Mogen toeristische onthaalcentra ook tijdens de 'verscherpte lockdown' (van toepassing sinds begin november 2020) nog open blijven? Uit het ministerieel besluit valt niet af te leiden dat dit verboden zou zijn. Aangezien het in de meeste gevallen gaat om lokale openbare dienstverlening, kunnen de lokale besturen zelf oordelen over de opportuniteit. Naast de ernst van de gezondheidssituatie, kunnen daarbij ook de maatregelen van toepassing op (niet-essentiële) winkels, op toeristisch-recreatief aanbod en events in rekening worden genomen. Maar het spreekt voor zich: als het toeristisch onthaal open blijft, is het meer dan ooit nodig om het toepasselijke protocol rigoureus toe te passen.

Gezien de ernst van de pandemie lijkt het raadzaam om de komende tijd extra in te zetten op afstandsonthaal. Maak voor het informeren, inspireren en verkopen zoveel mogelijk gebruik van online kanalen zoals website, sociale media, webshop, apps en (video)chat.

Toerisme Vlaanderen stelde in het kader van zijn recovery-beleid (cf. werkgroep Visitor Management in het kader van Vlaanderen Vakantieland 2.0) een intussen gevalideerd veiligheidsprotocol op met de belangrijkste maatregelen voor een veilige heropstart van het toeristisch onthaal. Het moet samen gelezen worden met de generieke corona-toolbox 'Veilig aan het werk' (ERMG) en de eventuele uitwerking hiervan in specifieke protocollen goedgekeurd door de sectoriële Paritaire Comités. Je kan het veiligheidsprotocol voor de toeristische onthaalcentra hier downloaden.

Duidelijke communicatie met de bezoeker vormt hierin zeker een kritische succesfactor. Daarom ontwikkelde Toerisme Vlaanderen in samenwerking met leden van de taskforce Kwaliteit in Onthaal een vijfdelige set van posters en stickers die je daarbij helpen. Het gaat om ontwerpen die je in eigen beheer of door een externe drukker kan printen, namelijk:

  1. een vitrine-/deur-/etalageposter die aangeeft dat het toeristisch onthaalcentrum de richtlijnen van het veiligheidsprotocol respecteert
  2. een vitrine-/deur-/etalageposter om de bezoekers duidelijk te maken hoeveel personen toegelaten zijn (zelf aan te vullen) en wat er van jouw bezoekers wordt verwacht (afbeelding).
  3. een vloersticker om respect te vragen voor de 1,5 meter afstandsregel
  4. een vloersticker om aan te geven waar men veilig in wachtrij kan staan (1,5 meter afstand tussen deze stickers)
  5. een ontwerp voor vloersticker op rol of afspanlint om aan te geven dat men niet dichterbij mag komen, en zo de afstandsgrens respecteert.

Download hier het zip-bestand met de pdf- en jpg-bestanden.

Voor alle duidelijkheid: coronaproof betekent in deze context 'we stellen ons in de exploitatie verantwoordelijk op en volgen zo goed als mogelijk de richtlijnen om de verspreiding van COVID19 tegen te gaan'. Het betekent niet 'bij ons loop je geen enkel risico op besmetting met het coronavirus'.

Met het oog op de uitrol van coronaproof onthaal vind je ook heel wat praktische tips op de site van Westtoer apb en van Toerisme Oost-Vlaanderen.

Tot slot: goede communicatie vormt het sluitstuk van coronaproof onthaal. In een inspirationele blog van Destination Think (R) SAFETY AND EMPATHY: 10+ DMO COMMUNICATIONS TIPS FOR 2020 vind je daarvoor een resem tips en goede voorbeelden.