Kust

Foto strand

Kustonderzoek

In 2016 organiseerde Westtoer, in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, een uitgebreide bevraging bij zowel binnen- als buitenlandse toeristen die logeerden in commerciële logies aan de Kust. Het marktonderzoek peilt naar het profiel van de vakantiegangers, het vakantiegedrag, het vakantiemotief, het reserveringsproces, de tevredenheid en de bestedingen/economische return. Meer dan 4 000 vakantiegangers die logeerden in hotels, huurvakantiewoningen, vakantiecentra, vakantieparken, jeugdlogies en op campings namen deel aan het onderzoek. 

Lees alles over het onderzoek.

Investeren in een dynamisch kusttoerisme

Samen met de sector willen Westtoer en Toerisme Vlaanderen de Vlaamse Kust verder ontwikkelen tot een topbestemming. Ondanks de vele investeringen de afgelopen jaren is het werk nog niet af. Een toeristische bestemming is altijd in beweging. Vandaar dit derde beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de Kust. Het plan verwoordt de ambities die we hebben voor de periode 2015 – 2020, en werd opgemaakt samen met regionale en lokale actoren uit de kustgemeenten.

Download hier het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de kust 2015-2020 (PDF)

Onderzoek recreatieve verblijfstoerist

In 2011 organiseerden Westtoer en Toerisme Vlaanderen een grootschalige enquête bij verblijfstoeristen in commerciële logiesvormen aan de Kust. Dit onderzoek heeft als doel het verblijfstoerisme in commerciële logiesvormen aan de Vlaamse Kust in kaart te brengen voor de belangrijkste herkomstmarkten (België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Groothertogdom Luxemburg). Daarbij werd gepeild naar:

  • het profiel van de verblijfstoeristen;
  • de karakteristieken van verschillende segmenten naar vakantiegedrag;
  • het overwegen van andere bestemmingen naast de Vlaamse Kust;
  • de evaluatie door de verblijfstoeristen van hun verblijf aan de Kust;
  • het informatie- en boekingsgedrag;
  • de activiteiten;
  • de bestedingen.

Klik hier voor het onderzoek

Dit onderzoek werd ook gevoerd in 2005: Klik hier voor het onderzoek

Kustactieplan

In het kader van het Kustactieplan worden ook geregeld toeristische onderzoeken uitgevoerd.

Onderzoek bij de kampeerautotoeristen aan de Vlaamse kust

Toerisme Vlaanderen liet in 2008 en 2009 twee onderzoeken uitvoeren over kampeerautotoerisme aan de Kust.

Het onderzoek van 2008 naar de problematiek van het kampeerautotoerisme resulteerde in een rapport met een analyse van de problemen en hun oorzaken en bevat een concreet actieplan om het wildkamperen aan de Kust te verhelpen. In 2009 volgde een onderzoek met de bedoeling inzicht te verwerven in het profiel en het gedrag van de kampeerautotoerist aan de Kust. De studie geeft ook informatie over de houding van kampeerautogebruikers ten aanzien van gereglementeerde kampeerautoterreinen, hun tevredenheid over de mogelijkheden voor kampeerautogebruikers aan de Kust en over hun bestedingen.