Hoe kunnen we waardegedreven ontwerpen?

Bij het sleutelen aan de bezoekerservaring is het van belang ook het ruimere ethische perspectief te integreren. Het is heel goed als je bezoekers een fijne beleving kunt bezorgen, maar het is nog beter als je daarbij ook rekening houdt met de belangen van de lokale gemeenschap, andere stakeholders en de plek zelf. Die insteek sluit ook perfect aan bij de Reizen naar Morgen filosofie van het actuele toerismebeleid.

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed biedt de sector daarbij ondersteuning: lees hier de blog van Jacqueline Van Leeuwen, een must-read voor wie begaan is met het onderwerp. Het artikel staat onder meer uitvoerig stil bij het werk van Ethics for Designers. Je kan er 6 tools of templates downloaden die je helpen bij het aanscherpen van je ethische ontwerpcompetenties (morele gevoeligheid, morele creativiteit en morele communicatie):

  • De-scription: ontdek met eenvoudige vragen het wereldbeeld en de onbewuste aannames achter een bestaand ontwerp. 
  • Ethical disclaimer: denk na over mogelijke onethische gevolgen van je product of dienst.
  • Moral agent: ga aan de hand van een spel de uitdaging aan om het meest ethisch verantwoorde ontwerp te maken. 
  • Normative design scheme: onderwerp je ontwerp aan een grondige en geïnformeerde ethische check.
  • Moral value map: breng de belangrijkste waarden in kaart en onderzoekt wat de gevolgen van deze waarden zijn voor je ontwerp.
  • Ethical contract: formuleer samen met stakeholders ethische doelen.