BRUGGE: politieverordening op georganiseerde toeristische wandelingen

Op 1 januari 2018 worden nieuwe regels van kracht, om in Brugge toeristische wandelingen te organiseren of te begeleiden, waaronder de verplichte (kosteloze) registratie.

Om toeristische wandelingen in Brugge te mogen organiseren, moet je vanaf 2018 als organisator over een vergunning beschikken. De persoon die de deelnemers aan een toeristische wandeling rondleidt, rondgidst of begeleidt moet ook een toelating hebben. Je kan pas een toelating verkrijgen als diegene in wiens opdracht je handelt, de organisator dus, zich heeft geregistreerd.

Aanvragen van een vergunning als organisator of een toelating als begeleider kan via de website van Visit Bruges en is volledig kosteloos.

Op deze website vind je ook een lijst met veel gestelde vragen (en antwoorden) rond de nieuwe regelgeving.

Als er toch nog iets onduidelijk is, kan je hierover ook contact opnemen met Visit Bruges via walkingtours@brugge.be.

Politieverordening op georganiseerde toeristische wandelingen