Als organisatie is het van belang dat de gidsen waarmee je samenwerkt en die het beeld van je organisatie mee uitdragen naar de klant, weten aan welke afspraken zich te houden. Het gaat hierbij niet enkel om concrete, praktische afspraken, maar ook om deontologische afspraken.

We bieden je een voorbeeld van deontologische code waarop je je kan baseren voor het ontwikkelen van je eigen afsprakenkader voor je gidsen.