De Green Key is een internationaal label voor duurzaam toeristisch ondernemen, in Vlaanderen en Nederland bekend als de Groene Sleutel. Toerisme Vlaanderen beveelt dit instrument sterk aan aan toeristische spelers die hun activiteiten en infrastructuur structureel en doordacht willen verduurzamen. De baten liggen niet alleen op het gebied van milieu, maar ook op sociaal en bedrijfseconomisch vlak (efficiëntie en reputatie).