Nieuwe inzichten en ideeën genereren - 10 methoden

Hoe neem je je werking onder de loep door de ogen van een buitenstaander? Wat weet je over je omgeving en je (potentiële) bezoekers en hoe kom je meer te weten? Wat doe je verder met wat je te weten komt? Hoe denk je van buiten af in plaats van van binnenuit?

In dit overzicht vind je 10 methoden uitgelegd om je omgeving en potentieel publiek te leren kennen en verder te brainstormen. Elke methodiekfiche gaat in op doel, werkwijze, praktijkvoorbeelden en tools/sjablonen, soms aangevuld met een workshopdraaiboek.

Volgende methoden komen aan bod:

  • Adviespanel
  • Dagboekmethode
  • De 'Flair-enquête'
  • Personatechniek
  • Team-voor-één-dag: externe doorlichting
  • Customer experience journey
  • Erfgoed@home
  • Lotusbloemmethode
  • Mapping
  • Observatie met klinkers (AEIOU)

Hier downloaden.

Bron: tapis plein (voormalig landelijk expertisecentrum voor culturele erfgoedparticipatie), 2015, 19 p.