Helden van de hotellerie in Corona tijden

Corona behoort zonder twijfel tot de meest uitgemolken materies ‘ever’! In dit

geval wil het grote verschil gemaakt worden door de onveranderlijk positieve invalshoek,

of toch zoveel als mogelijk. We sluiten ons volmondig aan bij het heldendom

dat in deze harde tijden aan artsen en verzorgend personeel toegekend

werd en aan de fors gestegen maatschappelijke status van de voorzieners van

ons dagelijks voedsel, de ordehandhavers, enz. Ondanks de horeca het met de

lockdown onnoemelijk zwaar te verduren kreeg, wisten mensen zich ook daar

duchtig te onderscheiden. De hotels werden, in tegenstelling tot alle andere geledingen,

niet collectief getroffen door een verplichte sluiting, maar moet je openblijven

zonder of met amper gasten? We zijn op zoek gegaan naar creatieve

hoteliers die daarbij nog eens een mooie steun betekenden voor de zorg. Het

waren er meer dan eerst gedacht, zodat wij zelfs geen aanspraak maken op volledigheid.

Parallelgewijs noemen we ze graag: helden van de hotellerie.

Artikel uit Hotel Business juni 2020

Helden van de hotellerie in Corona tijden

COVID-19 Helden van de hotellerie.pdf