Een kader voor een kwaliteitsvol gidsenbeleid

De kwaliteit van je rondleidingen wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van je gidsen. Actief werken aan de kwaliteiten van je gidsen kan door een kwaliteitsvolle gidsenwerking uit te bouwen. Dat houdt in dat je nadenkt over een aantal topics rond de ondersteuning van gidsen en hier acties in onderneemt.

Wat versta je onder 'kwaliteitsvol gidsen'? Over welke kennis en vaardigheden moeten je gidsen beschikken? Op welke manier ga je dit als organisatie toetsen en hoe vaak? Op welke manier wil je samenwerken met je gidsen? Hoe kan en wil je de ontwikkeling van je gidsen ondersteunen?

De kadertekst rond het werken aan een kwaliteitsvol gidsenbeleid reikt je hieromtrent handvaten aan.