Tripadvisor als reisplanner

Tripadvisor ontwikkelt zich gaandeweg tot praktische tripplanner en infobron eens een bezoeker ter plaatse is. De recente overname van Cityplanner zet die trend kracht bij. To do: stel jezelf de vraag wat die trend betekent voor het onthaal met betrekking tot jouw organisatie en zet zo nodig een actie op dit je relatie met Tripadvisor te optimaliseren.

Meer hierover lees je in de webartikels van Tnooz en Skift.