Tips voor een feedbackgesprek A&M

Werken aan de kwaliteit van je dienstverlening en aan de competenties van de medewerkers die daarvoor instaan, houdt in dat je af en toe eenevaluatiemoment inlast. Dat is bijvoorbeeld zinvol na de inwerkperiode van een nieuwe medewerker (denk aan een jobstudent), na het invoeren van een verandering of in het kader van permanente evaluatie. Je kunt hiervoor je medewerkers volgen met een observatie-instrument.

Maak er voor je medewerkereen leersituatie van, door na het observeren een feedbackgesprekin te lassen.