Experience economy - voorbij de hype

Het begrip belevingseconomie wordt in de marketing te pas en te onpas gebruikt, in die mate dat dit nochtans verhelderend concept fel gedevalueerd dreigt te worden. Hier kan je twee kritische blogs lezen die duidelijk maken wat er nodig is om te kunnen spreken van echte belevingen en hoe de overheid kan zorgen voor een geschikte voedingsbodem. Volgehouden aandacht voor de kwaliteit van product en dienstverlening blijkt één van de hoekstenen.

Quand tout devient expérience...

Quand tout devient expérience...
Marketing expérientiel, vers l’overdose ?