European Cities Marketing, de koepel van Europese stedelijke toerismediensten, peilde in 2018 bij zijn leden naar de situatie en ontwikkelingen m.b.t. dienstverlening. Hieraan werkten 54 (meestal middelgrote of grote) kunststeden mee, goed voor een totaal van 240 TIC's.

Enkele vaststellingen:

  • instrumenten waarop meer dan vroeger wordt ingezet : greeters, touchscreens in de stad, online chat
  • instrumenten waar minder wordt op ingezet: app's, sociale media (o.a. Facebook), sites van derden (bijv. Tripadvisor), infopunten bij musea en attracties
  • instrumenten die gelijk blijven: mobiele TIC's (pop up, bakfietsen, ...) en persoonlijke service
  • streven naar meer samenwerking met/betrokkenheid van de sector
  • bevorderen van lokale gastvrijheid

De trends zijn niet per se normstellend: alle evoluties moeten bekeken worden tegen de achtergrond van specifieke lokale omstandigheden.

Je kan het onderzoek hier raadplegen.