Om te vermijden dat je enkel vanuit het standpunt van de organisatie naar je dienstverlening, je rondleidingen of je gidsen gaat kijken en hierbij onvoldoende rekening houdt met de realiteit, emoties en ervaring van je klant, kan je gebruikmaken van een bezoekerscyclus. Het in kaart brengen van de bezoekerscyclus is een klantgerichte techniek voor het optimaliseren van je diensten en het ontwikkelen en innoveren van je aanbod.

We lichten deze methodiek toe in het document rond het in kaart brengen van de bezoekerscyclus.

Bekijk zeker ook de toelichting van Kerrie Bodine over Customer Journey Mapping.

We ontwikkelden ook een voorbeeld bezoekerscyclus voor rondleidingen die je in de vorm van een poster kan bestellen via de website met publicaties van de Vlaamse Overheid. De kostprijs bedraagt 13,50 EUR (exclusief verzendkosten).