Aan de slag met de bezoekerscyclus A&M

De bezoekerscyclus helpt je om je in te leven in de reis van de klant, en in de opeenvolgende ervaringen die een klant tijdenseen bezoek beleeft. Deze inleving maakt het je mogelijk om sterktes en zwaktes in je werking te achterhalen – zowel voor als achter de schermen - en om gericht aandachtspunten voor kwaliteit te omschrijven.

In de kadertekst 'Aan de slag met de bezoekerscyclus' geven we je voorbeelden van hoe je zo'n bezoekerscyclus concreet gebruikt in je werking.

Je kunt de bezoekerscyclus ook inzetten als 'belevingskaart': eenalternatieve manier om feedback van de klant over jouw aanbod te verzamelen. Elders in de toolkit vind je een voorbeeld van zo'n belevingskaart.

MEER OVER DE BEZOEKERSCYCLUS