Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel 2012

foto kunststeden
Toerisme Vlaanderen investeerde via het impulsprogramma Vlaamse kunststeden - Brussel in projecten die de toeristische meerwaarde van de kunststeden vergrootten. De nadruk lag daarbij op projecten die bijdragen tot een kwalitatief fysiek en virtueel internationaal meertalig onthaal en de uitbouw van positionerings- en identiteitsversterkende projecten.

Goedgekeurde projecten Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel 2012

Hieronder vind je een overzicht van de ingediende projecten voor het Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel die in 2012 mochten rekenen op een subsidie. Klik in de tabel op de naam van het project voor meer informatie.

ProjectnaamAanvragerSubsidiebedrag
Antwerpen
Cultuurhistorische ontsluiting van het Paleis op de Meir te Antwerpen, Fase IVErfgoed Vlaanderen vzw149 391 euro
Flanders Technology International vzwToeristisch infopunt Technopolis431 463 euro
Newtopia: de staat van de mensenrechtenMMMechelen vzw145 680 euro
Mechelen KinderstadStad Mechelen371 400 euro
Antwerp Fashion - productsStad Antwerpen129 120 euro
Haven van Antwerpen: een toegankelijke, gedragen en duurzame havenGemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen45 900 euro
Opwaardering, lancering en opvolging van het Middelheimmuseum in Antwerpen met een focus op de toegankelijkheid, zowel offline als online, voor lokaal, nationaal en internationaal publiekvzw Musea en Erfgoed Antwerpen156 000 euro
350 jaar Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen 50 jaar ModeafdelingAntwerpen Open vzw169 620 euro
Vlaams-Brabant & Brussel
Brussels TVVisitbrussels60 600 euro
Plan jouw tripVisitbrussels127 800 euro
Michiel Coxcie, de Vlaamse RaphaelAutonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven94 092 euro
Landing in Brussel(s)Visitbrussels82 815 euro
West-Vlaanderen
The Making of Historium BruggeMOH NV57 489 euro

 


Cultuurhistorische ontsluiting van het Paleis op de Meir te Antwerpen, Fase IV
Het Paleis op de Meir - beschermt bij KB als monument - is na de opening van mei 2010 aan een volgende fase toe van ontsluiting. In eerste instantie waren Fase I, II en III uitgewerkt bij de opening en deze waren gericht op het bezoek van het gebouw onder leiding van een gids. In een volgende fase, fase IV dat nu aan bod komt , is het de bedoeling om een breder doelpubliek aan te spreken met hetzelfde inhoudelijk verhaal. Dit verhaal wordt gebracht met behulp van audiogidsen en extra animatie en duiding in de salons. Verder zal er gewerkt worden aan een betere bezoekersgeleiding in het gebouw. Met een gids was het de bedoeling vrij rond te lopen in het gebouw. Bij deze Fase zullen we de bezoekers geleiden door een loper (looppad) aan te brengen waardoor de bezoeker op eigen houtje toch alle aspecten van het gebouw mee kan pikken.

Aanvrager: Erfgoed Vlaanderen vzw
Subsidiebedrag: 149 391 euro

Naar overzicht


Flanders Technology International vzw
In het kader van het beleid inzake wetenschapsinformatie in Vlaanderen coördineert F.T.I vzw in opdracht van de Vlaamse regering de uitbating van Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie in Mechelen.  Een belangrijke investering voor de uitbreiding van het Technopolis-gebouw die voorzien is in het Vlaamse regeerakkoord, wordt gerealiseerd om nieuwe doelgroepen aan te trekken. De opening van deze uitbreiding is voorzien in het voorjaar van 2013 (maar maakt geen deel uit van deze subsidieaanvraag). Naast deze hoofdinvestering wil dit project de toeristische werking en uitstraling van Technopolis en de link met de binnenstad van Mechelen en de regio versterken. Daarom worden diverse investeringen gedaan met de bedoeling om op een interactieve manier informatie te verstrekken over toerisme en de toeristische mogelijkheden in Mechelen en de regio Scheldeland. Ook is het de bedoeling om Technopolis als toeristisch infopunt beter kenbaar te maken. Om het toeristisch infopunt op een prominente plaats in de toegangsfoyer van Technopolis en buiten de betaalde zone te kunnen realiseren en te integreren is het noodzakelijk om de huidige onthaalinfrastructuur voor de bezoekers (onthaalbalie, kassa's, shop, vestiaire,…) te reorganiseren, aan te passen en te vernieuwen. Dit houdt verder ook in dat er investeringen gedaan worden in het verbeteren van de bezoekersservices op het vlak van toegankelijkheid en toegangscontrole en ook in het verstrekken van informatie aan de bezoekers via audiovisuele en elektronische middelen.

Aanvrager: Toeristisch infopunt Technopolis
Subsidiebedrag: 431 463 euro

Naar overzicht


Newtopia: de staat van de mensenrechten
Newtopia is de eerste grootschalige en internationale hedendaagse kunsttentoonstelling die exclusief gewijd is aan het thema mensenrechten. Newtopia is bovendien de eerste tijdelijke tentoonstelling waarmee het nieuwe museum Kazerne Dossin van de Vlaamse Gemeenschap in Mechelen haar deuren opent. Daarmee haakt de tentoonstelling in op een nieuwe themalijn van de dienst toerisme, namelijk mensenrechten. De tentoonstelling ontvouwt zich als een wandelparcours in de Mechelse binnenstad, waarbij behalve in Kazerne Dossin, ook kunstwerken te zien zijn in het stedelijk museum Hof van Busleyden, in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot, in het Cultuurcentrum, in de Academie en in de publieke ruimte van de stad. De tentoonstelling loopt tussen 1 september en 10 december 2012. Newtopia schrijft zich in in de traditie van MMMechelen om driejaarlijks uit te pakken met een groot en internationaal cultuurtoeristisch evenement. Na de succesvolle projecten Stad in Vrouwenhanden (2005) en Stadsvisioenen (2009) trekt MMMechelen in 2012 de kaart van de hedendaagse beeldende kunst, zonder evenwel de zin voor engagement en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Daarmee richt Newtopia zich tot één van de toeristische doelgroepen die in het strategisch plan toerisme naar voor geschoven worden, namelijk de ontdekker. Binnen deze doelgroep zet de dienst toerisme vanaf 2012 in op de hedendaagse kunstliefhebber. Samen met en tegelijkertijd complementair bij de internationale communicatiecampagne die door BAM in het kader van de Visual Arts Flanders 2012 campagne wordt gevoerd.

De tentoonstelling wordt  - net als de inhuldiging van het nieuwe museum - omkaderd door een groots publieksevent op 1 september, en een kleinschalig randprogramma met literatuur, film, en een mensenrechtenwandeling in de daaropvolgende 3 maanden.

Aanvrager: MMMechelen vzw
Subsidiebedrag: 145 680 euro

Naar overzicht


Mechelen Kinderstad
Interactieve installaties en losse elementen in de Mechelse binnenstad en op de invalswegen laten kinderen tot 12 jaar en hun (groot)ouders toe de hele stad te ‘beleven’ als gezinsvriendelijke bestemming. En dit niet langer enkel binnen de muren van musea en attracties, maar ook op toeristische plekken in de binnenstad.  De installaties prikkelen kinderen om zich uit te leven, maar bieden meteen ook de kans om kennis te maken met het aanbod van die musea en toeristische attracties. De Stad wil de rol van voortrekker spelen in de ontwikkeling van een stadstoerisme dat aantrekkelijk is voor gezinnen met kinderen, zowel voor eendaagse uitstappen als voor  meerdaagse trips.  De stad moet kindvriendelijkheid uitstralen, zeker naar buitenlandse gezinnen toe. „Mensenstad‟, de profilering in het strategisch plan toerisme, geeft aan dat Mechelen een prettige grootte heeft voor bepaalde types van doelgroepen: groot genoeg om veel te bieden en klein genoeg om als bezoeker op een ongedwongen manier in contact te komen met de lokale gezinnen. Om op een leuke manier deze interactieve installaties met elkaar te verbinden herwerkt en vertaalt men de  populaire  wandel-zoektochtpublicatie 'Mechelen stuurt je stappen'. Een brochure die zowel bij gezinnen als bij scholen populair is. Tegelijkertijd publiceert de Dienst Toerisme een meertalige brochure gericht op de doelgroep 'gezinnen met kinderen'. Hierin geven Mechelse gezinnen een selectie van bezienswaardigheden, horecagelegenheden, kinderwinkels allerhande, attracties,… waar ze zelf als gezin graag vertoeven. Kindvriendelijke labels ontwikkelen voor horeca gebeurt in samenwerking met dienst economie en de horeca zelf (geen subsidie, binnen reguliere begroting van Mechelen). Naast de grote installaties wordt er gekozen voor een klein subtiel en herkenbaar element (een vast figuurtje, diertje, …). Deze elementen verschijnen zowel in de binnenstad als op de invalswegen/stations. Bij herhaling van deze elementen ontstaat een soort van herkenning (geen subsidie, binnen reguliere begroting).

Aanvrager: Stad Mechelen
Subsidiebedrag: 371 400 euro

Naar overzicht


Antwerp Fashion – products
Rubens vormt, samen met mode, de identiteit van (toeristisch) Antwerpen. Rubens als vertegenwoordiger van het uitgebreide, historische aanbod, mode als verzamelnaam voor het hedendaagse, eigentijdse. Bij beide toeristische pijlers staat innovatie en eigenheid centraal. Mode is historisch verankerd met de stad.

In 2013 bestaat de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 350 jaar, de modeafdeling 50 jaar. N.a.v. deze verjaardagen zet Antwerpen Open vzw samen met de Artesis Hogeschool een aantal events op. Eén van deze events is de expo Antwerpse Mode door het MoMu. Met dit projectdossier wil Antwerpen Toerisme & Congres (ATC) een brug slaan naar dit event. Ze zien deze expo als hefboom om de USP “mode” opnieuw in de kijker te plaatsen, enerzijds door internationale media-aandacht  te trekken en anderzijds door structurele productontwikkeling. Op toeristisch vlak is er voortdurend nood aan een ontsluiting van het aanbod en aan innovatieve productontwikkeling rond mode, vooral voor individuele bezoekers. Antwerpen heeft een bijzondere mix aan de aanbodzijde, zo zijn er niet alleen de flagship stores van bekende designers, maar ook heel wat bijzondere adressen van gespecialiseerde en veel nichegerichte mode. Wat het aanbod een extra toets geeft vanuit het standpunt van de bezoeker, is de aanwezigheid van heel wat designers/ateliers in de stad. Dit alles maakt dat de stad een uniek verhaal te vertellen heeft en op wereldniveau een belangrijke plaats inneemt als shoppingstad. De stad wil op verschillende niveaus dit productaanbod ontsluiten door de ontwikkeling van een (mobiele) website, een applicatie en een Fashion Map.

Aanvrager: Stad Antwerpen
Subsidiebedrag: 129 120 euro

Naar overzicht


Haven van Antwerpen: een toegankelijke, gedragen en duurzame haven
Door de noordwaartse groei en de aangescherpte veiligheidsmaatregelen is de Antwerpse haven tegenwoordig minder toegankelijk. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) heeft in zijn ondernemingsplan 2008-2013 duidelijk gestipuleerd een gedragen haven te willen zijn en heeft daartoe enkele initiatieven genomen. Naast het opstellen van een toegankelijkheidsplan en het uitgeven van een fietskaart met fietsroutes in de haven is het meest zichtbare wellicht het MAS Havenpaviljoen dat op 5 februari 2011 opende en op minder dan één jaar bijna 80.000 bezoekers mocht verwelkomen. In dat eerste jaar werd hoofdzakelijk lokaal en regionaal gecommuniceerd. Voor 2012-2013 wordt dit uiteraard voortgezet maar wenst het GHA ook de internationale bezoekers aan te spreken aan de hand van meertalige communicatie. Gezien het GHA naast een gedragen haven ook een duurzame haven wenst te zijn, wil het graag investeren in een meertalige havenapplicatie voor android en iphone die de bezoekers, die via het water (havenrondvaart) of via de weg (fiets, te voet, auto, bus) de haven bezoeken, wegwijs maakt en hen meer achtergrond geeft. Specifiek voor de betere ontsluiting naar internationale bezoekers van het MAS Havenpaviljoen wenst GHA te investeren in het aanmaken van een meertalige havenkaart met facts & figures en in een meertalige infobrochure over het reilen en zeilen van de Antwerpse haven, de nummer twee in Europa.

Aanvrager: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Subsidiebedrag: 45 900 euro

Naar overzicht


Opwaardering, lancering en opvolging van het Middelheimmuseum in Antwerpen met een focus op de toegankelijkheid, zowel offline als online, voor een lokaal, nationaal en internationaal publiek
Het project kadert binnen het ruimere project 'Middelheim 2012', dat eveneens een uitbreiding van het beeldenpark, een modernisering van de infrastructuur (ondermeer een nieuw onthaal, museumshop en café, heraanlegging parkwegen), diverse kunstaankopen en de bouw van een nieuw tentoonstellingspaviljoen vooropstelt. Het project wil het Middelheimmuseum opwaarderen door een betere bewegwijzering naar het museum, een nieuwe (meertalige) signalisatie in en rond het museum en een uitbreiding van de meertalige publiekswerking. Het project wil het nieuwe Middelheim lanceren met een openingscampagne en een feestelijk openingsweekend. Het project voorziet tenslotte ook in een opvolgingstraject door middel van een publieksonderzoek dat het aandeel van de internationale bezoekers, hun profiel en tevredenheid in kaart moet brengen.

Aanvrager: vzw Musea en Erfgoed Antwerpen
Subsidiebedrag: 156 000 euro

Naar overzicht


350 jaar Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, 50 jaar Modeafdeling
In 2013 viert de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (KASKA) haar 350 jarig bestaan en het 50 jarig bestaan van haar afstudeerrichting mode. Via twee grote overzichtstentoonstellingen, één in het MAS | Museum aan de Stroom en één in het ModeMuseum, wordt de unieke relatie tussen traditie, heden en toekomst in beeld gebracht. Een kleinere tentoonstelling in het M HKA, als onderdeel van de expo in het MAS, zal focussen op toonaangevende hedendaagse kunstenaars/docenten die een band hebben met de KASKA. 'Past Forward - 350 jaar Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen' wordt de overkoepelende titel van het evenement in het najaar van 2013. 'Past Forward' streeft er naar Antwerpen op de kaart te zetten en haar positie te onderbouwen als belangrijke kunst- en modestad met een rijke geschiedenis en een veelbelovende toekomst. Met David Teniers als oprichter en eerste directeur van de vierde oudste academie ter wereld en Walter Van Beirendonck als huidig hoofd van de wereldvermaarde Antwerpse Modeafdeling, wordt de juiste toon en spanning gezet. Via groots opgezette extra-muros projecten in het Antwerpse straatbeeld (waar vnl. ingespeeld wordt op mode, genaamd 'FashionTotems') wil de vzw de toevallige passanten, locals en toeristen aanspreken, hen verrassen en ze naar één en liefst naar beide tentoonstellingen lokken. Deze laagdrempelige "openluchttentoonstellingen" zijn toeristische productontwikkelingen, ze zijn het uithangbord van het grote evenement en ze zullen gedurende de vier maanden gratis toegankelijk zijn voor iedereen. Voor de 'Fashion Totems' worden tien enorme "billboards" geïnstalleerd in het Antwerpse straatbeeld met telkens één iconisch silhouet uit het oeuvre van een gerenommeerde Antwerpse ontwerper met internationale uitstraling. Deze beelden worden op belangrijke toeristische locaties in Antwerpen opgehangen. Een volledig nieuwe erfgoedwandeling die de band tussen de academie en haar stad blootlegt, wordt eveneens ter ere van 'Past Forward' ontwikkeld. Aan het 'Past Forward' project wordt een portaalwebsite gekoppeld met achtergrondinformatie over de tentoonstellingen, de extra-muros projecten, de erfgoedwandeling en events die in het kader van de 350-jarige viering worden georganiseerd.

Aanvrager: Antwerpen Open vzw
Subsidiebedrag: 169 620 euro

Naar overzicht


Brussels TV
Het gaat om de oprichting van een televisiekanaal voor de toeristische promotie van Brussel dat bekeken kan worden op alle televisies in de hotelkamers (via hotels aangesloten bij Brussels hotels Association, 85 % van de Brusselse hotels) en jeugdherbergen van Brussel. Brussels TV is (standaard) het eerste kanaal wanneer de klant het televisietoestel in zijn kamer inschakelt.

Het scherm is een mozaïekscherm. Het hoofdscherm stelt korte promotiefilms over Brussel voor (reclame format) in lusuitzending met het oog op de dynamiek en om verschillende onderwerpen uit het toeristische aanbod voor te stellen (evenementen, art nouveau, BD, erfgoed, Magritte,…) De promotiefilms over Brussel worden onderbroken door reclame voor de producten van VisitBrussels of voor de producten van derden. Naast het hoofdscherm wordt ook algemene informatie gegeven (het weer en de culturele agenda). In de jeugdherbergen gaat het om een TV scherm in de lobby of de cafetaria met het aanbod aan culturele en uitgaansmogelijkheden voor jongeren in Brussel.

Aanvrager: VisitBrussels
Subsidiebedrag: 60 600 euro

Naar overzicht


Plan jouw trip
VisitBrussels zal automaten ontwikkelen voor het verdelen van kaartjes van Brussel (zowel de algemene als de thematische kaarten) zodat de toeristen dag en nacht hun weg kunnen terugvinden in Brussel, ook al zijn de infokantoren gesloten. Zo wil men het onthaal en de beleving van de bezoekers in Brussel bevorderen. De automaten komen op 20 toeristische relevante locaties in Brussel. Brussel-Zuid, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Kunstberg, Park van Brussel (Bip), Zavel, Poelaertplein, Marollen (Vossenplein), Sint-Jansplein, Beurs, Sint-Katelijneplein / A. Dansaertstraat, Oude Graanmarkt, Sint-Michiels Kathedraal, Brussel-Luxemburg, Jourdanplein (Chez Antoine), Jubelpark, Flageyplein, Terkamerenbos, Atomium, Brussels Expo. Ook de ontwikkeling van 2 thematische wandelplannetjes (In de sporen van Victor Hugo en In de sporen van Keizer Karel), die o.a. via de automaten zullen verdeeld worden, zijn in deze aanvraag opgenomen. Er is mogelijkheid om per automaat meerdere plannetjes te verdelen, zodat deze kunnen aangepast worden aan het lopende evenement/thema/seizoen.

Aanvrager: VisitBrussels
Subsidiebedrag: 127 800 euro

Naar overzicht


Michiel Coxcie, De Vlaamse Raphael
In het najaar van 2013 plant M-Leuven de allereerste overzichtstentoonstelling over de schilder Michiel Coxcie, een van de belangrijkste kunstenaars in Noord-Europa in de zestiende eeuw. Coxcie verwierf een internationale reputatie die kan wedijveren met die van Rubens in de zeventiende eeuw. Deze tentoonstelling heeft tot doel om het rijke oeuvre en de kunstenaar Coxcie bekend te maken bij het brede publiek. Via samenwerkingsverbanden met Mechelen en Brussel wordt het draagvlak voor dit project vergroot en wil men het zestiende-eeuwse Vlaanderen aanschouwelijk maken. Er zijn concrete gesprekken met de Kathedraal van Brussel om daar een zijproject te realiseren in verband met de glasramen in de kathedraal die door Coxcie ontworpen zijn. Ook met het KMSKB is er een samenwerking die erin bestaat dat het KMSKB de panelen van de kopie van het Lam Gods uitleent en zij zullen ook een kleinere tentoonstelling organiseren met de retabels van Coxcie die door hun zwaarte niet verhuisd kunnen worden naar Leuven. Daarnaast is ook Mechelen een partner van dit project. De stedelijke musea, de kerken, Koninklijke Manufactuur De Wit en vzw Contour zijn reeds bereid gevonden om flankerende projecten op te starten. Zo zal de Koninklijke Manufactuur de Wit de productie van wandtapijten op een aantrekkelijke manier voorstellen. Op die manier speelt Manufactuur de Wit ook in op het ‘baanbrekend vakmanschap’ van Vlaanderen: het maken van een wandtapijt vereist immers hoogopgeleide ambachtslieden. Ten slotte zijn de gesprekken om deze tentoonstelling ook in Madrid te tonen (een samenwerking met de stichting Carlos de Amberes) reeds in een vergevorderd stadium.

Aanvrager: Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven
Subsidiebedrag: 94 092 euro

Naar overzicht


Landing in Brussel(s)
Landing in Brussel(s)" wil Brussel dag en nacht bereikbaar maken vanuit de bagagehal van Brussels Airport. Mensen kunnen zich oriënteren en bewegen in Brussel aan de hand van Google Street View en bewegingssensoren. Google Street View is een op technologie gebaseerde applicatie. Met deze ‘app’ biedt de toeristische dienst van Brussel de toeristen een online voorvertoning van de belangrijkste bezienswaardigheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook de hele omgeving rond de bezienswaardigheden.

In het geval van de luchthaven, zal het menu verspreid zijn over vier schermen waar de toeristen verschillende modules zullen kunnen open doen: hot spots in Brussel met Google View Street, de culturele Agenda en een video player met  filmpjes over Brussel. Het doel is om een virtueel internationaal onthaal te creëren. VisitBrussels hoopt dankzij dit uniek onthaalpunt de aankomende toeristen een warmer en beter onthaal te bieden. Er zal eveneens verwezen worden naar het tweede onthaalpunt in de aankomsthal, wat ook een belangrijke rol zal spelen in het ontvangen en begeleiden van de toeristen. Het is ook gericht naar bezoekers die niet voor Brussel komen, maar misschien andere steden binnen of buiten België bezoeken, of voor Belgen die van vakantie terugkomen. Dit project zal dus ook dienen als promotiepunt om nieuwe doelgroepen en extra toeristen te lokken naar Brussel.

Het voordeel van dit project is ook dat er dag en nacht een onthaal zal zijn, wat momenteel niet het geval is in de bagagehal.

Aanvrager: VisitBrussels
Subsidiebedrag: 82 815 euro

Naar overzicht


The Making of Historium Brugge
The Making Of Historium Brugge is een documentaire van 6 minuten, een audiovisuele collage van wat er zich achter de schermen afspeelde tijdens het hele productieproces van de Historium-attractie. De Making Of toont hoe de verschillende elementen van de Historium-attractie door middel van de nieuwste technieken tot één geheel werden samengesmolten. Zo krijgt de bezoeker de opnames van het filmgedeelte in de verschillende studio’s te zien, de opbouw van de decors, de CGI-integratie (computer generated imagery), de compositie van de muziek, de muziekopnames en de uiteindelijke installatie van de attractie. Het feit dat voor het grootste gedeelte van de productie een beroep werd gedaan op Vlaamse bedrijven en expertise zal voor Vlaanderen imagoversterkend werken. The Making Of Historium Brugge zal online gepromoot worden via een 4-talige brochure, de website en social media. In de onthaalzone van het Historium zal de bezoeker de documentaire op regelmatige tijdstippen kunnen bekijken.

Aanvrager: MOH NV
Subsidiebedrag: 57 489 eurofoto kunststeden

Top