Adviseren ruimtelijke plannen

Het decreet op de ruimtelijke ordening bepaalt aan welke instellingen en administraties ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) moeten voorgelegd worden. Toerisme Vlaanderen kan advies geven over een RUP of BPA indien de gronden, gelegen binnen de grenzen van het plan, als recreatiegebied bestemd zijn (of worden).

De dienst Kennisbeheer adviseert alle, voor onze sector relevante, plannen en verdedigt de sectorale standpunten. Zowel gewestelijke, provinciale en gemeentelijke RUP’s als BPA’s worden behandeld. Het gaat hier bijvoorbeeld over de afbakening van de grootstedelijke gebieden Gent en Brugge of gebieden voor toeristisch-recreatieve infrastructuur zoals het golfterrein Hof ter Hille in Koksijde en de provinciale RUP’s Strand en Dijk.