Erkenning als sociaal-toeristische vereniging

Hoe vraag je een erkenning als sociaal-toeristische vereniging aan bij Toerisme Vlaanderen? Een overzicht van de voorwaarden.
Subsidies voor sociaal-toeristische verenigingen

Jouw contactpersoon

Organiseer je met je vereniging sociaal toerisme dat zich richt op kinderen en gezinnen die in kansarmoede leven? Dan kun je een erkenning aanvragen als sociaal-toeristische vereniging. Met dat label kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning van je werking.

Wie kan erkend worden als sociaal-toeristische vereniging?

Elke private rechtspersoon (bv. een vereniging of stichting) die voor een rechtstreekse financiële ondersteuning zorgt om de vakantie van mensen die in armoede leven, mogelijk te maken, kunnen een aanvraag tot erkenning als sociaal-toeristische vereniging indienen bij Toerisme Vlaanderen. Om erkend te kunnen worden, moet je vereniging voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden.

Je erkenning blijft geldig zolang je voldoet aan de bepalingen van het wettelijke decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Erkenningsvoorwaarden voor een sociaal-toeristische vereniging

 • Het hoofddoel van de vereniging is het organiseren van vakanties voor personen die in armoede leven. Dat doel staat vermeld in de statuten van de vereniging in kwestie.
 • Ze organiseert zelf de vakantie voor personen die in armoede leven. Dat omvat het organiseren van vervoer, verblijf en animatie.
 • Ze staat in voor het verzamelen van extra privémiddelen om de vakantie van de personen die in armoede leven, mogelijk te maken.
 • Ze organiseert jaarlijks ofwel minimaal 2 vakanties van elk minimaal 4 overnachtingen in binnen- en/of buitenland met minimaal 70 verschillende deelnemers in totaal; ofwel jaarlijks minimaal 1 vakantie van minimaal 6 overnachtingen in binnen- en/of buitenland met minimaal 100 verschillende deelnemers. Het minimumaantal vereiste deelnemers moet afkomstig zijn uit het Nederlandse taalgebied of tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Ze bereikt jaarlijks minimaal een vierde nieuwe deelnemers.
 • Ze exploiteert zelf geen verblijven.
 • Ze zorgt voor een degelijk financieel beheer.
 • Ze wordt gekenmerkt door een belangrijke vrijwilligerswerking. De vrijwilligers die de vakanties ter plaatse begeleiden moeten minstens 16 jaar oud worden in 2017. Per 8 deelnemers is 1 begeleider noodzakelijk. Logistieke medewerkers (kookploeg) en hoofdmonitoren worden niet meegeteld.
 • Ze heeft haar maatschappelijke zetel en haar secretariaat in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Hoe vraag je je erkenning als sociaal-toeristische vereniging aan?

Voldoet je organisatie aan de specifieke erkenningsvoorwaarden hierboven? Vul het aanvraagformulier in:

Aanvraag tot erkenning als organisatie die vakanties organiseert voor personen met een laag inkomen

Voeg bij je aanvraagformulier

 • een exemplaar van je statuten en de laatste 2 balansen (indien beschikbaar).
 • een omschrijving van de structuur en activiteiten van je organisatie.

Vervolgens behandelen we je aanvraag. De administrateur-generaal beslist over de erkenning van je aanvraag. Je krijgt hier binnen de 3 maanden bericht over.