Decentraal en digitaal onthaal in Schotland

Visit Schotland besliste eind 2017 om op korte termijn 60 % zijn toeristische onthaalcentra (of i-centres) te sluiten. Een groot deel van hen zagen hun bezoekersaantallen de voorbije jaren stelselmatig afbrokkelen.

Om zijn dienstverlening op peil te houden en beter af te stemmen op de noden van vandaag gaat het afbouwscenario gepaard met 3 andere maatregelen:

- de overblijvende centra moeten hun informatieaanbod verruimen, met meer aandacht voor het toeristisch aanbod in de regio;

- er wordt een netwerk van 'tourist information partners' uitgebouwd (logies, attracties, ...);

- er gaat meer geld naar digitaal onthaal.

Een toelichting hierbij vind je in de artikels van The Scotsman en de BBC.

Met het partnerprogramma wordt een decentraal netwerk beoogd. Alle bedrijven en organisaties die van VisitScotland een kwaliteitslabel kregen, kunnen er zonder bijkomende kosten aan deelnemen. Ze moeten wel beantwoorden aan enkele specifieke criteria (o.a. lokaal infoaanbod en free wifi). Als je zelf een decentraal netwerk wil uitbouwen of een bestaand netwerk wil opwaarderen, dan kan het Schotse voorbeeld zeker inspireren.

Noteer wel een belangrijk verschil met Vlaanderen: in Schotland wordt dit decentraal onthaal gekoppeld aan de Schotse branding, terwijl in Vlaanderen de brand van stad of regio centraal staat.