Het beleidsplan: basis voor een kwaliteitsvol museum

Kwaliteitsbeleid of beleid gericht op een betere bezoekerservaring maakt een betere kans op succes als het is ingebed in een degelijk algemeen museumbeleid. Om daartoe te komen, ga je dat beleid eerst plannen, met aandacht voor onder meer missie en visie, interne en externe omgeving, stakeholders, zorgvuldige formulering van doelstellingen en indicatoren. FARO publiceerde daartoe een uitvoerige, maar tegelijk praktische handleiding.

Je kan ze hier downloaden.