VISITFLANDERS Day

Internationaal seminarie rond de toekomst van het toerisme

Tolken gebarentaal zullen aanwezig zijn en in 'International Sign Language' vertalen.

Belangrijk: Engels is de voertaal
header VISITFLANDERS Day

Toerisme staat vandaag de dag onder druk. Onze maatschappij wordt geconfronteerd met talloze uitdagingen en de toeristische sector moet meer dan ooit toekomstbestendig zijn. Tijdens de VISITFLANDERS Day brengen we samen oplossingen in kaart en bespreken we hoe de verschillende actoren elkaar in de toekomst (nog beter) kunnen ondersteunen en versterken. 

Dit congres wordt georganiseerd door Toerisme Vlaanderen, de Modul Universiteit in Wenen, de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de stad Leuven, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en the International Academy for the Study of Tourism. 

Datum?

woensdag 1 juni 2022 van 9u30 tot 18u00

Locatie?

Faculty Club Leuven of online via HYBR (keuze door te geven via het formulier onderaan deze pagina)
Adres Faculty Club Leuven:
Groot Begijnhof 14
3000Leuven
België
Bekijk routebeschrijving

Wat mag je verwachten?

De coronapandemie, wereldwijde klimaatveranderingen en de economische en politieke instabiliteit zetten de samenleving, waaronder ook de toeristische sector, in sterke mate onder druk. Tijdens de VISITFLANDERS Day nodigen we je uit om mee na te denken over hoe we in de toekomst moeten inspelen op deze "krachten van verandering" en om deel te nemen aan de verschillende debatten die we organiseren in het kader van dit vraagstuk. 

Dit 1-daagse hybride internationale congres biedt een unieke kans om gerenommeerde toeristische onderzoekers (50 academici van de International Academy for the Study of Tourism) te ontmoeten samen met tal van sleutelfiguren binnen het Europese toerisme, lokale en internationale toerisme-experts, overheidsinstanties, industriële partners en niet te vergeten de inwoners van Vlaanderen. Samen gaan jullie de verbinding aan, voeren jullie gesprekken en discussies en bouwen jullie bovenal aan de toekomst van het toerisme onder de paraplu van de Reizen naar Morgen-visie van Toerisme Vlaanderen. 

Het programma bestaat uit 3 debatten en de presentatie van een reeks best cases uit Vlaanderen en bij uitbreiding heel Europa. Je zal uiteraard ook de kans krijgen om te netwerken met de andere deelnemers en om kennis en ervaringen met elkaar te delen. 

De VISITFLANDERS Day is ingebed in de gerenommeerde conferentie van de International Academy for the Study of Tourism die op hetzelfde moment in Leuven plaatsvindt.  

Deze dag zal duurzaam, toegankelijk en hybride zijn.


 

Programma

Start om 9u30 

Verwelkoming en Inleiding

3 debatten

De 3 debatten worden gemodereerd door Katrina Sichel en de deelnemers vertegenwoordigen de stemmen van de toeristische sector, de academische wereld, de overheid, de inwoners van Vlaanderen en het maatschappelijk middenveld.

Het wordt een interactieve dag. Elk debat zal opgebouwd zijn rond 3 hoofdvragen die de leidraad zullen vormen voor de panelleden en het publiek in zowel de zaal als online. Rond deze vragen zullen alle deelnemers zich samen buigen en oplossingen voor de toekomst formuleren.

Debat 1: Innoveren in tijden van crisis

Nog voor de start van de coronapandemie doorliepen we bij Toerisme Vlaanderen een uitgebreid innovatieproces om onze nieuwe Reizen naar Morgen-visie te ontwikkelen. Zowel onze interne als externe werking wordt intussen georganiseerd rond deze visie en  ook heel wat toeristische partners zijn er intussen al mee bekend. Toch zit het werk er nog lang niet op. We zitten niet stil en blijven innoveren en nadenken over de toekomst - zelfs in tijden van crisis. 

Wat is de volgende stap? Kunnen we innoveren in de manier waarop we onze visie uitrollen? En is het begrip innovatie in eerste instantie wel duidelijk voor alle partners? Kunnen we de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebracht gebruiken als een katalysator voor innovatie en een unieke kans voor verandering? Kunnen we innoveren met het oog op verbetering en toekomstbestendiger en veerkrachtiger worden als een nieuwe crisis toeslaat? Allemaal vragen waar we graag samen met jou over nadenken. Want innovatie gaat verder dan nieuwe uitvindingen. Het gaat om 'vernieuwing' maar ook om het verbeteren van een product of een dienst.   

Tijdens dit eerste debat willen we van onze partners horen hoe zij in tijden van crisis hebben ingezet op innovatie en waarom innovatie in het algemeen, maar uiteraard in het bijzonder binnen de toeristische sector, zo belangrijk is. We gaan het hebben over de valkuilen, maar ook luisteren naar tips en tricks over hoe te innoveren binnen het toeristische ecosysteem - op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

Panelleden:  

 • Kathleen Van Boxelaer, Directeur communicatie, duurzaamheid en externe Relaties bij TUI Western Region 
 • Xavier Font, Hoogleraar aan de Universiteit van Surrey 
 • Eduardo Santander, CEO van the European Travel Commission
 • Milos Momot, Europese Commissie – Adjunct-hoofd van de eenheid - DG GROW, Eenheid F4: Toerisme, textiel en creatieve industrieën  

Best cases van Ljubica Knezevic Cvelbar (Digitale Transformatie), Kristijan Svajnzger (Intrepid) en Pauline Steverlynck (Stay at Home Museum, Rubey Project) 

Debat 2: Future Governance

Toerisme Vlaanderen ontwikkelde een nieuwe visie en de vraag is nu hoe we de toeristische sector, waaronder onze partners, (nog meer) bij die visie kunnen betrekken en hen er echt deel van kunnen laten uitmaken. Als lerende organisatie willen we zicht krijgen op wat de behoeften zijn en welke oplossingen nodig zijn om de bestemming (nog meer) te laten floreren. 

"De opzet van Europese NTO's is erg gefragmenteerd. Dat is typisch Europees en dat moet zo blijven. In de toekomst hebben we geen extra structuur nodig, maar wel extra mogelijkheden om samen te werken, zoals ETC en ECM. Deze netwerken bestaan, dus waarom zouden we ze niet versterken? Elke bestemming werkt binnen een kader dat uniek is. Maar er zijn een paar gemeenschappelijke kenmerken voor alle Europese bestemmingen... toerisme niet beschouwen als een doel op zich, maar als een middel om een doel te bereiken - florerende bestemmingen. Dat is een visie die we allemaal kunnen omarmen. En dan moet je definiëren wat floreren is. Voor sommige plaatsen zal "florerend" anders worden gedefinieerd al naargelang het toerisme 5 of 50 % van de economie uitmaakt. De ultieme uitdaging gaat over hoe ervoor te zorgen dat mensen zich gelukkig voelen op de plek waar ze wonen en waar ze op bezoek gaan". CEO Toerisme Vlaanderen 

Europa wil evolueren naar groen, digitaal en inclusief toerisme. Maar hoe kijken nationale, regionale en lokale overheden naar de toekomst? Als overheid hebben we verschillende rollen; van sturen tot subsidiëren en van faciliteren tot reguleren. Daarnaast zijn 'Destination Marketing Organisations' (DMO's) ook verantwoordelijk om het voortouw te nemen en het overgangsproces van de toeristische sector naar groen, inclusief en digitaal actief te faciliteren. Dit betekent dat zij meer ontwikkelings-, beheers- en bestuursfuncties moeten overnemen, die op de verschillende bestuursniveaus onder de bevoegdheid van de toeristische autoriteiten vallen. Gaan we van het beheren van toerisme naar het beheren van een bestemming? En wat betekent het concept van bestemmingssamenwerking?  

In dit tweede debat willen we te weten komen wat belanghebbenden van regeringen verwachten. Wat heeft de toeristische sector nodig en hoe neem je de bewoner mee in je beleid? Welke voorbeelden bestaan er van lokaal, regionaal, nationaal en internationaal bestuur van de toekomst? Werken de verschillende besturen ook samen? Wat zijn de 'echte' uitdagingen voor het besturen van de toeristische sector in de komende 10 jaar?  Hoe kunnen NTO's de toekomst optimaliseren en voorbereiden?  

Panelleden:  

 • Jos Vranken, CEO Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) 
 • Sven Wiltink, Global Director Responsible Business,  Radisson Hotel Group
 • Constanza Parra, Hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL)
 • Terry Brown, The Travel Foundation

Best cases van Joni Asselbergs (Best European Destinations 2022 - Leuven) en Kristof Lataire en Veerle Viaene (Toerisme Vlaanderen)

Debat 3: Mobiliteit - het gaat over meer dan CO2-uitstoot

We willen bij Toerisme Vlaanderen een open en constructief debat. We willen als organisatie geïnspireerd worden door de partners, de best cases en door de deelnemers om een kader rond dit thema te creëren.

Naar verluidt is toerisme verantwoordelijk voor 8% van de totale CO2-uitstoot wereldwijd en de Verenigde Naties voorspellen een toename van 25% van de toeristische uitstoot tegen 2030. Maar mobiliteit gaat over meer dan enkel en alleen de uitstoot van koolstof.

Mobiliteit, de duurzaamheid van vervoer en de manier waarop mensen van en naar hun bestemming reizen, zijn actuele thema's. Concepten zoals 'flight shaming', opleiding, slim reizen, gedeeltelijke mobiliteit, 'Sustainable Aviation Fuels' (SAF's), koolstofemissiecompensatie, enzovoort, verschijnen dagelijks in de media. De coronapandemie heeft een ernstige impact gehad op de transport- en toerismesectoren binnen de EU, zowel direct, met betrekking tot de inkomsten van de industrie als indirect, door de veranderende transport- en toerismepatronen. De EU voert ook studies uit om na te gaan wat er na de pandemie moet gebeuren (zie studie van het EU-parlement - Relaunching transport and tourism in the EU after Covid-19).   

In dit debat willen we de echte uitdagingen aanpakken en concreet benoemen welke elementen we nodig hebben om te “Reizen naar Morgen". Het gaat niet alleen om CO2-neutraal zijn, maar ook om prijsstelling, comfort en toegankelijk reizen. Waar moeten we nog meer rekening mee houden? Hoe kunnen we lokaal, regionaal en internationaal oplossingen formuleren en waar en hoe beginnen we? 

Panelleden: 

 • Piet Demunter, Chief Business Development Officer - Brussels Airport Company
 • Sven Pöllauer, Hoofd PR & Marktcommunicatie bij ÖBB Personenverkehr AG 
 • Paul Peeters: Hoogleraar Toerisme aan de Hogeschool Breda  
 • Bram Van Braekeveldt, Schepen van Netheid, Toerisme, Werk en Feesten, Stad Gent 
 • Flora Joossens, Hub coach binnen het thema 'Iedereen verdient een vakantie' bij Toerisme Vlaanderen

Best cases van Maarten Bastian (GreenCityTrip) en Flora Joossens (Toerisme Vlaanderen, Iedereen verdient vakantie)

Toegankelijkheid

De dag verloopt in het Engels. 

Tolken gebarentaal zullen aanwezig zijn en in 'International Sign Language' tolken. 

Heb je nood aan extra voorzieningen of andere vragen omwille van een beperking (denk maar aan een parkeerplaats dichtbij de locatie omwille van een mobiliteitsbeperking, hulp bij verplaatsing (dat kan ook vanaf een dichtbij gelegen halte), bepaalde assistentie, individuele geluidsondersteuning (koptelefoon om de sprekers te volgen), bepaalde dieetnoden i.v.m. voedselallergie,...). Laat het ons weten per mail via gemmeke.dejongh@visitflanders.com of telefonisch via 00 32 484 061 356.

 

Schrijf je in

Het aantal plaatsen voor fysieke deelname in de Faculty Club zijn beperkt. Wees er dus snel bij!

Deelnameformule
Ik neem deel aan de lunch

Contact

Heb je specifieke opmerkingen of verzoeken? Zijn er vragen die we vooraf voor jou kunnen voorleggen aan de panelleden? Laat het ons dan zeker weten.

 

Jouw contactpersoon