cirkel rond; en zal een boost geven aan de kustlijn. De aanleg van de nieuwe, grote slipway vlak naast het gebouw zal ongetwijfeld veel dagtoeristen aantrekken die willen varen; maar biedt ook de mogelijkheid om een zeilschool op te starten voor kinderen en volwassenen. De eerste zeilschool in Blankenberge. Door de bouw van het nieuwe clubhuis kunnen er ook grote internationale zeilwedstrijden georganiseerd worden. Het is de bedoeling om mettertijd een wereldkampioenschap te hosten.

Aanvrager: VVW Blankenberge vzw
Subsidiebedrag: 200 000 euro

Naar overzicht


Plopsa Theater
Plopsaland vervangt zijn theatertent door een nieuw theater, dat naast Mayaland op het Dorpsplein gebouwd wordt. In de zaal zijn 1.400 comfortabele zitplaatsen voorzien. Het nieuw theater zal over alle nodige faciliteiten beschikken voor het organiseren van diverse evenementen. De zaal en haar faciliteiten kunnen al dan niet in combinatie met (een deel van) het park gebruikt worden. Het theater zal niet alleen gebruikt worden voor de eigen shows van het park, maar zal ook door derden kunnen worden afgehuurd. Plopsaland investeert ook extra in 375 plaatsen in mobiele opstelling voor het podium, om zo de toegankelijkheid voor senioren en mensen met een beperking te optimaliseren. Vlakbij het theater wordt ook een nieuw toiletblok gebouwd op maat van alle bezoekersgroepen (aangepast aan zowel kinderen, gezinnen als mensen met een beperking).
De theaterzaal werd officieel geopend op zondag 14 juli 2013)

Aanvrager: Plopsaland nv
Subsidiebedrag: 200 000 euro

Naar overzicht


Koksijde Golf ter Hille: bouwen van een clubhuis en omgeving
De gemeente Koksijde nam in 2000 het initiatief om op het grondgebied van de gemeente een golfterrein aan te leggen. Dit initiatief sloot aan op een behoeftestudie die aantoonde dat er in de Westhoek plaats is voor een volwaardige golf. Concreet voorziet het project in de bouw van een clubhuis (met secretariaat, shop, bar, restaurant, kleed- en sanitaire voorzieningen voor de spelers -bezoekers en leden), de aanleg van een ruime parking en omgevingswerken. De bouw van een clubhuis moet het sluitstuk vormen van het project Koksijde Golf ter Hille waar ook ondermeer de aanleg van een driving range, een short course van 9 holes en een 18 holes championshipcourse past. Het clubhuis vormt tevens een ontmoetingsplaats tussen zowel de golfspeler als de bezoeker van Koksijde Golf ter Hille. Rondom Koksijde Golf ter Hille is er infrastructuur voorzien voor recreatief medegebruik (wandelen, fietsen, vissen, paardrijden, picknicken, lopen,..).

Aanvrager: AGB Koksijde
Subsidiebedrag: 200 000 euro

Naar overzicht


Recreatieve ontsluiting van het Directeur Generaal Willemspark
Het Willemspark is eigendom van het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust (MDK) dat ressorteert onder het Vlaamse Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. In mei 2013 droeg MDK het beheer van het Willemspark over aan het Gemeentebestuur van Knokke-Heist. Vooraleer deze overdracht plaats vond, heeft MDK een grondige facelift aan het gebied gegeven. De grote vijver en de bomen errond zijn verdwenen. In de plaats is een grote open ruimte met zitbanken gekomen. De kleine vijver werd opnieuw aangelegd met natuurlijke oevers. Ook paden en duinovergangen werden grondig aangepakt en veel bomen werden uitgedund om meer lichtinval in het bos te creëren. Deze werken werden eind april 2013 opgeleverd. Nu het gemeentebestuur het Willemspark in beheer heeft, wenst zij te zorgen voor een verdere recreatieve inrichting en opwaardering. Het Willemspark heeft een oppervlakte van 19ha. Dit project voorziet in een complementaire toeristische infrastructuur op het strandgebeuren. Men kan een dagje strand combineren met een unieke bosbeleving. De gemeente Knokke-Heist wil in het Willemspark een globale as creëren die Heist en Duinbergen (west en oost) met elkaar verbindt. Die as zal worden opgeladen met recreatieve en ondersteunende elementen:

 • Inrichting van de voormalige grote vijver met natuurlijk speellandschap
 • Inrichting van bestaand nutsgebouwtje met een educatieve binnenruimte (valt buiten deze subsidieaanvraag)
 • Inplanting van kleine doe-elementen langs de centrale as
 • Inplanting van een openbaar toilet
 • Inplanting van een fietsenstalplaats aan de rand van het gebied
 • Ontwikkelen van een educatief programma (valt buiten deze subsidieaanvraag)

Aanvrager: Gemeente Knokke-Heist
Subsidiebedrag: 112 907 euro

Naar overzicht


Anemos Passerelle
Een esthetische houten passerelle vanaf de dijk ter hoogte van het wandelpad van het G. Willemspark, naar het strand nabij de hoogwaterlijn, deels langs de duinen en een gedeelte van het nieuw strandpaviljoen. Op 3 punten langs de passerelle zou enige rijwielparking en evt. lockers voorzien kunnen worden. Onderweg wordt aan de blinde wand van het bergingsgedeelte van de bestaande strandaccommodatie, een boulder parcours (horizontale klimmuur) voorzien dat volledig geïntegreerd wordt in de omgeving en het bestaande gebouw, zonder bijkomende obstakels. Een onopvallende vergendeling wordt voorzien dmv een dekzeil waardoor een afbakening of omheining overbodig is. Op het einde van de passerelle voorziet de VVW Heist ook nog een skateramp, vlakbij het laatste keerpunt. Beide attracties zullen zichtbaar zijn vanop de zeepasserelle en een zijtak aan de zeekant van de loods.

Aanvrager: VVW-Heist Anemos
Subsidiebedrag: 63 749 euro

Naar overzicht


Een kwalitatief bezoekersonthaal en ticketverkooppunt voor tochten op zee en maritieme activiteiten/events
Momenteel zijn een tiental maritiem-toeristische actoren actief in Oostende, met diverse vaarbelevenissen of attracties. Ondanks de diversiteit van deze toerististisch-recreatieve activiteiten, blijkt het globale maritieme aanbod te weinig gekend bij het grote publiek. Ook de publieksbenadering gebeurt niet altijd even correct. Om het aanbod beter bekend te maken wil de rederij Franlis het voortouw nemen en investeren in een nieuw kwalitatief bezoekersonthaal en ticketverkooppunt voor diverse tochten op zee en maritieme activiteiten/evenementen. Op dit centraal infopunt kunnen bezoekers het ganse jaar door kennis maken met het eigen aanbod maar ook met dat van andere maritieme aanbieders. Daarnaast zal men effectief tochten kunnen reserveren of tickets kunnen aankopen. De inrichting moet gastvrij/laagdrempelig zijn en toegankelijk voor diverse doelgroepen en kan fungeren als startpunt voor maritieme wandelingen Dit project versterkt de positionering en identiteit van de stad Oostende als dé kuststad voor maritieme attracties en vaarbelevenissen en sluit aan bij de baseline van de kuststad "Zin in Zee".

Aanvrager: Rederij Franlis
Subsidiebedrag: 96 824 euro

Naar overzicht


Nieuwe jachthaven te Zeebrugge
In 2009 heeft Maritieme Dienst Kust (MDK) een concessie overeenkomst gesloten met de Brugse Zeil- en Yacht Club (BZYC) voor een periode van 27 jaar. De oplevering door MDK was voorzien in het voorjaar van 2012 en nu uitgesteld tot begin 2014. De BZYC heeft zich contractueel verbonden om de uitbouw en exploitatie van de jachthaven aan het Tijdok te Zeebrugge binnen het termijn van 2012 -2015 te realiseren en dit volgens de normen van kwaliteit en toegankelijkheid door MDK bepaald.

 • Fase1: 2014 - De investeringen omvatten het uitbouwen van de jachthaven door het aanschaffen en plaatsen van vingerpieren, nuts- en milieuvoorzieningen, toegang- en controlepoort, opvang diverse afval, Wifi enz.
 • Fase 2: 2014 - 2015 - BZYC is contractueel verplicht om een lokaal te bouwen dat sanitair, douches en havenmeester kantoor omvat. Locatie hoek Tijdokstraat/Vismijnstraat.
 • Fase 3: 2015 - Starten van de zeilschool met aanschaf van 2 lesboten gericht op jongeren gedurende de vakantieperiode en +25 in het voor-en naseizoen.
 • Fase 4 : 2016 - Verhuis van de jachthaven van de werfkaai naar de Tijdokstraat. De subsidie wordt toegekend voor de bouw van het havengebouw met publiek toegankelijke sanitaire voorzieningen (zie bovenvermelde fase 2).


Aanvrager: Brugse Zeil en Yachtclub
Subsidiebedrag: 200 000 euro

Naar overzicht


Toeristische ontsluiting Raversijde. Fase 1: Aanleg centraal fietspad en avontuurlijk speelplein
Het project betreft de aanleg van een centraal fietspad in beton van 1 km en de herinrichting van het oostelijke parkgedeelte van domein Raversijde met onder andere:

 • opbraak niet-gebruikte parking in natuurgebied volgens gewestplan
 • herstel wandelpaden in dolomiet
 • aanleg van een avontuurlijk speelplein en natuurlijke poelen

In 2012 werd door de provincie een gebiedsvisie opgesteld voor het provinciedomein Raversijde. In de gebiedsvisie wordt een nieuw bezoekerscentrum voorzien in het westen van het provinciedomein dat de bestaande musea en de cafetaria moet vervangen. Vanaf de zeedijk wordt ter hoogte van de kusttram een nieuwe toegang tot het domein ontworpen over de duinen via een brug. Het is eveneens de bedoeling van de provincie om de verschillende gedeelten van het provinciedomein namelijk Walraversijde (middeleeuws visserdorp), Atlantische wal en het oostelijke parkgedeelte visueel, recreatief en inhoudelijk met elkaar te verbinden. Het domein wordt ook beter ingepast in het recreatieve netwerk van de kust. Het centrale fietspad in beton zal de verbinding vormen tussen het toekomstig bezoekerscentrum enerzijds en de kustfietsroute en het groen Lint Oostende anderzijds.

Aanvrager: Provincie West-Vlaanderen
Subsidiebedrag: 200 000 euro

Naar overzicht


Marketingmanager en monitoringsinstrumenten: instrumenten voor een actief marketingbeleid Fase 1
CIB Kust vzw beschikt met de Kruispuntbank Vakantiewoningen (KBVW) over een centrale databank van vakantiewoningen aan de Vlaamse Kust. De databank bevat uitsluitend vakantiewoningen waarvan het commercieel en administratief beheer toevertrouwd is aan een toeristisch verhuurkantoor. De Kruispuntbank Vakantiewoningen fungeert vandaag als IT-matig instrument dat de samenwerking tussen de economische actoren binnen de sector organiseert en ondersteunt. In dit project wenst de CIB Federatie Toeristisch Vastgoed de KBVW te activeren als marketinginstrument voor de logiessector aan de Vlaamse Kust, en dit in samenwerking met en ten dienste van de sector (vb.: toeristische verhuurkantoren, Toerisme Vlaanderen, Westtoer, …). De CIB Federatie Toeristisch Vastgoed wenst de projectdoelstelling te realiseren door het aanwerven van een marketingmanager (1 VTE), het uitwerken van de noodzakelijke en ondersteunende monitoringsinstrumenten en het inspelen op de nieuwe concepten van de sociale media. Het concept van voorliggend project is te situeren in het vermarkten van het beschikbare aanbod en dit door gebruik te maken van het netwerk binnen de sector. Een centrale rol is hier weggelegd voor de marketingmanager toerisme die zal instaan voor de contacten met de diverse actoren van de sector (bv.: Westtoer, Toerisme Vlaanderen en de kustgemeenten). De marketingmanager zal hierbij ondersteund worden door de realtime informatie die de te ontwikkelen monitoringsinstrumenten hem/haar ter beschikking zullen stellen (klantenprofiel - barometer verhuringen). Daarnaast zal de marketingmanager, door het inspelen op nieuwe technologieën (mobiele applicaties en social media), ondersteunende elementen vinden in de actieve vermarkting van het logiesaanbod aan de Vlaamse Kust. In essentie beoogt het project de toeristische vertaalslag te maken van een pure databank vakantiewoningen, naar een kwalitatief kruispuntsysteem van en ten dienste van de toeristen/huurders, de toeristische verhuurkantoren en de andere sectororganisaties.

Aanvrager: CIB Federatie Toeristisch Vastgoed, Huurvakantiewoningen en Tweede Verblijven vzw
Subsidiebedrag: 100 000 euro

Naar overzicht


Kustambassadeurs (fase 3) - upgrading shoppingapparaat
Kustambassadeurs fase 3 vervolgt de verwezenlijkingen van fase 2 en fase 1. Op 15/04/2013 is er de lancering van de "Kust-Shoppingpocket" - boordevol shoppingvoordelen bij markante kustadresjes over de volledige Vlaamse Kust- op 25.000 ex. ism Westtoer. Vanaf die dag worden ‘overnachters’ aan de Vlaamse Kust verwelkomd met een shoppingpocket op hun kussen. Om ons initiatief extra kenbaar te maken bij het brede publiek, wordt in samenwerking met Westtoer, voorzien in grote promotiecampagnes in binnen- en buitenland (cf. samenwerkingsovereenkomst in het kader van kustambassadeurs fase 2). In de loop van het project, zet UNIZO aanvullend een enquête op bij kustondernemers. Hierin zal gepolst worden naar extra noden/insteken voor shoppingpromotie aan de Vlaamse Kust. In functie hiervan worden de nodige stappen gezet voor het uittekenen van een duurzaam/zelfbedruipend vervolgtraject op de pocket. Tot slot wordt ook in deze fase opnieuw ingezet op vorming/sensibilisering van kustondernemers, met als doel hen blijvend aan te zetten tot innovatie & investeringen in hun handelszaken. Al deze bovenstaande elementen zijn gericht op seizoensverbreding, en het verhogen van de 'actieve beleving' aan de kust.

Aanvrager: UNIZO West-Vlaanderen vzw
Subsidiebedragen: 72 150 euro

Naar overzicht


De Q-factor: kwaliteitsvol ondernemen in toerisme
Het project beoogt het opgestarte kwaliteitsverhaal aan de Vlaamse Kust uit te diepen. Dit project heeft niet alleen tot doel om nog meer ondernemingen en hun medewerkers kennis te laten maken kwaliteitsvol ondernemen, maar ook om de bestaande Q-labelondernemingen verder te laten werken rond kwaliteit. Een kwaliteitslabel heeft uiteraard pas waarde als er op lange termijn geïnvesteerd wordt om dit label draagkracht en waarde te geven. Dit kan door nieuwe instroom te creeëren en de bestaande Q-ondernemers nog een kwaliteitsniveau hoger te tillen. Westtoer wil vooral ook het netwerkaspect van dit kwaliteitsverhaal nog beter uitrollen. Zowel Westtoer, Horeca Vlaanderen, Horeca Vorming Vlaanderen, Guidea en Recread wensen zich hiervoor opnieuw samen te engageren. Het project bestaat uit 5 onderdelen:
● Deel 1: Studie "Q+"
● Deel 2: Werving deelnemers voor "Q+"
● Deel 3: Kwaliteitstrajecten
● Deel 4: Netwerkmomenten en kwaliteitswerkgroepen
● Deel 5: Communicatie naar sector en pers

Aanvrager: Westtoer apb
Subsidiebedrag: 100 000 euro

Naar overzicht


3D World Koksijde, Magic & Fun
Het evenement 3D-World, Magic & Fun is een indoor-evenement (casino Koksijde), gebaseerd op humoristische doe-decors in 2D, waarbij de bezoekers zorgen voor het 3D-effect. Het evenement liep van 13 juli 2013 tot 25 augustus 2013.

Aanvrager: Beaufort Koksijde bvba
Subsidiebedrag: 13 963 euro

Naar overzicht


De bundeling van de dagattracties aan de Vlaamse Kust tot een sterk toeristisch-recreatief netwerk
De vzw Kustattracties heeft tot doelstelling de dagattracties aan de Vlaamse Kust te verenigen in een toeristisch-recreatief netwerk en zo het bezoek aan de kust te ontwikkelen en in het bijzonder het attractiebezoek te stimuleren en te ontwikkelen. Door bundeling van de krachten binnen de attractiesector (netwerk) kan de kwaliteit van het aanbod ontwikkeld worden maar ook innovatie en promotie gestimuleerd worden. Dit zal resulteren in een sterkere uitstraling en een beter imago voor de kust en alle kustattracties. Daarnaast wil deze vzw samenwerken met overheid en logiessector om zo de toerist langer aan de kust te houden. Zo kunnen allerhande extra inkomsten gegenereerd worden. Dankzij intensieve promotievoering van de attracties en musea kan tevens het verblijfstoerisme aan de kust gestimuleerd worden. Bovendien wil de vzw Kustattracties ijveren voor de belangen van de sector op diverse niveaus en deze beschermen en verdedigen. De professionele en informele banden tussen attractiehouders enerzijds en hun medewerkers anderzijds zullen worden versterkt door diverse initiatieven. Concreet wordt dit vertaald in volgende doelstellingen:

 • Een sterke promotievoering: gemeenschappelijke publi-promotionele tools en acties om trafiek naar dagattracties te bevorderen
  Seizoensverlenging promoten: via gezamenlijke en thematische acties (+ uitwerking arrangementen) het bezoek buiten het hoofdseizoen te bevorderen
 • Marktverbreding stimuleren: intensieve samenwerking met De Lijn(Kusttram), maximale betrokkenheid logies- en horecasector (als ambassadeurs van de attracties) en samenwerking met diverse overheden.
 • Kwaliteitsoptimalisatie: innovatie in product en promotie, opleiding en vorming (bvb. Q-Label), analyse en evaluatie, bijsturing toegankelijkheid voor allen in de attracties.
 • Verhoging bezoekersquota: implementatie van bovenstaande doelstellingen
  Attracties kunnen lid worden van de vzw Kustattracties en zo intekenen op gezamenlijke promotieacties. De bijdragen wordt berekend op basis van de bezoekersaantallen (solidariteitsprincipe). De applicaties zullen meertalig worden uitgewerkt (Nederlands, Frans en Duits) daar dit van essentieel belang is in een toeristische kuststreek.

Aanvrager: Kustattracties vzw
Subsidiebedrag: 88 160 euro

Naar overzichtUitbouw Ostend Convention Bureau met internationale focus
Vorig jaar werden in Oostende 2 renovatieprojecten van erfgoedlocaties gefinaliseerd: de renovatie van het postgebouw, met de nieuwe naam ‘de Grote Post’ en de gerenoveerde bookmakers hall (Wellington Renbaan), met de nieuwe naam 'HIP eventhall'.
In combinatie met het Kursaal Oostende en het hotelaanbod van Oostende, zorgt dit ervoor dat Oostende een nog groter aanbod en potentieel heeft op het vlak van meetings, incentives, congressen en bedrijfsevents (MICE): vergaderaccommodatie voor 3000 personen en een logiescapaciteit van 1500 kamers. Oostende beschikt hiermee over de nodige troeven om congressen en residentiële seminaries aan te trekken uit het buitenland. Dit noodzaakt dat de MICE-afdeling van Toerisme Oostende vzw instaat voor een correcte vermarkting op internationaal vlak. Momenteel is de werking van de afdeling gericht op de binnenlandse markt. Het Ostend Convention Bureau (de MICE-afdeling van Toerisme Oostende vzw) wenst een buitenlandse werking op te starten. Onder meer volgende zaken zullen tot het takenpakket behoren van het Ostende Convention Bureau:

 • Het volledige MICE-aanbod (congreslocaties, logiesvormen, special venues, …) vertegenwoordigen;
 • Sectorondersteuning: adviserende rol naar private sector met betrekking op MICE-werking;
 • Productontwikkeling voor onthaal van de zakentoerist;
 • Opbouwen van een netwerk dat internationale congressen naar Oostende kan halen.

Aanvrager: Toerisme Oostende vzw
Subsidiebedrag: 200 000 euro

Naar overzicht


Digitale reisgids op maat
De Digitale Reisgids op maat die in het kader van dit project ontwikkeld wordt, zal de persoonlijke informatie over de toerist (waar logeert hij, verblijfsduur, kinderen in gezelschap,…) matchen met de beschikbare informatie in diverse toeristische databanken. Het resultaat is een informatieve gids, op maat van de gebruiker. De reisgids zal via diverse kanalen ter beschikking zijn van de toerist (switchen van ene kanaal naar het andere kan uiterst makkelijk):

 • via nieuwe kanalen zoals een digitale applicatie voor smartphone en tablet
 • via klassiekere kanalen (website www.dekust.be, eventueel ook websites van toeristische diensten). Toeristen die boeken via de website van de Kust, zullen ook een email ontvangen met een link naar hun persoonlijke reisgids.
 • tenslotte ook ondersteunend voor logiesuitbaters, die de tool kunnen gebruiken op hun website en aan het onthaal om hun gasten nog beter te informeren

In de digitale reisgids worden diverse momenten ingebouwd waarop de gebruiker uitgenodigd wordt zijn (positieve) ervaring te delen via sociale media
De gids zal volledig viertalig zijn.

Aanvrager: Westtoer apb
Subsidiebedrag: 75 000 euro

Naar overzicht


Beach 2014
Beach 2014 wil de veelzijdigheid van de Kust als 4-seizoensbestemming op een aantrekkelijke en opvallende manier uitdragen. Actieve beleving, natuur, gastronomie, kindvriendelijkheid, shoppen,… zijn thema's die de veelzijdigheid illustreren. Een opvallende campagne, met honderden gratis tickets voor attracties, musea, openbaar vervoer,.. zal tegelijk het imago van veelzijdigheid illustreren én bijzonder wervend zijn naar een breed publiek. Een gelijkaardige actie in Kent (UK) is erg succesvol. Focus ligt bij in dit project nadrukkelijk op verblijfstoerisme en op het voor- en naseizoen. De handling van de gratis tickets zal gebeuren via een digitaal platform, dat meteen ook ontwikkeld wordt als platform voor het beheren van een Vakantiepas. Deze campagne wordt op die manier tegelijk een indrukwekkende lancering van deze KustVakantiepas. Alle toeristische actoren, zowel overheid als privaat, zullen zoveel mogelijk bij deze campagne betrokken worden. In Beach 2014 worden 2 deelprojecten samen gebracht:

 • “Big Weekend”, naar het voorbeeld van Kent, waarbij bij een jaarlijks weerkerend evenement er duizend free entries worden verloot aan het grote publiek.
 • De Kust Voordeelpas (werktitel): De Kust heeft een zeer groot aantal herhaalbezoekers. Deze trouwe klanten bieden een enorm potentieel aan virale promotie van de bestemming. Westtoer zou graag in contact komen met deze toeristen en dit door de uitgifte van een voordeelpas. Met deze pas zullen toeristen voordelen krijgen op attracties, openbaar vervoer, winkels, …. Een belangrijke uitdaging is de registratie bij gebruik van de voordeelpas.

In het voorjaar van 2014 zal een variante op het “Big Weekend”-concept georganiseerd worden als lanceringscampagne voor De Kust Voordeelpas. In tegenstelling tot Kent zal de actie verspreid worden over 4 à 5 weken, waarbij telkens een specifiek thema belicht wordt (kindvriendelijkheid, gezondheid, gastronomie, …).

Aanvrager: Westtoer apb
Subsidiebedrag: 118 439 euro

Naar overzicht


Kampeertoerisme aan de Kust in de kijker
Dit project is een nieuw project, gericht op het ondersteunen van het kampeertoerisme aan de Kust. Westtoer gaat voor een tweeledige aanpak: Enerzijds wordt een structureel overlegplatform met de sector geïnitieerd, waar gewerkt wordt rond commercieel-marketing georiënteerde thema's. Via deze samenwerkingsstructuur wil Westtoer tools, tips, voorbeelden,… aanreiken die de sector kunnen stimuleren tot verdere professionalering en productvernieuwing op gebied van communicatie en marketing. Het streefdoel is om 2 x per jaar met een groep dynamische kampeeruitbaters samen te komen. Er wordt bewust geopteerd om met individuele kampeeruitbaters te werken, die allen de ambitie hebben om voldoende kwalitatieve, toeristische kampeerplekken aan te bieden aan hun gasten. Er is wel overleg met Recread, maar het project wordt niet beperkt tot leden van deze organisatie. Een kerngroep zal worden samengesteld, die de agenda en concrete invulling aanstuurt en coördineert. Anderzijds voert Westtoer vanuit de sector een gezamenlijke promotiecampagne, waarbij de Kust beter en sterker gepositioneerd wordt als bestemming voor kampeertoerisme. Deze campagne moet zich focussen op een positieve beeldvorming van een kampeervakantie aan de Kust. Door het in de kijker plaatsen van de diversiteit van zowel het kampeeraanbod, als van de kust-regio zelf, wil Westtoer met de promotiecampagne een ruime waaier aan potentiële kampeertoeristen aanspreken.

Aanvrager: Westtoer apb
Subsidiebedrag: 100 000 euro

Naar overzicht


Wereldkampioenschappen skeeleren 2013
Organisatie van de Wereldkampioenschappen skeeleren in 2013, met een belangrijke meerwaarde naar de kust inzake uitstraling in binnen- en buitenland, en een rechtstreeks meerwaarde inzake extra overnachtingen / inkomsten op een moment dat het zomerseizoen over zijn hoogtepunt is (ongeveer 15 000 extra overnachtingen bij organisatie van de Europese Kampioenschappen 2009 waarvoor de Boost Award verkregen werd in de categorie public event en in 2002 de Gouden Zandkorrel, naar aanleiding van de organisatie van het WK 2002 door Horeca Middenkust. Dit jaar wil de projectindiener door publicatie op de bussen en trams van de Lijn het evenement nog extra in beeld brengen van de toerist/bewoner en wordt er opnieuw samengewerkt met Toerisme Oostende inzake logies/verblijf tijdens het evenement. Er wordt een totaal van ongeveer 25 000 extra overnachtingen verwacht naar aanleiding van dit evenement. De Wereldkampioenschappen liepen van 23 tot 31 augustus 2013.

Aanvrager: Zwaantjes Roller Club Zandvoorde vzw
Subsidiebedrag: 30 215 euro

Naar overzicht

 

Top