De visitor journey cycle voor toeristische onthaalcentra

User centered design, d.w.z. het ontwerpen van dienstverleningsprocessen en producten vanuit het oogpunt van de gebruiker, veronderstelt dat je in de schoenen stapt van die gebruiker en met hem meeloopt doorheen de verschillende stappen van zijn beslissings- en belevingsproces. De eindevaluatie van de klant en zijn tevredenheid wordt bepaald door het geheel. Zorg er daarom voor dat er in die keten van deelprocessen geen zwakke schakels zitten. Hou bij de ontwikkeling van een bepaalde fase ook rekening met de voorafgaande en volgende fasen, zomaak je het geheel dubbel zo sterk.

visitor journey cycle met toelcihting:

pdf bestand20150827 visitor journey cycle beeld en toelichting.pdf (115 kB)

visitor journey cycle iconen (geschikt voor posterformaat)

pdf bestandvisitor journey cycle iconen.pdf (19 kB)