De bezoeker is gebaat bij een zo uniform mogelijke bewegwijzering en aanduiding van allerlei toeristische onthaalvoorzieningen. Zijn bestaande pictogrammen aan vervanging toe of plan je nieuwe toepassingen, gebruik dan de bestanden die we hier ten behoeve van ontwerpers in verschillende formats beschikbaar stellen.