Het i-Marke: het Duitse TIC-kwaliteitssysteem

In Duitsland zijn er 700 toeristische onthaalcentra gecertificeerd door het Deutscher Tourismusverband. Het kwaliteitskeur heet daar i-Marke. De checklist die ze hiervoor hanteren, wordt niet gepubliceerd, maar op hun website - niet meteen de meest flashy overigens - krijg je wel een heel goed idee waar ze aandacht voor hebben.

De Duitse Gründlichkeit kennende ligt de lat hoog. Maar op het eerste gezicht zouden de Vlaamse onthaalcentra het er in Duitsland goed vanaf brengen. Ben je benieuwd bent of je eigen onthaalcentrum in aanmerking zou komen voor het Duitse i-merk? Check dan aan de hand van hun 15 minimumcriteria en de aandachtspunten die ze onder de loupe nemen bij een plaatsbezoek.